Поделиться Поделиться

Які з перелічених вимог ставилися до „активного” громадянина за Конституцією Франції 1791р.?

а) вік до 30 років;

б) наявність не менше 10 років постійного місця проживання;

в) прийняття присяги на вірність Франції;

г) сплата щомісячного податку, який дорівнював 10-денному заробітку;

д) вік від 25 років;

е) внесення до списків Національної гвардії.

12. Декларація незалежності США та французька Декларація прав людини і громадянина були спільними у: __________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

і відмінними у __________________________________________________________

___________________________________________________________________

13. Інститут власності в буржуазному цивільному праві Англії, США, Франції, Німеччини і Японії був спільним у тому, що ________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

та був відмінним у тому, що ____________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

14. Шлюбно-сімейне буржуазне право Англії, США, Франції, Німеччини і Японії було спільним у тому, що __________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

та було відмінним у тому, що ___________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

15. Спільними рисами буржуазного кримінального процесу в Англії, США, Франції, Німеччини і Японії були ___________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

і відмінними рисами були ______________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

16. Принцип відсутності злочину і покарання, якщо вони не зазначені в законі, характерний для буржуазного кримінального права:

а) Англії; б) Німеччини; в) Франції;

г) США; д) Японії (з 1907р.); е) Японії (до 1907р.).

17. В якій з буржуазних країн Нового часу був відсутній суд присяжних?:

а) Англія; б) Німеччина; в) Франція;

г) США; д) Японія.

18. У я ких з перелічених років приймалися конституції у Франції?:

а) 1789; б) 1791; в) 1792; г) 1793;

д) 1794р.; е) 1795; є) 1796; ж) 1798;

з) 1799; и) 1830; і) 1848; к) 1852;

л) 1875.

19. Коли було припинено існування Священної римської імперії німецької нації?:

а) у 1800р.; б) у 1805р.; в) у 1806р.;

г) у 1814р.; д) у 1815р.; е) у1871р.

20. Коли було утворено Німецький Союз?:

а) у 1800р.; б) у 1805р.; в) у 1806р.;

г) у 1814р.; д) у 1815р.; е) у1848р.;

ж) у 1866р.; з) у 1867р.; и) у 1871р.

Підсумковий тест-модуль 4

з дисципліни „Історія держави і права зарубіжних країн”.

І курс, ІІ семестр 2006-2007н.р.

Ступінь тесту „А” (10-12 балів)

Завдання першого рівня (репродуктивні)

Продовжити текст:

1. „Міністеріалізм” – це___________________________________________ _____________________________________________________________

________________________________________________________________

2. Фашизм – це__________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

3. Сімейний підряд в сучасному сільському господарстві Китаю – це____

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4. „Солідарна праця” - це _________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

5. Суд раввінату – це ____________________________________________

________________________________________________________________

6. „Кооперативний федералізм” – це________________________________ ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

7.Соціалізація права власності сучасних розвинутих держав проявляється в____________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

8. Демократизація сучасного шлюбно-сімейного права розвинутих країн проявляється в ___________________________________________________ ________________________________________________________________

________________________________________________________________

Завдання другого рівня (аналітичні)

9. Держави „народної демократії” відрізнялися від СРСР:

а) демократичним режимом;

б) багатопартійністю;

в) багатоукладністю економіки;

г) плановою системою;

д) релігійною свободою;

е) тоталітаризмом.

10. Націонал-соціалізм у Німеччині відрізнявся від фашизму в Італії:

а) відсутністю тоталітаризму;

б) авторитаризмом;

в) демократією;

г) расизмом;

д) багатопартійністю.

11. Тенденція розвитку права земельної власності сучасних розвинутих держав полягає в:

а) децентралізації;

б) націоналізації;

в) збільшенні приватного сектору;

г) збільшенні державного сектору;

д) колективізації;

е) муніципалізації.

12. Виплата щомісячної пенсії хронічним алкоголікам як інвалідам передбачена соціальним правом:

а) Англії; б) США; в) Франції; г) Японії;

д) Ізраїлю; е) Швеції; є) Китаю; ж) Індії.

13. Страхування банківських вкладів, позик, збережень вперше запроваджено законом в:

а) Англії; б) США; в) Франції; г) Японії;

д) Ізраїлю; е) Швеції; є) Китаю; ж) Індії.

