Поделиться Поделиться

Які злочини за шаріатом належали до зазіхання на „права Аллаха”?

а) вбивство;

б) перелюбство;

в) хабарництво;

г) крадіжка;

д) непокора халіфу;

е) пияцтво.

11. Капітуляріїце:

а) франкські конституції;

б) земельні ділянки;

в) королівські укази;

г) постанови суду;

д) акти майордомів.

12. Королівський чиновник феодальної Франції, який мав судову, фіскальну та військову владу в межах адміністративно-судового округу називався:

а) сенешаль;

б) прево;

в) балья;

г) легат;

д) конетабль;

е) інтендант.

13. Виключне право на безкарне вбивство за невиявлення до них належної поваги надавалося кримінальним правом феодальних країн (впишіть яких) _________________________________________________:

а) рицарям;

б) королям;

в) феодалам;

г) халіфам;

д) самураям;

е) джагірдарам.

14. Згідно із законодавством Китаю і Японії право на успадкування земельної власності мали:

а) в різних долях сини та дочки; б) в рівних долях лише сини;

в) старший син спадкодавця; г) брати спадкодавця.

Кримінальним правом яких феодальних країн передбачалось звільнення від покарання душевнохворих?

а) Англія; б) Німеччина; в) Франція;

г) Монголія; д) Арабський халіфат; е) Китай;

є) Османська імперія; ж) Японія з) Індія.

16. Зобов’язальним правом яких феодальних країн лихварство було відокремлено від прибутку і заборонено:

а) Англія; б) Німеччина; в) Франція;

г) Монголія; д) Арабський халіфат; е) Китай;

є) Османська імперія; ж) Японія з) Індія.

Завдання третього рівня (творчі)

17.Які реформатори своїми реформами справили найбільший вплив на розвиток держави і права в період феодалізму? Обгрунтуйте.

18.Чому феодальні країни Сходу у своєму розвитку минули етап станово-представницьких монархій?

19.Охарактеризуйте закономірності класичного розвитку монархічної форми правління в Європі у порівнянні з країнами Сходу.

20.Порівняйте (текстуально чи у формі таблиці з коментарями до неї – на ваш вибір) парламентські системи станово-представницьких монархій Англії, Франції та Німеччини.

Підсумковий тест-модуль 2

з дисципліни „Історія держави і права зарубіжних країн”.

І курс, ІІ семестр 2006-2007н.р.

Ступінь тесту „В” (7-9 балів)

Завдання першого рівня (репродуктивні)

Продовжити текст:

1. Партикуляризм у праві - це _____________________________________

________________________________________________________________

2. Судово-правова ситсема Англії відрізнялась від такої ж системи в Континентальній Європі періоду Середньовіччя____________________

________________________________________________________________

3. Злочини в мусульманському праві класифікувались ________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4. Загальними характерними рисами розвитку китайського і японського феодального права були: _______________________________________ _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

5. Основними передумовами становлення абсолютизму в монархіях Західної Європи стали: _________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

6. Структура поліцейських органів в абсолютистській Франції була представлена: ___________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

7.Японська держава VIII-Х століть в історико-правовій літературі отримала назву „правова”, що обумовлено: ________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

8. Загальними характерними рисами права власності на землю феодальних країн Сходу були: _____________________________________ ________________________________________________________________

________________________________________________________________

Завдання другого рівня (аналітичні)

9. Вищим судовим органом у Франції з 1260 року був:

а) суд королівської лави;

б) палацовий граф;

в) Паризький парламент;

г) таємна рада;

д) майордом;

е) камерарій.

Які злочини за шаріатом належали до зазіхання на „права Аллаха”?

а) вбивство;

б) перелюбство;

в) хабарництво;

г) крадіжка;

д) непокора халіфу;

е) пияцтво.

11. Капітуляріїце:

а) франкські конституції;

б) земельні ділянки;

в) королівські укази;

г) постанови суду;

д) акти майордомів.

12. Королівський чиновник феодальної Франції, який мав судову, фіскальну та військову владу в межах адміністративно-судового округу називався:

а) сенешаль;

б) прево;

в) балья;

г) легат;

д) конетабль;

е) інтендант.

13. Виключне право на безкарне вбивство за невиявлення до них належної поваги надавалося кримінальним правом феодальних країн (впишіть яких) _________________________________________________:

а) рицарям;

б) королям;

в) феодалам;

г) халіфам;

д) самураям;

е) джагірдарам.

14. Згідно із законодавством Китаю і Японії право на успадкування земельної власності мали:

а) в різних долях сини та дочки; б) в рівних долях лише сини;

в) старший син спадкодавця; г) брати спадкодавця.

← Предыдущая страница | Следующая страница →