Поделиться Поделиться

Яке із наступних тверджень є хибним?

а) кшатрії — двічі народжені, яким дозволялося вивчати веди, бути

помірними у втіхах;

б) вайшії — двічі народжені, яким дозволялося вивчати веди та займатися торгівлею та лихварством;

в) шудри — один раз народжені, яким дозволялося вивчати веди,

давати і отримувати милостиню;

г) брахмани — двічі народжені, яким дозволялося вивчати веди та приносити жертви за себе і за інших.

13. Судочинство в Стародавній Індії здійснювали:

а) царські й общинні суди;

б) сільські і міські суди;

в) центральні і місцеві суди;

г) магістратські та ратушні.

14. Які засоби забезпечення договорів запровадив Солон?:

а) боргове рабство; б) штраф;

в) поручительство; г) ув’язнення;

д) смертну кару; е) заставу;

є) завдаток; ж) атімію.

15. Який із судових процесів у стародавньому Римі передбачав вільний виклад сторонами позову та його заперечень:

а) легісакційний; б) формулярний;

в) екстраординарний.

16. „Вони мали велику судову владу, були недоторканими, могли арештовувати будь-кого, хто їм чинив спротив, могли припиняти слідство і звільняти із в’язниці боржників. Цю посаду могли займати лише плебеї”. Кому належали такі широкі повноваження у Римі в період республіки:

а) консулу; б) претору;

в) принцепсу; г) трибуну;

д) квестору; е) цензору;

є) диктатору; ж) імператору.

Впишіть у подану таблицю номери реформ, проведених кожним із чотирьох великих афінських реформаторів.

Реформи Тезея Реформи Солона Реформи Клісфена Реформи Перікла

1. встановлення свободи заповітів;

2. запровадження остракізму;

3. проведення сиситій;

4. поділ повнолітніх чоловіків на евпатридів, геоморів, деміургів;

5. зрівняння усіх громадян у політичних правах, незалежно від достатку;

6. введення оплати за державну та військову службу;

7. позбавлення привілеїв аристократів;

8. об'єднання чотирьох найбільших племен в один народ;

9. ліквідація боргового рабства;

10. запровадження процедури обрання на державні посади шляхом жеребкування;

11. поділ Афінської держави на філи, фратрїї, роди;

12. викуплення громадян, яких було продано у рабство за межі Аттики;

13. поділ Афін на 10 територіальних філ, 30 триттій, 10 демів;

14. заснування суду присяжних (Геліеї);

15. створення Колеґїї 10-ти стратегів;

16.поділ чоловіків на чотири розряди за майновим критерієм.

18.Які питання були у компетенції таких органів влади (заповніть таблицю)

Народні збори Рада-500 Архонти Стратеги Геліея Ареопаг

1) нагляд за дотриманням звичаїв;

2) судочинство у найвищій інстанції';

3) здійснення релігійних, культових функцій;

4) право судити воїнів;

5) контроль за службовими особами;

6) влаштування свят;

7) нагляд за громадською мораллю;

8) попереднє обговорення законопроектів;

9) найвища судова інстанція у антидержавних справах;

10)випуск грошей;

11)законотворчість;

12)здійснення дипломатичних відносин.

Завдання третього рівня (творчі)

19.Чим були викликані реформи Агіса IV, Клеомена ІІІ і Набіса у стародавній Спарті та наскільки закономірним був їх результат?

20.Принципат Августа за формою правління був республікою, монархією, чимсь іншим? Обгрунтуйте.

Підсумковий тест-модуль 1

з дисципліни „Історія держави і права зарубіжних країн”.

І курс, І семестр 2006-2007н.р.

Ступінь тесту „С” (4-6 балів)

Завдання першого рівня (репродуктивні)

Продовжити текст:

1. З давньосхідних держав республіки існували в _____________________

________________________________________________________________

2. Найдавніший відомий в історії кримінальний кодекс з’явився (коли?)

_______________ (де?) ______________________________

3. Особливостями права стародавнього Сходу є:

а) в Єгипті:________________________________________

б) в Китаї:_________________________________________

в) в Індії:__________________________________________

4. Таліон – це ___________________________________________________

5. Спільне в реформах Солона і Сервія Туллія полягало в тому, що_____

________________________________________________________________

________________________________________________________________

6. Низький рівень розвитку зобов’язальних відносин у стародавній Спарті був обумовлений ________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

7. Демократизм судового процесу в Афінах проявлявся в тому, що ______

________________________________________________________________

________________________________________________________________

8. Формулярний судовий процес у стародавньому Римі відрізнявся від легісакційного тим, що ___________________________________________

________________________________________________________________

Завдання другого рівня (аналітичні)

9. В якому разі дружина у Вавилоні могла розлучитися зі своїм чоловіком?

а) у разі фізичної нездатності чоловіка до шлюбу;

б)у разі залишення дружини без засобів до існування;

в) у разі зловживання спиртними напоями;

г) у разі завдання побоїв дружині.

10. Згідно із Законами Хаммурапі право на успадкування земельної власності та батьківського будинку мали:

а) в різних долях сини та дочки;

б) в рівних долях лише сини;

в) брати спадкодавця;

г) старший син спадкодавця.

11. Ордалії у Стародавньому Вавилоніце:

а) покарання;

б) форма вини;

в) спосіб розшуку підозрюваного;

г) вид доказу.

← Предыдущая страница | Следующая страница →