14. Обвинувальний характер кримінального процесу характерний для сучасних держав:

а) Англії; б) США; в) Франції; г) Японії;

д) Ізраїлю; е) Швеції; є) Китаю; ж) Індії.

15. Федеративний устрій характерний сучасним державам:

а) Англії; б) США; в) Франції; г) Японії;

д) ФРН; е) Швеції; є) Китаю; ж) Індії.

16. Інститут референдуму відсутній в сучасному конституційному праві:

а) Англії; б) ФРН; в) Франції;

г) США; д) Японії; е) Китаю.

Завдання третього рівня (творчі)

17.Зробіть порвніяльний аналіз права соціального забезпечення сучасних розвинутих держав.

18.Класифікуйте сучасні держави світу за типовими сутнісними ознаками і прокоментуйте їх.

19.Охарактеризуйте вплив „Нового курсу” Ф. Рузвельта на розвиток права власності.

20.Охарактеризуйте суть, зміст і наслідки реформ Ден Сяопіна в Китаї.

Підсумковий тест-модуль 4

з дисципліни „Історія держави і права зарубіжних країн”.

І курс, ІІ семестр 2006-2007н.р.

Ступінь тесту „В” (7-9 балів)

Завдання першого рівня (репродуктивні)

Продовжити текст:

1. „Міністеріалізм” – це___________________________________________ _____________________________________________________________

________________________________________________________________

2. Фашизм – це__________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

3. Сімейний підряд в сучасному сільському господарстві Китаю – це____

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4. „Солідарна праця” - це _________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

5. Суд раввінату – це ____________________________________________

________________________________________________________________

6. „Кооперативний федералізм” – це________________________________ ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

7.Соціалізація права власності сучасних розвинутих держав проявляється в____________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

8. Демократизація сучасного шлюбно-сімейного права розвинутих країн проявляється в ___________________________________________________ ________________________________________________________________

________________________________________________________________

Завдання другого рівня (аналітичні)

9. Держави „народної демократії” відрізнялися від СРСР:

а) демократичним режимом;

б) багатопартійністю;

в) багатоукладністю економіки;

г) плановою системою;

д) релігійною свободою;

е) тоталітаризмом.

10. Націонал-соціалізм у Німеччині відрізнявся від фашизму в Італії:

а) відсутністю тоталітаризму;

б) авторитаризмом;

в) демократією;

г) расизмом;

д) багатопартійністю.

11. Тенденція розвитку права земельної власності сучасних розвинутих держав полягає в:

а) децентралізації;

б) націоналізації;

в) збільшенні приватного сектору;

г) збільшенні державного сектору;

д) колективізації;

е) муніципалізації.

12. Виплата щомісячної пенсії хронічним алкоголікам як інвалідам передбачена соціальним правом:

а) Англії; б) США; в) Франції; г) Японії;

д) Ізраїлю; е) Швеції; є) Китаю; ж) Індії.

13. Стархування банківських вкладів, позик, збережень вперше запроваджено законом в:

а) Англії; б) США; в) Франції; г) Японії;

д) Ізраїлю; е) Швеції; є) Китаю; ж) Індії.

14. Обвинувальний характер кримінального процесу характерний для сучасних держав:

а) Англії; б) США; в) Франції; г) Японії;

д) Ізраїлю; е) Швеції; є) Китаю; ж) Індії.

15. Федеративний устрій характерний сучасним державам:

а) Англії; б) США; в) Франції; г) Японії;

д) ФРН; е) Швеції; є) Китаю; ж) Індії.

16. Інститут референдуму відсутній в сучасному конституційному праві:

а) Англії; б) ФРН; в) Франції;

г) США; д) Японії; е) Китаю.

17.Відсутність інституту Конституційного суду характерна для держав:

а) Англії; б) ФРН; в) Франції;

г) США; д) Японії; е) Китаю.

18.Тенденція розвитку сучасного договірного права полягає в:

а) розвитку свободи договору;

б) обмеженні свободи договору;

в) ліквідації свободи договору.

Завдання третього рівня (творчі)

19.Зробіть порвніяльний аналіз права соціального забезпечення сучасних розвинутих держав.

