Поделиться Поделиться

Японське "економічне диво". Розвиток Японії на сучасному етапі

Японське «економічне диво» (1950-1970-ті рр. 20 ст.

Дисциплінованість та працьовитість японців, закріплена релігіями (синтоїзм, конфуціанство, буддизм):

1) праця — спосіб спілкування з божествами;

2) підпорядкування «старшому» і піклування про «молодших»;

3) скромність в особистих потребах.

■Своєрідні принципи організації праці:

1) оплата довічне найняття;

2) праці за старшинством;

3) «пофірмові» (а не галузеві) профспілки, що безконфліктно розв'язували суперечності між колективом і власником;

4) патерналістська турбота керівників про охорону здоров'я, забезпечення житлом, навчання дітей своїх працівників.

■Тісне співробітництво з США (кредити, доступ до технологічних розробок), впровадження досягнень НТР.

■Держава координує створення експортного сектору в промисловості, створює інфраструктуру (залізниці, автошляхи).

■Стимулювання підвищення освітнього рівня працівників.

■Відсутність істотних витрат на оборону.

Наслідки:

Ø 1951~1970-ті рр.: середньорічні темпи приросту промислового виробництва —15,2 %, темпи зростання ВВП — 11 % на рік.

Ø Створені найсучасніші виробництва в металургії, автомобіле-, судно-, приладобудуванні, хімії, електроенергетиці.

Ø Перетворення на провідного виробника електронних та радіо­технічних приладів найвищих світових стандартів (аудіо-, сте­реосистем, відеокамер, відеомагнітофонів тощо), лідера світового науково-технічного прогрессу.

Розвиток Японії на сучасному етапі.

1) Союзник США.

2) Прийнято «три без'ядерні принципи»: не виробляти, не ввозити, не зберігати ядерну зброю (1968 р.).

3) « Економічна дипломатія »: підвищення авторитету країни за ра­хунок економічного зростання та встановлення виробничих і торговельних зв'язків. Визнання Тайваню частиною Китаю.

4) Складні стосунки з СРСР (Росією) через проблему «північних територій» — Курильських островів, окупованих СРСР 1945 р.

5) У 1995р. Японію відвідав Президент України Л.Кучма. Японія надала Україні 150 млн доларів на реформування економіки та допомогу в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

24.Тоталітаризм та його ознаки .

Тоталітаризм— тотальний, всеохоплюючий контроль держави над всіма сферами життя суспільства.

Основні ознаки тоталітаризму

1) Абсолютна влада держави.

2) Єдина для всіх ідеологія.

3) Культ особи вождя.

4) Влада однієї політичної партії, зрощення партійного апарату з державним.

5) Заборона опозиції та інакомислення.

6) Тотальний контроль держави над суспільним і духовним життям громадян.

7) Існування потужного апарату насильства, диктатури та терору.

8) Повне підпорядкування економіки існуючому режиму.

9) Матеріальна та духовна самоізоляція держави.

27. ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ країн ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ після ІІ світової війни.

1. Післявоєнна Західна Європа — країни, що не опинилися під контролем комуністів і не були окуповані СРСР.

2. Значні матеріальні та людські втрати, насильницьке переміщення людей, мілітаризована економіка,розірвані світові економічні зв'язки, інфляція.

3. Допомога за «планом Маршалла» (1947-1952 рр.).

4. Військово-політичне співробітництво (НАТО), євроінтеграція (ЄЕС, ЄС).

5. Ліквідація авторитарних режимів у Португалії, Греції, Іспанії (1974-1975 рр.) сприяла розширенню євроінтеграції

29.Доведіть твердження: «Друга світова війна буланаймаштабнішоюв історії людства».

Друга світова війна буланаймаштабнішоюв історії людства:

а)воєнні дії відбувалися на території Європи, Азії, Африки, Австралії, на всіх морях та океанах.

б)взяли участь 61 країна світу, в арміях воювало 110 млн. чоловік.

в)були використані нові види озброєнь, у тому числі атомна бомба.

20. Розкрийте ПРИЧИНИ II СВІТОВОЇ ВІИНИ

1.Версальська система поставила Німеччину в нерівноправне становище та обділила Японію й Італію, тому ці країни прагнули переділу світу.

2.Світова економічна криза 1929-1932 рр. сприяла встановленню та посиленню тоталітарних режимів, що проповідували націоналізм, расизм, мілітаризм.

3.Політика умиротворення агресора, що її провадили Велика Британія і Франція, та ізоляціонізм США.

4.Підписання пакту Ріббентропа-Молотова (23.08.1939 р.) означало підтримку СРСР агресивних планів Німеччини.

← Предыдущая страница | Следующая страница →