Поделиться Поделиться

Сон. Освітньо-виховна робота в другій половині дня

План

1. Значення сну. Методика організації нічного сну і ранкового підйому в цілодобових групах.

2. Організація, зміст і методика проведення другої половини дня в дитячих закладах.

3. Види діяльності в другій половині дня.

Практичне завдання:Скласти план-конспект проведення другої половини дня в дитячих закладах (вікова група на вибір).

Література

1. Богінич О. Оздоровча педагогіка// Дошкільне виховання. - 2002.- №7.- С. 18-19.

2. Вільчковський Е.С. Методика фізичного виховання в дитячому садку. – К., 1999.- С. 1-20.

3. Денисенко Н.Ф. Гартуємо тіло і дух ! Сучасні підходи до фізичного виховання та оздоровлення дошкільнят// Дошкільне виховання. – 2001.- №6.- С. 14-15.

4. Денисенко Н.Ф. Інформаційне забезпечення процесу фізичного виховання дошкільнят// Палітра педагога. – 2001.- №2.- С.28-31.

5. Денисенко Н.Ф. Сучасні підходи до контролю у системі фізичного виховання// Дошкільне виховання. – 1999.- №10.- С. 11-13.

6. Ляшенко Г.І. Фізіологічні особливості дітей дошкільного віку. – К., 1982.- С. 5-18.

7. Поніманська Т.І. Основи дошкільної педагогіки. – К., 1998.- С. 168-198.

8. Програми виховання дітей в дошкільних закладах України.

9. Сарапулова Є. Фізіологічно доцільний режим дня// Дошкільне виховання. – 2001.- №5.- 13-15

10. Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка. – К.,1996.- С. 174-182.

11. Вильчковский Э.С. Психолого-педагогические основы физического воспитания дошкольников// Воспитание детей дошкольного возраста. – К., 1990.- С. 319-363.

Додаткова література

1. Білецька Л. Здорова дитина: комплексне розв’язання проблеми// Дошкільне виховання. – 2002.- №8.- С.26-28.

2. Богінич О., Богданова Н. Хочу бути стрункою, як Попелюшка! Рекомендації щодо формування правильної постави// Дошкільне виховання. – 2001.- №10.- С.25-26.

3. Будь здоровий, малюк! – К., 1998.

4. Вільчковський Е.С. Критерії оцінювання стану здоров’я, фізичного розвитку та рухової підготовленості дітей дошкільного віку. – К., 1998.

5. Вільчковський Е.С. Рухливі ігри в дитячому садку. – К., 1989.

6. Вільчковський Е.С. Ранкова гімнастика дошкільників під музику. – К., 1989.

7. Денисенко Н.Ф. Від рухового режиму до здоров’я дітей// Дошкільне виховання. - 1995.- №10.- С.10-11.

8. Денисенко Н.Ф. Впровадження програми з валеології// Дошкільне виховання. – 1998.- №9.- С.7

9. Єфименко М.М. Театр фізичного виховання та оздоровлення дошкільників. – К., 1995.

10. Замість ліків-власні руки// Дошкільне виховання. – 2000.- №1.- С.25.

Тема №12

Прогулянка.

План

1. Значення прогулянки для розвитку дітей.

2. Обладнання ділянки дитячого закладу.

3. Структура прогулянки і зміст діяльності дітей на прогулянці.

4. Цільова прогулянка.

Практичні завдання: Скласти план-конспект проведення прогулянки в першій половині дня ( вікова група на вибір).

Література

1. Богінич О. Оздоровча педагогіка// Дошкільне виховання. - 2002.- №7.- С. 18-19.

2. Вільчковський Е.С. Методика фізичного виховання в дитячому садку. – К., 1999.- С. 1-20.

3. Денисенко Н.Ф. Гартуємо тіло і дух ! Сучасні підходи до фізичного виховання та оздоровлення дошкільнят// Дошкільне виховання. – 2001.- №6.- С. 14-15.

4. Денисенко Н.Ф. Інформаційне забезпечення процесу фізичного виховання дошкільнят// Палітра педагога. – 2001.- №2.- С.28-31.

5. Денисенко Н.Ф. Сучасні підходи до контролю у системі фізичного виховання// Дошкільне виховання. – 1999.- №10.- С. 11-13.

6. Ляшенко Г.І. Фізіологічні особливості дітей дошкільного віку. – К., 1982.- С. 5-18.