20.Охарактеризуйте вплив „Нового курсу” Ф. Рузвельта на розвиток права власності.


Підсумковий тест-модуль 4

з дисципліни „Історія держави і права зарубіжних країн”.

І курс, ІІ семестр 2006-2007н.р.

Ступінь тесту „С” (4-6 балів)

Завдання першого рівня (репродуктивні)

Продовжити текст:

1. „Міністеріалізм” – це___________________________________________ _____________________________________________________________

________________________________________________________________

2. Фашизм – це__________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

3. Сімейний підряд в сучасному сільському господарстві Китаю – це____

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4. „Солідарна праця” - це _________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

5. Суд раввінату – це ____________________________________________

________________________________________________________________

6. „Кооперативний федералізм” – це________________________________ ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

7.Соціалізація права власності сучасних розвинутих держав проявляється в____________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

8. Демократизація сучасного шлюбно-сімейного права розвинутих країн проявляється в ___________________________________________________ ________________________________________________________________

________________________________________________________________

Завдання другого рівня (аналітичні)

9. Держави „народної демократії” відрізнялися від СРСР:

а) демократичним режимом;

б) багатопартійністю;

в) багатоукладністю економіки;

г) плановою системою;

д) релігійною свободою;

е) тоталітаризмом.

10. Націонал-соціалізм у Німеччині відрізнявся від фашизму в Італії:

а) відсутністю тоталітаризму;

б) авторитаризмом;

в) демократією;

г) расизмом;

д) багатопартійністю.

11. Тенденція розвитку права земельної власності сучасних розвинутих держав полягає в:

а) децентралізації;

б) націоналізації;

в) збільшенні приватного сектору;

г) збільшенні державного сектору;

д) колективізації;

е) муніципалізації.

12. Виплата щомісячної пенсії хронічним алкоголікам як інвалідам передбачена соціальним правом:

а) Англії; б) США; в) Франції; г) Японії;

д) Ізраїлю; е) Швеції; є) Китаю; ж) Індії.

13. Стархування банківських вкладів, позик, збережень вперше запроваджено законом в:

а) Англії; б) США; в) Франції; г) Японії;

д) Ізраїлю; е) Швеції; є) Китаю; ж) Індії.

14. Обвинувальний характер кримінального процесу характерний для сучасних держав:

а) Англії; б) США; в) Франції; г) Японії;

д) Ізраїлю; е) Швеції; є) Китаю; ж) Індії.

15. Федеративний устрій характерний сучасним державам:

а) Англії; б) США; в) Франції; г) Японії;

д) ФРН; е) Швеції; є) Китаю; ж) Індії.

16. Інститут референдуму відсутній в сучасному конституційному праві:

а) Англії; б) ФРН; в) Франції;

г) США; д) Японії; е) Китаю.

17. Відсутність інституту Конституційного суду характерна для держав:

а) Англії; б) ФРН; в) Франції;

г) США; д) Японії; е) Китаю.

18. Тенденція розвитку сучасного договірного права полягає в:

а) розвитку свободи договору;

б) обмеженні свободи договору;

в) ліквідації свободи договору.

19. Повна свобода заповіту характерна для права в:

а) Англії; б) США; в) Франції; г) Японії;

д) ФРН; е) Швеції; є) Китаю; ж) Індії.

20. Відсутність поняття глави сім’ї характерна для сучасного шлюбно-сімейного права в:

а) Англії; б) США; в) Франції; г) Японії;

д) ФРН; е) Швеції; є) Китаю; ж) Індії.

Контрольні запитання з історії держави і права

Зарубіжних країн

1. Історія держави і права зарубіжних країн як наука і навчальна дисципліна, її об’єкт і предмет.

2. Методологія та джерела історії держави і права зарубіжних країн.

3. Основні концепції (школи) та проблеми періодизації історії держави і права зарубіжних країн.

4. Історія держави і права зарубіжних країн в юридичній освіті.

5. Виникнення, становлення та еволюція Давньосхідних держав: загальне і особливе у формах, механізмах, функціях.

6. Виникнення і становлення Давньосхідного права, його джерела, система. Спільне і особливе в Давньосхідному праві.

7. Форма правління та механізм стародавніх держав Єгипту, Вавілону, Індії, Китаю: виникнення та розвиток.

