Поделиться Поделиться

З Указу Президента України "Про Положення про Місію України при НАТО"

(27 серпня 2003 р.)

Затвердити Положення про Місію України при НАТО (додається).

Положення про Місію України при НАТО

1. Це Положення визначає статус, завдання, функції та організаційно-штатну структуру Місії України при Організації Північноатлантичного Договору.

Місія України при Організації Північноатлантичного Договору (далі - Місія) є дипломатичним представництвом при міжнародній організації і заснована з метою забезпечення постійного співробітництва України з Організацією Північноатлантичного Договору (далі - НАТО) та участі у Раді Євроатлантичного Партнерства (далі - РЄАП), а також реалізації положень Хартії про особливе партнерство поміж Україною та НАТО, підписаної в м. Мадриді 9 липня 1997 року (далі - Хартія).

<...>

3. Основними завданнями Місії є:

1) забезпечення реалізації політики України у відносинах з НАТО;

2) представництво України при НАТО, її органах та підтримання з цією організацією офіційних відносин;

3) забезпечення постійних контактів з політичними і військовими структурами НАТО, представництво України в РЄАП та її органах;

4) участь у роботі органів РЄАП, Програми НАТО "Партнерство заради миру" (далі - ПЗМ), Комісії Україна - НАТО, військових комітетів Україна - НАТО, Спільної групи Україна - НАТО у сфері планування на випадок надзвичайних ситуацій та інших спільних органів.

<...>

6. Матеріально-технічне та інженерне забезпечення Місії здійснює Посольство України в Королівстві Бельгія.

7. Главу Місії (Посол України) призначає Президент України за поданням Міністра закордонних справ України.

З Указу Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 липня 2004 року "Про дальший розвиток відносин з НАТО з урахуванням результатів засідання Комісії Україна - НАТО на найвищому рівні 29 червня 2004 року"

Згідно до статті 107 Конституції України постановляю:

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 липня 2004 року "Про дальший розвиток відносин з НАТО з урахуванням результатів засідання Комісії Україна - НАТО на найвищому рівні 29 червня 2004 року".

У зв'язку з рішенням Ради національної безпеки і оборони України:

І. Кабінету Міністрів України:

1) розглянути в місячний строк стан виконання Цільового плану Україна - НАТО на 2004 рік та вжити заходів відносно його безумовного виконання, забезпечити посилення персональної відповідальності керівників центральних органів виконавчої влади України за досягнення цілей, визначених цим Планом;

2) разом із Національним центром з питань євроатлантичної інтеграції України:

активізувати інформаційно-роз'яснювальну роботу відносно цілей та завдань політики євроатлантичної інтеграції України;

організувати підготовку центральними органами виконавчої влади України пропозицій відносно пріоритетних заходів для включення їх до проекту Цільового плану Україна - НАТО на 2005 рік, підготувати даний проект, забезпечити погодження з НАТО та внести його в чотиримісячний строк на розгляд Державної ради з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України;

3) передбачити під час розроблення законопроекту про Державний бюджет України на 2005 рік видатки на виконання заходів Цільового плану Україна - НАТО на 2005 рік;

4) погодити з НАТО форми та умови участі України в операції "Активні зусилля" у Середземному морі та внести в установленому порядку відповідні пропозиції;

5) забезпечити визначення з НАТО умов здійснення проекту з утилізації боєприпасів та легких озброєнь і стрілецької зброї із залученням коштів Трастового фонду програми "Партнерство заради миру";

6) завершити погодження з НАТО форм та умов участі України в Празьких зобов'язаннях відносно спроможностей, забезпечувати виконання досягнутих домовленостей у цій сфері, а також опрацювання питань відносно дальшої участі України в реалізації Празьких зобов'язань.

2. Внести, враховуючи цілі та завдання державної політики з євроатлантичної інтеграції на нинішньому етапі, результати засідання Комісії Україна - НАТО на найвищому рівні 29 червня 2004 року, зміни до Воєнної доктрини України, затвердженої Указом Президента України від 15 червня 2004 року N° 648, виклавши абзац другий пункту 9, абзаци другий і третій пункту 16 згідно в такій редакції:

"зміцнення довіри поміж державами, послідовне зниження загрози використання воєнної сили, проведення політики євроатлантичної інтеграції";

"В умовах сучасної воєнно-політичної обстановки інтереси національної безпеки України зумовлюють істотне поглиблення відносин з НАТО і ЄС як гарантами безпеки і стабільності в Європі.

Активізація євроатлантичної інтеграції України, в через те числі шляхом глибокого реформування оборонної сфери держави згідно до європейських стандартів, належить до найважливіших пріоритетів як зовнішньої, так і внутрішньої політики".

3. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

← Предыдущая страница | Следующая страница →