Поделиться Поделиться

Якщо за нього проголосувала більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради

- якщо за нього проголосувала 1/4 народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради

273. Ким може бути внесена пропозиція про дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим:

- Головою Верховної Ради України або народними депутатами у кількості не менше145 осіб

- Головою Верховної Ради України або народними депутатами у кількості не менше450 осіб

Головою Верховної Ради України або народними депутатами у кількості не менше 45осіб

- Головою Верховної Ради України або народними депутатами у кількості не менше 4осіб

- Головою Верховної Ради України або народними депутатами у кількості не менше 5осіб

274. Назвіть обов’язкову юридичну передумову внесення пропозиції про дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим:

Наявність висновку Конституційного Суду України про порушення нею Конституції України або законів України

- наявність висновку Верховного Суду України про порушення нею Конституції України або законів України

- наявність висновку Конституційного Суду України про вчинення злочину

- наявність висновку Верховного Суду України про вчинення злочину

- наявність висновку Венеціанської комісії про порушення нею Конституції України або законів України

275. Яка кількість голосів народних депутатів необхідна для припинення Верховною Радою України повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим:

- більше третини народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради

- більше 2/3 народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради

- більше 3/4 народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради

- 2/3 народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради

Більше половини народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради

276. Які законодавчі вимоги щодо мови ведення засідань Верховної Ради України:

- ведуться державною або російською мовою

- ведуться державною або англійською мовою

- законодавством не визначено

- ведуться регіональною мовою

Ведуться державною мовою

278. В яких випадках допускається проведення закритих пленарних засідань Верховної Ради:

- в останню неділю жовтня четвертого року повноважень Президента України

- з моменту отримання посвідчення Президента України

- з моменту урочистого рукостискання з Головою Конституційного Суду

- з моменту офіційного оприлюднення результатів виборів

Для розгляду окремо визначених питань проводяться за рішенням Верховної Ради,прийнятим після скороченого обговорення більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради

279. На закритому пленарному засіданні Верховної Ради мають право бути присутніми:

- Міністр юстиції, Президент України, Прем'єр-міністр України, а також особи,присутність яких визнана Верховною Радою необхідною

- Президент України, Прем'єр-міністр України, Генеральний Прокурор України, а також особи, присутність яких визнана Верховною Радою необхідною

- Президент України, Прем'єр-міністр України, віце-прем’єр міністри, а також особи,присутність яких визнана Верховною Радою необхідною

- тільки Президент України і Прем'єр-міністр України

Президент України, Прем'єр-міністр України, а також особи, присутність яких визнана Верховною Радою необхідною

281. В якому порядку призначається на посаду і звільняється з посади керівник апарату Верховної Ради України:

- Верховною Радою України за поданням Генерального прокурора

- Верховною Радою України за поданням Президента

- Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра

- Верховною Радою України за поданням Міністра юстиції

← Предыдущая страница | Следующая страница →