8. Державний режим Єгипту, Вавілону, Індії, Китаю: спільне і особливе. Східна деспотія.

9. Право власності і зобов’язальне право, види договорів у Давньосхідному праві.

10. Давньосхідне шлюбно-сімейне і спадкове право.

11. Кримінальне право Давньосхідних держав.

12. Судочинство Давньосхідних держав.

13. Зв’язок Давньосхідного права з релігією і мораллю. Брахманізм, даосизм, конфуціанство, буддизм.

14. Виникнення античних держав, їх суспільна структуризація (реформи Тезея, Лікурга і Ромула).

15. Афінська держава: становлення демократії (реформи Солона).

16. Еволюція демократичної форми правління, устрою та режиму в Афінах (реформи Клісфена, Ефіальта і Перікла).

17. Еволюція спартанської форми держави (олігархія ефорів, реформаторська діяльність Агіса ІV, Клеомена ІІІ і тиранія Набіса).

18. Виникнення та еволюція Римської республіки. Реформи Сервія Туллія, Петелія і Овінія, Ліцинія і Секстія, Гортензія, братів Гракхів.

19. Царський період античних держав ХІІ – VI ст. до н.е. і проблема їх форми.

20. Імперські війни як фактор загибелі античних демократій. Імперія О. Македонського. Формування Римської імперії (реформи Гая Марія, диктатури Сулли і Цезаря).

21. Римська імперія періодів принципату і домінату. Реформи Діоклетіана і Костянтина.

22. Джерела права в Афінах і Спарті.

23. Давньогрецьке право власності і зобов’язальне право, види договорів.

24. Давньогрецьке шлюбно-сімейне і спадкове право.

25. Давньогрецьке кримінальне право.

26. Давньогрецьке судочинство.

27. Джерела права Римської республіки: звичаєве право, закони, едикти магістратів, право народів, діяльність юристів.

28. Джерела права Римської імперії: сенатус-консульти, імператорські конституції, розпорядження префектів, діяльність юристів, кодекси.

29. Кодифікація римського права, кодекс Юстиніана.

30. Публічне і приватне римське право.

31. Суб’єкти в римському праві.

32. Розвиток інституту власності в римському праві.

33. Розвиток речового права в Стародавньому Римі.

34. Розвиток шлюбно-сімейного та спадкового римського права.

35. Розвиток кримінального права в Стародавньому Римі.

36. Розвиток судочинства в Стародавньому Римі.

37. Виникнення ранньофеодальної держави Візантія.

38. Поняття Середньовіччя і феодалізму. Загальне і особливе у виникненні феодальних держав.

39. Ранньофеодальна держава франків.

40. Ранньофеодальна держава Франції.

41. Ранньофеодальна держава Німеччини. "Державна церква".

42. Ранньофеодальна держава Англії. Реформи Генріха II.

43. Виникнення Польської і Чеської ранньофеодальних держав.

44. Станово-представницька монархія Франції. Становлення і розвиток Генеральних штатів.

45. Станово-представницька монархія Німеччини. Золота булла 1356р.

46. Станово-представницька монархія Англії. Велика хартія вольностей 1215р.

47. Особливості розвитку феодальних держав Візантії та Польщі.

48. Виникнення та розвиток міського самоуправління, гільдій і цехів у феодальних державах Європи.

49. Становлення та особливості англійського абсолютизму. Роль і місце парламенту.

50. Реформи Рішельє у Франції. Французький абсолютизм. Едикт 1641 р.

51. Становлення князівського абсолютизму в Німеччині. Пруська поліцейська монархія і Австрійська імперія у ХVIII ст.

52. Формування ранньофеодального права, його джерела і основні риси.

53. Розвиток феодального права та його диференціація на дві системи.

54. Особливості Візантійського феодального права.

55. Цивільне право варварських правд.

56. Кримінальне право варварських правд.

57. Судочинство варварських правд

58. Розвиток феодального цивільного права у Франції, Німеччині, Англії.

59. Розвиток феодального кримінального права у Франції, Німеччині, Англії.

60. Розвиток феодального судочинства у Франції, Німеччині, Англії.

61. Саксонське дзерцало і Магдебурзьке право.