7. Поніманська Т.І. Основи дошкільної педагогіки. – К., 1998.- С. 168-198.

8. Програми виховання дітей в дошкільних закладах України.

9. Сарапулова Є. Фізіологічно доцільний режим дня// Дошкільне виховання. – 2001.- №5.- 13-15

10. Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка. – К.,1996.- С. 174-182.

11. Вильчковский Э.С. Психолого-педагогические основы физического воспитания дошкольников// Воспитание детей дошкольного возраста. – К., 1990.- С. 319-363.

Додаткова література

1. Білецька Л. Здорова дитина: комплексне розв’язання проблеми// Дошкільне виховання. – 2002.- №8.- С.26-28.

2. Богінич О., Богданова Н. Хочу бути стрункою, як Попелюшка! Рекомендації щодо формування правильної постави// Дошкільне виховання. – 2001.- №10.- С.25-26.

3. Будь здоровий, малюк! – К., 1998.

4. Вільчковський Е.С. Критерії оцінювання стану здоров’я, фізичного розвитку та рухової підготовленості дітей дошкільного віку. – К., 1998.

5. Вільчковський Е.С. Рухливі ігри в дитячому садку. – К., 1989.

6. Вільчковський Е.С. Ранкова гімнастика дошкільників під музику. – К., 1989.

7. Денисенко Н.Ф. Від рухового режиму до здоров’я дітей// Дошкільне виховання. - 1995.- №10.- С.10-11.

8. Денисенко Н.Ф. Впровадження програми з валеології// Дошкільне виховання. – 1998.- №9.- С.7

9. Єфименко М.М. Театр фізичного виховання та оздоровлення дошкільників. – К., 1995.

10. Замість ліків-власні руки// Дошкільне виховання. – 2000.- №1.- С.25.

Тема №13

Розумове виховання.

План

1. Значення та необхідність розумового виховання і розвитку дітей дошкільного віку.

2. Психологічна основа розумового виховання дітей з раннього віку.

3. Завдання і зміст розумового виховання дошкільників

4. Засоби розумового виховання дітей дошкільного віку.

Література

1. Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной культуры ребёнка от рождения до 6 лет. – М., 1988.

2. Генезис сенсорных способностей/ Под ред. Л.А. Венгера. – М., 1976.

3. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. – М., 1978.

4. Дошкольная педагогика/ Под ред. В.И. Логиновой и П.Г. Саморуковой. – Т.1. – М., 1988.- С. 102-134.

5. Основы дошкольной педагогики/ Под ред. А.В. Запорожца, Т.А. Марковой. – М., 1980.- С. 148-170.

6. Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию. – М., 1983.

7. Кондратова В.В. Розумове виховання дошкільників. –К., 1979.

8. Кулачківська С.Е., Ладивір С.О. Я – дошкільник: вікові та індивідуальні аспекти психологічного розвитку. – К., 1996.

9. Ладивір С.О. Пізнавальний розвиток: пошук ефективних шляхів// Дошкільне виховання. – 2002. – С. 148-170.

10. Поніманська Т.І. Основи дошкільної педагогіки. – К., 1998. – С. 199-238.

11. Проколієнко Л.М. Формування допитливості у дітей дошкільного віку. – К., 1979.

12. Проскура Е.В. Развитие познавательных способностей дошкольника. – К., 1985.

13. Развитие мышления и умственное вопистание дошкольника/ Под ред. Н.Н. Поддьякова, А.Ф. Говорковой. – М., 1985.

14. Сенсорное воспитание в детском саду. – М., 1981.

15. Сорокина А.И. Умственное воспитание в детском саду. – М., 1975.

Додаткова література:

1. Баглаєва Н. Логіко- математичний розвиток дошкільнят: шляхи оптимізації// Палітра педагога. – 2002. - №2.

2. Баглаєва Н. Розвиток логічних умінь дитини// Дошкільне виховання. – 2000. - № 10. – С. 8-11.

3. Лохвицька Л. Формування пізнавальних інтересів у навчально-ігровому середовищі// Дошкільне виховання. – 1999. - № 10. – С. 8-10.

4. Макарова Л. Ігрові проблемно-практичні ситуації// Дошкільне виховання. – 2001. - № 1. – С.18-19.

5. Марусинець М. Розвиток пізнавальної активності: психологічні умови та дидактичні засоби// Дошкільне виховання. – 1999.- №11-12. – С.7-9.

