Поделиться Поделиться

Державні закупівлі

Важливою реформою в контексті гармонізації вітчизняного законодавства з європейським є реформа системи державних закупівель. Ключове завдання в даному напрямку - підвищення прозорості вітчизняних закупівель та відкриття доступу для постачальників та надавачів послуг з ЄС.

Дана реформа розпочалася у 2014 році з прийняттям Закону "Про здійснення державних закупівель" № 1197-УП від 10.04.2014 р. Проте, виходячи з останніх статистичних даних, даний закон так і не спричинив довгоочікуваної інтенсифікації державних закупівель.

Яскравим прикладом недосконалості закону та невміння правильно використовувати його норми були закупівельні процедури на оборонну промисловість - замість спрощеної процедури застосовувалася повна, що провокувало затримки у майже 60 днів. Даний закон потребує доопрацювання. Також профільними органами влади із закупівельної діяльності повинні проводитися навчальні курси для органів місцевого самоврядування відносно його використання.

Інституційна реформа державних закупівель повинна супроводжуватися реформуванням центрального органу виконавчої влади, відповідального за політику у сфері державних закупівель, на котрий покладається обов'язок відносно адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Програма імплементації УА Кабміну визначає, що у 2015 році будуть розроблені проекти нормативно-правових актів з метою реалізації базових положень Директиви 2004/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 31.03.2004 р. про координацію порядків надання державних контрактів відносно виконання робіт, постачання товарів та надання послуг, розроблена дорожня карта з імплементації положень Директив ЄС (з визначенням етапів імплементації, проміжних результатів, кінцевих строків та відповідальних виконавців) у сфері державних закупівель, а також проведена інституційна реформа у сфері держзакупівель.

Важливими змінами є впровадження електронних засобів, зокрема, проведення електронних торгів у 2015 році, що допоможе пришвидшити процес та зменшити затрати на проведення закупівельних процедур. В Україні вже пропонувалося здійснення державних закупівель електронними засобами, зокрема, за допомогою електронного реверсивного аукціону. Передбачалося здійснення закупівель на спеціальних електронних майданчиках після необхідної реєстрації учасників торгів. Вважалося, що електронний реверсивний аукціон буде

сприяти підвищенню прозорості та конкуренції у сфері державних закупівель. Проте ця пропозиція не набула успіху.

До першочергових завдань на 2015 рік слід віднести апробацію низько вартісних товарів та послуг, де можливий збій у функціонуванні системи торгів не призведе до зупинки роботи чи створення загрози життю та здоров'ю людей. А наступним кроком повинно бути розширення електронних державних закупівель на всіх етапах, що дозволить забезпечити повну прозорість та полегшить контроль, а також сприятиме викоріненню корупції.

Похожие статьи