62. Кодифікація джерел континентального феодального права у Франції і Німеччині.

63. Виникнення і розвиток даржави Арабського халіфату.

64. Турецька держава від Сельджукського султанату до Османської імперії.

65. Джерела мусульманського права та його школи (мазхаби).

66. Інститути мусульманського права та їх основні риси.

67. Виникнення монгольської держави і права. Реформи Темучіна.

68. Монгольська імперія та її розпад.

69. Особливості феодалізму в країнах Сходу.

70. Виникнення та еволюція феодальної держави Китаю.

71. Виникнення та еволюція феодальної держави Японії.

72. Роль конфуціанства у формуванні державно-бюрократичного феодалізму в Китаї.

73. Феодальне право Китаю.

74. Феодальне право Японії.

75. Феодальна держава і право в Індії.

76. Суспільні передумови і початок Нового часу в історії держави і права. Голландська революція.

77. Англійська, американська і французька буржуазні революції: загальне і особливе.

78. Становлення буржуазної республіки в Англії 1649-1658рр. „Знаряддя управління” 1653р.

79. Реставрація монархії в Англії 1658-1689рр. Бредська декларація 1660р. Формування основ двопартійної політичної системи.

80. Утворення США: Континентальні конгреси, „Декларація незалежності”, „Статті конфедерації”.

81. Конституювання американської держави у 1787р.

82. Революційний перехід до конституційної монархії у Франції 1789-1791рр.

83. Перша республіка у Франції 1792-1804рр.

84. Якобінська диктатура у Франції.

85. Структуризація індустріаального громадянського суспільства в епоху Нового часу.

86. Розвиток класичних форм буржуазних держав Англії, США та Франції в епоху Нового часу: загальне і особливе.

87. „Славна революція” 1689р. і утвердження парламентської монархії в Англії в епоху Нового часу.

88. Державний устрій Великобританії. Британська колоніальна імперія в епоху Нового часу.

89. Розвиток президентської республіки США в епоху Нового часу.

90. Реставрація монархії у Франції: Перша імперія 1804-1814 рр.; монархія Бурбонів 1814-1848 рр.

91. Друга республіка у Франції 1848-1851 рр.

92. Друга імперія у Франції 1851-1870 рр.

93. Третя республіка Франції до Першої світової війни.

94. Загальні засади, джерела і тенденції розвитку буржуазно-конституційного права.

95. Громадянська війна у США 1861-1865рр. і політика „реконструкції Півдня” 1865-1877рр.

96. Паризька Комуна 1871р. як зародок новітнього типу держави і права.

97. Основні інститути буржуазно-конституційного права.

98. Конституювання прав та свобод людини в період Англійської буржуазної революціїї: Петиція про право 1628р., „Акт про краще забезпечення свободи підданого і про попередження ув’язнень за морями” 1679р.

99. Декларація прав Вірджинії і Декларація незалежності США 1776р., Біль про права 1791р.

100. Французька Декларація прав людини і громадянина 1789р.

101. Класичне буржуазне право Англо-американської правової сім’ї і континентальної Франції: загальне і особливе.

102. Розвиток буржуазного цивільного права і судочинства Нового часу.

103. Буржуазне торгове, трудове і соціальне право Нового часу.

104. Розвиток буржуазного кримінального права Нового часу.

105. Розвиток буржуазного кримінального судочинства Нового часу.

106. Буржуазна модернізація Німеччини в ХІХ ст.

107. Створення держав нового типу в Латинській Америці.

108. Японія Нового часу: особливості становлення буржуазної держави і права.

109. Китай Нового часу: особливості становлення буржуазної держави і права.

110. Три програмні принципи Сунь Ятсена та утворення Китайської республіки на початку ХХ ст.

111. Німецький шлях до буржуазної держави: Рейнський і Німецький Союзи.

112. Посилення Прусії і Північно-Німецький Союз.

113. Створення Німецької імперії та її Конституція 1871р.

114. Суспільні передумови і початок Новітньої історії держави і права.

115. Cтановлення, розвиток і криза світової системи соціалістичних держав і права.

116. Фашистська держава і право в Італії.

117. Фашистська диктатура в Німеччині.

118. Військово-монархічний тоталітаризм в Японії.

