Поделиться Поделиться

Процес управління

1. Поняття про процес управління

2. Функції внутрішкільного управління

2.1. Аналіз інформації

2.2. Планування

2.3. Організація

2.4. Внутрішкільний контроль

3. Прийняття рішень

Поняття про процес управління

Нагадаємо також раз, що латинське слово processus означає рух уперед, послідовну зміну станів, стадій розвитку; сукупність послідовних дій з метою досягнення певного результату. Діяльність керівників шкіл, спрямована на досягнення цілі загальноосвітнього навчального закладу за допомогою учасників педагогічного процесу, є серією безперервних взаємопов'язаних дій. Дані дії називають управлінськими функціями.

Процес управління - це здійснення взаємопов'язаних управлінських функцій, необхідних для того, щоби сформувати мету загальноосвітнього навчального закладу і успішно її реалізувати.

Ми зазначали, що А. Файоль, якому приписують первинну розробку функцій управління, вважав, що існує п'ять вихідних функцій. Інші автори розробили інші переліки функцій. Огляд сучасної літератури дає змогу виявити такі функції- педагогічний аналіз, прогнозування, планування, організація, координація, контроль, оцінка, регулювання. Фактично майже в кожній публікації з управління є список управлінських функцій, котрий буде хоч трохи відрізнятися від інших подібних списків.

Урахування змісту і структури "шкільного виробництва" і об'єднання суттєвих видів управлінської діяльності у невелику кількість категорій дозволило нам виділити чотири

управлінські функції: аналіз інформації, планування, організація, контроль.

Рис. 21. Функції управління

У загальних рисах процес управління школою здійснюється таким чином: управляюча підсистема (керівники школи) отримує певну інформацію про стан підсистеми, що управляється. Цю інформацію вона аналізує, порівнює зі станом зовнішнього середовища, розпорядженнями та рекомендаціями керівних органів освіти, напрацьовує та приймає управлінські рішення, спрямовані на впорядкування стану керованої підсистеми чи переведення її на новий, вищий рівень. Це рішення (командна інформація) потрапляє до керованої підсистеми. Коло руху інформації в управлінській діяльності керівників школи замикається.

Порушення хоча б однієї ланки цього циклу призводить до того, що керована підсистема частково чи повністю виходить із взаємодії з управляючою підсистемою.

Процес управління складається з великої кількості різних за цілями, завданнями, об'єктами, тривалістю управлінських циклів: "навчальний рік", "навчальний семестр", "навчальна чверть" тощо. Незалежно від того, якому ціль передбачає цикл управління, які часові рамки для нього визначив керівник, незалежно від об'єкта, управлінський цикл завжди має функції: аналізу, планування, організації, контролю. Кожна з цих функцій виконує лише їй одній властиву роль і не може бути ігнорована без ризику допустити диспропорцію в управлінській діяльності. Візьмемо для прикладу управлінський цикл "навчальний рік". На основі аналізу підсумків навчального року, котрий показує досягнення і недоліки у роботі педагогічного колективу, виробляється

прогноз, уточнюється мета і головні завдання на новий навчальний рік. Складається і затверджується річний план роботи школи.

Після затвердження річного плану роботи на педагогічній раді (він одержує силу обов'язкового

Рис. 22. Схема управлінського циклу

документа) починає діяти наступна функція управління - організація, спрямована на визначення місця і ролі кожного члена педагогічного колективу в процесі досягнення поставленої мети, виконання плану роботи школи. Одночасно із здійсненням організаційно-координаційної діяльності вступає в дію контроль з боку адміністрації школи. Визначаючи якість діяльності керованої підсистеми через порівняння результатів із визначеними стандартами (норми, правила, плани, рішення), керівники школи усувають розбіжність поміж плановими і реальними результатами, здійснюють регулювання. Оцінка ефективності управлінського циклу, розкриття причин успіхів і недоліків у роботі навчального закладу, урахування даних зовнішньої інформації є підставою для побудови прогнозу, визначення мети й основних завдань на новий навчальний рік.

← Предыдущая страница | Следующая страница →