6. Плохій З. Природа як пізнавальна цінність // Дошкільне виховання. – 2001. - №6. – С.7-9.

7. Ткачук Т. Радість пізнання// Дошкільне виховання. – 2002. - №9.- С.10-11.

8. Тунік І. Доказове мислення у дошкільнят// Дошкільне виховання. – 2001.- №1.-С.20-

Тема №14

Сенсорне виховання.

План

1. Поняття сенсорного виховання і розвитку, значення формування сенсорної культури дітей.

2. Зміст сенсорного виховання.

3. Методика сенсорного виховання в різних вікових групах.

Практичне завдання:скласти конспект заняття із сенсорні виховання дітей (вікова група на вибір).

Література

1. Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной культуры ребёнка от рождения до 6 лет. – М., 1988.

2. Генезис сенсорных способностей/ Под ред. Л.А. Венгера. – М., 1976.

3. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. – М., 1978.

4. Дошкольная педагогика/ Под ред. В.И. Логиновой и П.Г. Саморуковой. – Т.1. – М., 1988.- С. 102-134.

5. Основы дошкольной педагогики/ Под ред. А.В. Запорожца, Т.А. Марковой. – М., 1980.- С. 148-170.

6. Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию. – М., 1983.

7. Кондратова В.В. Розумове виховання дошкільників. –К., 1979.

8. Кулачківська С.Е., Ладивір С.О. Я – дошкільник: вікові та індивідуальні аспекти психологічного розвитку. – К., 1996.

9. Ладивір С.О. Пізнавальний розвиток: пошук ефективних шляхів// Дошкільне виховання. – 2002. – С. 148-170.

10. Поніманська Т.І. Основи дошкільної педагогіки. – К., 1998. – С. 199-238.

11. Проколієнко Л.М. Формування допитливості у дітей дошкільного віку. – К., 1979.

12. Проскура Е.В. Розвитие познавательных способностей дошкольника. – К., 1985.

13. Развитие мышления и умственное вопистание дошкольника/ Под ред. Н.Н. Поддьякова, А.Ф. Говорковой. – М., 1985.

14. Сенсорное воспитание в детском саду. – М., 1981.

15. Сорокина А.И. Умственное воспитание в детском саду. – М., 1975.

Додаткова література:

1. Баглаєва Н. Логіко- математичний розвиток дошкільнят: шляхи оптимізації// Палітра педагога. – 2002. - №2.

2. Баглаєва Н. Розвиток логічних умінь дитини// Дошкільне виховання. – 2000. - № 10. – С. 8-11.

3. Лохвицька Л. Формування пізнавальних інтересів у навчально-ігровому середовищі// Дошкільне виховання. – 1999. - № 10. – С. 8-10.

4. Макарова Л. Ігрові проблемно-практичні ситуації// Дошкільне виховання. – 2001. - № 1. – С.18-19.

5. Марусинець М. Розвиток пізнавальної активності: психологічні умови та дидактичні засоби// Дошкільне виховання. – 1999.- №11-12. – С.7-9.

6. Плохій З. Природа як пізнавальна цінність // Дошкільне виховання. – 2001. - №6. – С.7-9.

7. Ткачук Т. Радість пізнання// Дошкільне виховання. – 2002. - №9.- С.10-11.

8. Тунік І. Доказове мислення у дошкільнят// Дошкільне виховання. – 2001.- №1.-С.20-22.

9. Метод научной педагогики Марии Монтессори.- К.,1992.

Тема№15

Процес навчання.

План

1. Суть процесу навчання і його своєрідність.

2. Принципи і функції навчання.

3. Рушійні сили процесу навчання.

4. Зміст навчання дітей в дошкільному віці.

5. Засоби і методи народної дидактики.

Література

1. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. - К., 1997.

2. Зязюн І.А. Гуманістична Стратегія теорії і практики навчального процесу// Рідна школа. – 2000. - №8.

3. Дошкольная педагогика/ Под ред. В.И. Логиновой, П.Г. Саморуковой. В 2-х ч. – Ч.2. – М., 1988.- С.5-92.

4. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. – М., 1997. – С. 208-261.

5. Кондратенко Т.Д., Котырко В.К., Ладывир С.А. Обучение старших дошкольников. – К., 1986.

6. Лернер И.Я. Философия дидактики и дидактика как философия.- М., 1995.