119. Розвиток капіталізму, індустріального і постіндустріального суспільства.

120. Загальне і особливе в новітній еволюції класичних буржуазних держав.

121. Новітня еволюція правових систем Англії, США і Франції.

122. США періоду „Нового курсу” Ф. Рузвельта.

123. Великобританія між двома світовими війнами.

124. Франція між двома світовими війнами.

125. Розвиток президентської республіки США після ІІ Світової війни.

126. Розвиток праламентської монархії Великобританії після ІІ Світової війни.

127. Четверта і П’ята республіки у Франції.

128. Новітня держава і право ФРН.

129. Новітня держава і право Японії.

130. „Шведська модель соціалізму” та держави соціально-демократичного типу.

131. КНР після ІІ Світової війни.

132. Національно-визвольна і громадянська війни Китаю в першій половині ХХст.

133. Боротьба за незалежність Індії в першій половині ХХст. „Гандизм”.

134. Республіка Індія після ІІ Світової війни.

135. Державно-правова система Ізраїлю.


VІІІ. Оцінювання навчальної діяльності студентів з дисципліниІсторія держави і права зарубіжних країн

VІІІ. 1 Критерії оцінок

Оцінка 12 (98-100 балів) виставляється, якщо студент має системні, неординарні знання, використовує широкий арсенал засобів доказів власної думки. Вирішує складні проблеми (в тому числі самостійно визначені), з системно-науковим аналізом та прогнозуванням на основі здобутої інформації та її критичної оцінки. Викладає матеріал логічно і творчо.

Оцінка 11 (94-97 балів) виставляється якщо, студент має узагальнені знання та аргументовано їх використовує за умов суперечливої інформації, наукових концепцій і теорій. Знає та аналізує різні джерела інформації, вміє визначати і розв’язувати проблему з власними аргументованими судженнями в дискусії з іншими студентами. Використовує самостійно знайдені джерела та інформацію і спроможний визначити перспективи подальшого пізнання матеріалу.

Оцінка 10 (90-93 балів) виставляється якщо, студент має глибокі і міцні знання з умінням визначити суперечності і тенденції процесів та аргументованими висновками. Критично оцінює окремі факти, явища, ідеї. Використовує додаткові джерела та матеріали. Вміє розрізняти упереджену інформацію від об’єктивної та сприймати альтернативні позиції.

Оцінка 9 (85-90 балів) виставляється якщо, студент відповідає повно і творчо з аналізом та систематизацією інформації, її власною аргументацією загальновідомими доказами при оцінці дій, процесів, явищ. Чітко тлумачить поняття.

Оцінка 8 (80-84 бали) виставляється якщо, студент вільно, логічно і аналітично розкриває суттєві взаємозв’язки між фактами і явищами. Відповідь його повна і обгрунтована з деякими неточностями. Здатний до рецензії використаної літератури.

Оцінка 7 (75-79 балів) виставляється якщо, студент відповідає правильно і логічно з встановленням причинно-наслідкових зв’язків між фактами і теоріями. Висловлює власні думки і підтверджує їх прикладами. Використовує додаткові джерела. Правильно вживає поняття. Складає прості таблиці і схеми.

Оцінка 6 (70-74 бали) виставляється якщо, студент відповідає правильно з поверховим аналізом, певними висновками, висловлюванням власної думки щодо теми. Використовує, крім підручників, додаткові джерела.

Оцінка 5 (65-69 балів) виставляється якщо, студент уміє визначити поняття з помилками і неточностями. Самостійно викладає матеріал з прикладами і датами та аргументацією 1-2 аргументами. Відповідь непослідовна і нелогічна.

Оцінка 4 (60-64 бали) виставляється якщо, студент відповідає фрагментарно і описово за підручником без пояснень причин явищ і процесів, слабо орієнтується в поняттях.

Оцінка 3 (35-59 балів) виставляється якщо, студент відповідає кількома простими реченнями, які відтворюють окремі частини завдання.

Оцінка 1-2 (0-34 бали) виставляється якщо, студент відтворює деякі елементи об’єму матеріалу, має фрагментарне, нечітке уявлення про об’єкт з незначним відтворенням кількох термінів, явищ без взаємозв’язку між ними.

← Предыдущая страница | Следующая страница →