Поделиться Поделиться

Що розуміють під виключною підсудністю? Заява може бути подана лише до певного суду чітко визначеного законом

155. Коли застосовується виключна підсудність? У випадках передбачених законом ст. 114 цпк

156. Яким чином визначається підсудність справ, в яких однією із сторін є Верховний Суд України або суддя цього суду? За заг правилами

157. Що розуміють під альтернативною підсудністю? Позивач має право на вибір між кількома судами, яким згідно з статтею 110 цпк підсудна справа, за винятком виключної підсудності, встановленої статтею 114

158. Які позови не можуть бути подані за місцем проживання позивача (альтернативна підсудність)?Позови про відшкодування шкоди, завданої майну фізичних або юридичних осіб Позови, що виникають з діяльності філії або представництва юридичної особи Позови, що виникають з договорів, у яких зазначено місце виконання або виконувати які через їх особливість можна тільки в певному місці, Позови до відповідача, місце реєстрації проживання або перебування якого невідоме Позови до відповідача, який не має в Україні місця проживання чи перебування Позови про відшкодування збитків, завданих зіткненням суден, а також про стягнення сум винагороди за рятування на морі Позови до стягувача про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, або про повернення стягненого за виконавчим написом нотаріуса, Позови Міністерства юстиції України на підставі міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, в інтересах і за довіреністю позивача, який не має в Україні зареєстрованого місця проживання чи перебування

159. Як визначається підсудність справ за участю громадянами України, якщо обидві сторони проживають за її межами? Ухвалою судді ВСУ

160. Як визначається підсудність справи про розірвання шлюбу між громадянином України та іноземцем або особою без громадянства, які проживають за межами України?Ухвалою судді ВСУ

161. Які правила визначення підсудності щодо зустрічного позову?в суд за місцем розгляду первісного позову

162. Які наслідки порушення правил підсудності?Якщо суддя, вирішуючи питання про відкриття провадження у справі, встановить, що справа не підсудна цьому суду, заява повертається позивачеві для подання до належного суду, про що постановляється ухвала. Ухвала суду разом із заявою та всіма додатками до неї надсилаються позивачеві.

163. Коли суд не передає справу на розгляд іншому суду, встановивши, що заяву було прийнято з порушенням правил підсудності?

164. Які документи надсилаються позивачеві у випадку встановлення непідсудності справи відповідному суду?заява і ухвала суду про повернення заяви для подання до належного суду

165. Який процесуальний документ приймає суд у разі встановлення непідсудності справи відповідному суду? ухвала

166. У який випадках суд наділений правом передати справу на розгляд іншому суду?1) до початку розгляду справи по суті задоволено клопотання відповідача, зареєстроване місце проживання або перебування якого раніше не було відоме, про передачу справи за місцем його проживання (перебування); 2) після відкриття провадження у справі і до початку судового розгляду виявилося, що заяву було прийнято з порушенням правил підсудності; 3) після задоволення відводів (самовідводів) неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи; 4) ліквідовано суд, який розглядав справу

167. Чи допускається за загальним правилом передача справи, яка розглядається судом з одного суду до іншого?ні забороняється крім випадків передбачених цпк

168. Коли справа передається до суду найбільш територіально наближеного ? -3) після задоволення відводів (самовідводів) неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи; 4) ліквідовано суд, який розглядав справу

169. На підставі якого процесуального документу передається справа з одного суду до іншого?ухвала суду

170. Чи допускаються спори між судами про підсудність?ні

171. Що означає правило про недопустимість спорів про підсудність?справа передана з одного суду в інший в порядку ст. 116 цпк повинна бути прийнята до провадження судом якому вона надіслана, спору про підсудність між судами не допускаються

172. Яка мета функціонування автоматизованої системи документообігу? Що вона забезпечує?забезпечує: 1) об'єктивний та неупереджений розподіл справ між суддями з додержанням принципів черговості та рівної кількості справ для кожного судді; 2) надання фізичним та юридичним особам інформації про стан розгляду справ, у яких вони беруть участь; 3) централізоване зберігання текстів рішень, ухвал суду та інших процесуальних документів; 4) підготовку статистичних даних; 5) реєстрацію вхідної і вихідної кореспонденції та етапів її руху; 6) видачу судових рішень та виконавчих листів на підставі наявних в автоматизованій системі документообігу суду даних щодо судового рішення та реєстрації заяви особи, на користь якої воно ухвалено; 7) передачу справ до електронного архіву

173. Ким здійснюється визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи?автоматизованою системою документообігу суду

174. Як здійснюється визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи?Визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи здійснюється автоматизованою системою документообігу суду під час реєстрації відповідних документів за принципом вірогідності, який ураховує кількість справ, що перебувають у провадженні суддів, заборону брати участь у перегляді рішення для судді, який брав участь в ухваленні судового рішення, про перегляд якого ставиться питання, перебування суддів у відпустці, на лікарняному, у відрядженні та закінчення терміну повноважень. Справи розподіляються з урахуванням спеціалізації суддів. Після визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи, внесення змін до реєстраційних даних щодо цієї справи, а також видалення цих даних з автоматизованої системи документообігу суду не допускається, крім випадків, установлених законом

← Предыдущая страница | Следующая страница →