Поделиться Поделиться

Література

1. Конституція України.

2. Закон України "Про видавничу справу" // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1997. – № 32. – Ст. 206.

3. Закон України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів // ВВР. – 1997. – № 50. – Ст. 302.

4. Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" // ВВР. – 1993. – № 1. – Ст. 1. Вводиться в дію Постановою BP від 16.11.92 № 2783-12 // ВВР. – 1993. – № 1. – Ст. 2. Зі змінами, внесеними згідно із Законами від 11.11.93 № 3582-12 // ВВР. – 1993. – №46. – Ст. 427; від 14.02.97 № 70/97-ВР // ВВР. – 1997. – № 15. – Ст. 115.

5. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України за результатами парламентських слухань "Проблеми інформаційної діяльності, свободи слова, дотримання законності та стан інформаційної безпеки України" // ВВР. – 2002. – № 2. – Ст. 5.

6. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань забезпечення та безперешкодної реалізації права людини на свободу слова" від 3 квітня 2003 р. № 676-IV.

7. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" // ВВР. – 2001. – № 43. – Ст. 214.

8. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності" // ВВР. – 2002. – № 35. – Ст. 256.

9. Закон України "Про інформацію" // ВВР. – 1992. – № 48. – Ст. 650. Вводиться в дію Постановою BP від 02.10.92 №2658-12 // ВВР. – 1992. – №48. – Ст. 651. Із змінами, внесеними згідно із законами від 06.04.2000 № 1642-III (1642-14). // ВВР. – 2000. – № 27. – Ст. 213; від 07.02.2002 № 3047-III (3047-14) // ВВР. – 2002. – № 29. – Ст. 194 від 03.04.2003 № 676-1V (676-15).

10. Закон України "Про захист інформації в автоматизованих системах" // ВВР. – 1994. – № 31. – Ст. 286. Вводиться в дію Постановою BP від 05.07.94 № 81/94-ВР // ВВР. – 1994. – № 31. – Ст. 287.

11. Закон України "Про захист суспільної моралі" від 20 листопада 2003 p. № 1296-IV.

12. Закон України "Про кінематографію" // ВВР. – 1998. – №22. – Ст. 114.

13. Закон України "Про музеї та музейну справу" // ВВР. – 1995. – № 25. – Ст. 191. Вводиться в дію Постановою BP від 29.06.95 № 250/95-ВР // ВВР. – 1995. – № 25. – Ст. 192.

14. Закон України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" (в редакції Закону від 13.12.2001 № 2888-ІИ (2888-14) // ВВР. – 2002. – № 11. – Ст.81.

15. Закон України "Про Національну систему конфіденційного зв'язку" // ВВР. – 2002. – № 15. – Ст.103.

16. Закон України "Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України" // ВВР. – 1997. – № 45. – Ст. 284.

17. Закон України "Про телебачення і радіомовлення" // ВВР. – 1994. – № 10. – Ст. 43. Вводиться в дію Постановою BP від 21.12.93 № 3760-12 // ВВР. – 1994. – № 10. – Ст. 44.

18. Закон України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" // ВВР. – 1997. – № 48. – Ст. 296. Із змінами, внесеними згідно із Законами № 134-XIV, № 762-IV (762-15) від 15.05.2003 // ВВР. – 2003. – № 30. – Ст. 247.

19. Закон України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні" // ВВР. – 2003. – № 24. – Ст. 162.

20. Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу" // Закони України. – Верховна Рада України. Ін-т законодавства. – К., 1996. – С. 250–278.

21. Закон України "Про державну таємницю" // ВВР. – 1994. – № 16. – Ст. 93.

22. Закон України "Про інформаційні агентства" // ВВР. – 1995. – № 13. – Ст. 83. Вводиться в дію Постановою BP № 74а/95-ВР від 28.02.95 // ВВР. – 1995. – № 13. – Ст. 84.

23. Закон України "Про науково-технічну інформацію" // ВВР. – 1993. – № 33. – Ст. 345. Вводиться в дію Постановою BP від 25.06.93 № 3323-ХІІ (3323-12) // ВВР. – 1993. – № 33. – Ст. 346.

24. Закон України "Про Національну програму інформатизації" // ВВР. – 1998. – № 27–28. – Ст. 181.

25. Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" // ВВР. – 1997. – № 49. – Ст. 299. Із змінами, внесеними згідно із Законом № 133-XIV (133-14) від 30.09.98 // ВВР. – 1998. – № 45. – Ст. 271.

26. Закон України "Про рекламу" // ВВР. – 1996. – № 39. – Ст. 181. Вводиться в дію Постановою BP від 03.07.96 № 271/96-ВР // ВВР. – 1996. – № 39. – Ст. 182.

27. Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг" //ВВР. – 2003. – № 36. – Ст. 275.

28. Закон України "Про електронний цифровий підпис" // ВВР. – 2003. – № 36. – Ст. 276.

29. Законопроект "Про діяльність в сфері інформатизації"

30. Законопроект України "Про інформаційну відкритість органів державної влади та вищих посадових осіб України".

31. Законопроект "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах"

32. Законопроект України "Про захист персональних даних"

33. Законопроект "Про моніторинг телекомунікацій".

34. Законопроект України "Про телекомунікації"

35. Законопроекті "Про внесення зміни до статті 13 Закону України "Про телебачення і радіомовлення"

36. Законопроект "Про Єдиний реєстр персональних даних".

37. Указ Президента "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 31 жовтня 2001 року "Про заходи відносно вдосконалення державної інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки України" від 6 грудня 2001 р.

38. Постанова Верховної Ради України "Про підсумки парламентських слухань "Суспільство, засоби масової інформації, влада: свобода слова і цензура в Україні"

39. Пояснювальна записка до проекту Постанови Верховної Ради України "Про неприйнятність проекту Закону України "Про діяльність у сфері інформатизації" (Томенко М.).

40. Право на інформацію. Свобода слова, думки, вільного вираження поглядів (Уповноважений Верховної Ради України з прав людини),

41. Концепція реформування законодавства України у сфері суспільних інформаційних відносин,

← Предыдущая страница | Следующая страница →