Поделиться Поделиться

ПРАВОПИС СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Значну частину словникового складу сучасної української літе­ратурної мови становлять слова іншомовного походження. Пра1 вописні особливості їх визначаються орфографічними нормами української літературної мови.


ОСНОВНІ ОРФОГРАМИ У СЛОВАХ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Букви и— і — ї, є —с Подвоєні букви Апостроф М'який знак
директор, символ, тріумф, мозаїка, декан, феєрія брутто, нетто, тонна, вілла прем 'єра, кар 'єра, інтерв'ю віньєтка, альбом, стиль

ОРФОГРАМИ и — і — ї

 
и
1. У загальних назвах після букв д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, рперед
буквами, що позначають приголосні звуки: диплом, стимул,
позиція, силует, цифра, режим, ширма, риф (правило дев'ятки).
2. У власних назвах:
а) у географічних назвах з кінцевими -ида, -ика:Флорида,
Америка, Мексика;
б) у географічних назвах після букв, що позначають шиплячі, і
букви ц: Вашингтон, Алжир, Сан-Франциско, Лейпциг, Чикаго,
Чилі;
в) у географічних назвах із звукосполученням -ри-: Рим, Париж,
Крит, Рига;
г) в окремих словах згідно з традиційною вимовою: Ватикан,
Бразилія, Сирія, Аргентина, Братислава.
3. У деяких словах відповідно до вимови: лиман, спирт, химера,
кипарис, миля
і
1. На початку слова у загальних і власних назвах: ідея, інститут,
Іспанія, Індія.
2. Усередині слів, після букв, що позначають приголосні звуки,
перед буквами на позначення голосних та перед с, й: матеріал,
аудієнція, фіалка (але: диякон, християнство).
3. У кінці невідмінюваних слів після приголосних: таксі, мерсі,
ПОНІ. 4. Після букв, що не входять до правила дев'ятки, перед буквами
на позначення приголосних звуків: бізнес, академік, хімія,
література.______________________________________

5. У власних назвах після букв на позначення приголосних звуків перед наступними буквами на позначення приголосних і в кінці слова: Лісабон, Міссісіпі, Капрі, Поті
ї
Після букв, що позначають голосні звуки: наївний, руїна, прозаїк

ОРФОГРАМА є — є

є є
1. Після букв, що позначають 1. Після апострофа, м'якого
тверді приголосні: легенда, теле- знака, букв є, і, й: п'єдестал.
фон, декан. портьєра, феєрія, абітурієнт,
2. На початку слова: етап, екза- Фейєрбах (але: діез).
мен, енергія. 2. На початку слова, коли ін-
3. Після а, о, у всередині слів: си- шомовне є вимовляється в
лует, проект, поет (але: траєк- українській мові як звукоспо-
торія). лучення й + є: Європа, єгер,
4. У префіксах де-, ре-: реконст- єнот, Євпаторія
рукція, денаціоналізація  

ОРФОГРАМА — АПОСТРОФ

Пишеться
Перед я, ю, є, ї
1. Після букв, що позначають губні приголосні звуки [б], [п], [в],
[м], [ф], шиплячі [ж], [ч], [ш], задньоязикові [г], [к], [х], та після
р: інтерв'ю, прем'єра, миш'як, Х'юстон, бар'єр.
2. Після префікса, що закінчується буквою на позначення
приголосного звука: суб'єкт, ін'єкція, ад'ютант
Не пишеться
1. Після букв б, п, в, м, ф, шиплячих ж, ч, ш, задньоязикових г, к, х
та після р, якщо я, ю, є позначають м'якість попереднього
приголосного: бюро, бюджет, пюре, бязь.
2, Перед йо: серйозний, курйоз

ОРФОГРАМА — М'ЯКИЙ ЗНАК

Пишеться
1. Після букв, що позначають м'які приголосні звуки [д'], [т'], [з'], [с'], [л'], [н'] перед я, ю, є, ї, йо: конферансьє, ательє, більярд, досьє, мільярд, бульйон, Віньї.
2. Після л перед наступним приголосним (відповідно до вимови): фільм, Нельсон, альбом. але: залп 3. У кінці слів після букви л (відповідно до м'якої вимови при­ голосного): магістраль, автомобіль, стиль але: метал, бал
Не пишеться
Перед я, ю, якщо вони пом'якшують попередній приголосний і позначають звуки [а], [у]: маляр, малярія, нюанс.

ПОДВОЄННЯ БУКВ

← Предыдущая страница | Следующая страница →