Поделиться Поделиться

Аналіз предмету злочину у посяганнях, пов'язаних із наркотизмом

Відповідно до ст.49 Конституції України кожний має право на охорону здоров'я.

Злочини, передбачені розділом XIII ОЧ КК, посягають на здоров'я населення, яке є родовим об'єктом цих злочинів. Він охоплює собою безпеку біофізіологічного та психічного стану, що фактично склався, невизначеного кола осіб від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, отруйних, сильнодіючих речовин і одурманюючих засобів, біологічних агентів і токсинів, радіоактивне забрудненої продукції, а також від поширення епідемій. Обов'язковою ознакою злочинів, що розглядаються (за винятком порушення правил боротьби з епідеміями - ст.325), є наявність предметів, що становлять підвищену небезпеку для здоров'я людей. Вони виступають як предмети або як засоби здійснення цих злочинів. Такими предметами є:

? наркотичні засоби (ст. 305-309, 313-320);

? психотропні речовини (ст. 305-309, 313-314, 315, 317- 320);

? прекурсори (ст. 305, 306, 311, 312, 318, 320);

? аналоги наркотичних засобів та психотропних речовин (ст. 305-309, 313- 315, 317, 320);

? снотворний мак і конопля (ст.310);

? отруйні і сильнодіючі речовини (ст.321);

? одурманюючі засоби (ст. 322, 324);

? мікробіологічні та інші біологічні агенти (ст. 326);

? токсини (ст.326);

? допінг (ст.323);

? радіоактивно забруднені продукти та інша продукція (ст.327).

Наркотичні засоби - це включені до Переліку речовини природного чи синтетичного походження, препарати, рослини, які становлять небезпеку для здоров'я населення у разі зловживання ними. Наркотичні засоби рослинного походження - похідні різних сортів конопель (анаша, марихуана, гашиш), опійні препарати, кокаїн; синтетичні наркотики - це наркотики, синтезовані в хімічних лабораторіях з різних хімічних речовин (метадон, фенамін).

Психотропні речовини - це включені до Переліку речовини природного чи синтетичного походження, препарати, природні матеріали, які здатні викликати стан залежності та чинити депресивний або стимулюючий вплив на центральну нервову систему або викликати порушення сприйняття, емоцій, мислення чи поведінки, і становлять небезпеку для здоров'я населення у разі зловживання ними. До психотропних речовин відносять мескалін, амфетамін, барбітал, діазепам, феназепам, ЛСД тощо.

Прекурсори наркотичних засобів та психотропних речовин це речовини та їх солі, що використовуються при виробництві, виготовленні наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до Переліку. Так, до прекурсорів відносять ацетон, етиловий ефір, соляну кислоту, сірчану кислоту, толуол.

Аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин - це заборонені до обігу в Україні речовини природного чи синтетичного походження, не включені до Переліку, хімічна структура і властивості яких подібні хімічній структурі та властивостям наркотичних засобів і психотропних речовин, психоактивну дію яких ці речовини відтворюють. Звичайно виготовлення наркотиків-аналогів має місце при створенні нового фармацевтичного препарату, в ході якого визначається і вивчається низка речовин, які мають порівнянні властивості, але дещо відрізняються своєю молекулярною структурою.

Отруйні речовини - це речовини рослинного, тваринного і мінерального походження або продукти хімічного синтезу, здатні при впливі на живий організм викликати гостре або хронічне отруєння або смерть. Такі речовини віднесені Державною Фармакопеєю України до списку «А». До отруйних речовин відносяться ангідрид оцтової кислоти, зміїна отрута, миш'як, метиловий спирт, обчищена бджолина отрута, ціаністий калій, стрихнін, сулема, атропіну сульфат, різні поєднання ртуті тощо.

Сильнодіючі речовини - це речовини синтетичного або природного походження, в тому числі рослини, що заподіюють небезпечний вплив на організм людини, і можуть нанести шкоду її здоров'ю та життю при прийомі їх не в медичних цілях. Перелік сильнодіючих речовин встановлюється Фармакологічним і Фармакопейним Комітетом МОЗ України. До них відносяться транквілізатори (напр. седуксен), ефедрин тощо.

Одурманюючі речовини - це засоби, що спричиняють одурманюючий ефект, який, зокрема, змінює психіку і поведінку людини, і не входять до списку наркотичних, психотропних, отруйних і сильнодіючих речовин (напр. клофелин, хлороформ, ефір тощо.

Допінг - це речовини і методи, які використовуються для підвищення працездатності спортсменів, є потенційно небезпечними для здоров'я і заборонені для вживання антидопінговим Кодексом Олімпійського руху і компетентними органами відповідних спортивних організацій (напр. стимулятори, наркотики, анаболіки, гликсопротеїдні гормони).

Мікробіологічні та інші біологічні агенти - це предмети і речовини біологічного походження, які становлять небезпеку для життя і здоров'я людей (напр., штами мікроорганізмів, речовини для обробки зерна).

Токсини - це сполуки бактерійного, рослинного або тваринного походження, здатні при потраплянні в організм людини спричиняти захворювання або смерть.

Продукти харчування чи інша продукція, радіоактивоа забруднена понад допустимі рівні, - це продукти рослинного або тваринного походження, призначені для вживання людьми, а також будь-яка інша продукція сільськогосподарського або іншого походження, яка має на поверхні частинки радіоактивного матеріалу у вигляді пилу або містить радіоактивні частинки в клітках рослин або тварин понад допустимі рівні.

← Предыдущая страница | Следующая страница →