Поделиться Поделиться

Функції та повноваження виконкомів сільських, селищних та міських рад - 2 год

Питання:

1. Поняття функцій та повноважень місцевого самоврядування.

2. Компетенція виконкомів сільських, селищних та міських рад.

3. Функції та повноваження виконкомів в окремих сферах місцевого самоврядування.

Правовий статус службовців органів місцевого самоврядування – 2 год.

Питання:

1. Організаційно-правові засади служби в органах місцевого самоврядування.

2. Проходження служби в органах місцевого самоврядування.

3. Поняття та зміст правового статусу службовця органу місцевого самоврядування.

4. Особливості соціально-правових гарантій службовців місцевого самоврядування.

ТЕМИ, ПЛАНИ ТА ЗАДАЧІ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

(нумерація відповідно до тематичного плану):

Форми та методи діяльності представницьких органів місцевого самоврядування – 2 год.

Питання:

1. Поняття форм і методів діяльності представницьких органів місцевого самоврядування.

2. Сесія як основна форма роботи місцевих рад.

3. Форми й методи роботи комісій місцевих рад.

4. Форми й методи роботи депутатів місцевих рад.

Задача 1.

Розпорядженням голови міської ради утворено постійні комісії ради:

а) з питань планування, бюджету та фінансів;

б) з питань охорони здоров'я, освіти, науки та культури;

в) з питань контролю за діяльністю районної державної адміністрації;

г) з питань житлово-комунального господарства та благоустрою;

д) контрольна комісія з питань приватизації;

затверджено склад постійних комісій. При цьому з метою забезпе­чення постійного зв'язку та координації роботи комісій (а) і (д) де­путата Пертачова, за його попередньою згодою, було включено до кожної з цих комісій.

Чи відповідає наведене розпорядження вимогам Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"?

Задача 2.

Розпорядженням селищного голови засновано офіційне видання селищної ради — газету "Село". Головним редактором газети призначено секретаря селищної ради. Комітет інформації обласної державної адміністрації (який відповідно до чинного законодавства України є органом, уповноваженим здійснювати державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації з місцевою сферою розповсюдження) відмовив у державній реєстрації цього друкованого видання у зв'язку з порушенням при його заснуванні Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Обґрунтуйте відмову комітету інформації обласної державної адміністрації посиланнями на відповідні норми згаданого Закону.

Задача 3.

Ухваливши резолюцію про незадовільне виконання сільськими, селищними та міськими радами на території області своїх повноважень, обласна рада прийняла рішення про проведення позачергових виборів до цих рад. Прокурор області опротестував це рішення.

Обґрунтуйте протест прокурора посиланнями на відповідні норми чинного законодавства України.

Задача 4.

Рішенням районної ради 15 січня 2011 року затверджено регламент ради, відповідно до якого сесії ради скликаються виконавчим комітетом ради в разі потреби. Рішення з питань, віднесених до виключної компетенції ради, можуть прийматися шляхом письмового опитування депутатів ради, що проводиться виконавчим комітетом. Протягом 2011 року сесії ради не скликались. Районний бюджет та благодійну програму "Благовіст" затверджено шляхом письмового опитування більшістю депутатів, які взяли участь в опитуванні.

Які норми Закону "Про місцеве самоврядування в Укра­їні " порушено районною радою ?

Порядок утворення органів самоорганізації населення – 2 год.

Питання:

1. Поняття, принципи організації діяльності та правові засади органів самоорганізації населення.

2. Порядок утворення органів самоорганізації населення.

3. Повноваження органів самоорганізації населення.

Задача 1.

До сільської ради із заявою про створення вуличного комітету звернулася ініціативна група мешканців вул. Петровського. Рішенням сільської ради було відмовлено у створенні органу самоорганізації населення з привод того, що вуличний комітет може бути утворено при наявності заяви від мешканців усіх будинків.

Здійснити юридичний аналіз ситуації.

Задача 2.

Мешканці багатоквартирного будинку вирішили створити організацію співвласників багатоквартирного будинку. З відповідною заявою ініціативна група з 8 осіб звернулась до місцевого виконкому.

Виконком відмовив у реєстрації у зв’язку з порушенням вимог закону щодо утворення відповідних об’єднань.

Чи законне і обґрунтоване рішення виконкому?

Який порядок створення і функціонування організацій співвласників багатоквартирного будинку?

Які документи слід подавати на реєстрацію?

Представницькі повноваження організацій співвласників багатоквартирного будинку? Здійснити юридичний аналіз ситуації.

Задача 3.

При формуванні органу самоорганізації населення (комітету багатоквартирного будинку) мешканцям Петрову, Сівченко та Комарову було відмовлено через те, що Петров не володіє державною мовою, Сівченко не має вищої освіти, а Комаров очолює осередок Партії Регіонів.

Чи мають місце порушення закону?

← Предыдущая страница | Следующая страница →