7. Основы дошкольной педагогики/ Под ред. А.В. Запорожца, Т.А. Марковой. – М., 1980.- С. 170-181.

8. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: В 2-х кН. – М., 1999.- Кн.1.

9. Усова А.Л. Обучение в детском саду. – М., 1981.

10. Лозова В.І., Москаленко П.Г., Троцко Г.В. Педагогіка. – К., 1993.- С.3-32.

11. Люблінська Г.О. Дитяча психологія. – К., 1975.

12. Поніманська Т.І. Основи дошкільної педагогіки. – К., 1998.- С. 239-268.

13. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. – К., 2002.

Додаткова література

1. Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі. – К., 1983.- С. 31-47, 197-234.

2. Гавриш Н. Інтелектуальна гра // Дошкільне виховання. – 2003.- №6.- 6-7.

3. Гавриш Н. Розвиток мовлення та навчання дошкільників рідної мови: мета і завдання// Дошкільне виховання. – 2003. №7.- С. 12-14.

4. Гайдаржийська Л. Слово, образ, дія. Роль дидактичних засобів у формуванні початкових математичних уявлень// Дошкільне виховання. – 2000.- №4.- С. 14-15.

5. Кондратова В.В. Розумове виховання дошкільників. – К., 1979.

6. Кузьменко В. Індивідуалізація виховання і навчання // Дошкільне виховання. – 2000.- № 10.- С.5-7.

7. Крутій К. Вимоги до сучасного відкритого мовленнєвого заняття// Дошкільне виховання. – 2002. №2.- С. 14-17.

8. Ладивір С. Індивідуалізація виховання дитини в дитячому садку// Дошкільне виховання. – 2002.- №1.- С. 14-15.

9. Луценко І. Мовленнєвому заняттю – комунікативну мету // Дошкільне виховання. – 2002.- №1.- С. 16-17.

10. Макарова Л. Проблемні ситуації та завдання // Дошкільне Виховання. – 2003.- №3.- С.14.

11. Пироженко Т. Чи не спрощуємо можливості дитини? // Дошкільне виховання. – 2003. - №5.- С.10-11.

12. Ярмаченко М.Д. Основні педагогічні категорії// Педагогіка і психологія. – 1998.- №4.

13. Ткачук Т. Радість пізнання // Дошкільне виховання. – 2002.- №9.- С. 10-11.

Тема №16

Методи, прийоми навчання.

План

1. Класифікація методів навчання.

2. Функції методів навчання.

3. Вимоги до підбору і використанню методів.

Література

1. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. - К., 1997.

2. Зязюн І.А. Гуманістична Стратегія теорії і практики навчального процесу// Рідна школа. – 2000. - №8.

3. Дошкольная педагогика/ Под ред. В.И. Логиновой, П.Г. Саморуковой. В 2-х ч. – Ч.2. – М., 1988.- С.5-92.

4. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. – М., 1997. – С. 208-261.

5. Кондратенко Т.Д., Котырко В.К., Ладывир С.А. Обучение старших дошкольников. – К., 1986.

6. Лернер И.Я. Философия дидактики и дидактика как философия.- М., 1995.

7. Основы дошкольной педагогики/ Под ред. А.В. Запорожца, Т.А. Марковой. – М., 1980.- С. 170-181.

8. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: В 2-х кН. – М., 1999.- Кн.1.

9. Усова А.Л. Обучение в детском саду. – М., 1981.

10. Лозова В.І., Москаленко П.Г., Троцко Г.В. Педагогіка. – К., 1993.- С.3-32.

11. Люблінська Г.О. Дитяча психологія. – К., 1975.

12. Поніманська Т.І. Основи дошкільної педагогіки. – К., 1998.- С. 239-268.

13. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. – К., 2002.

Додаткова література

1. Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі. – К., 1983.- С. 31-47, 197-234.

2. Гавриш Н. Інтелектуальна гра // Дошкільне виховання. – 2003.- №6.- 6-7.

3. Гавриш Н. Розвиток мовлення та навчання дошкільників рідної мови: мета і завдання// Дошкільне виховання. – 2003. №7.- С. 12-14.

4. Гайдаржийська Л. Слово, образ, дія. Роль дидактичних засобів у формуванні початкових математичних уявлень// Дошкільне виховання. – 2000.- №4.- С. 14-15.

5. Кондратова В.В. Розумове виховання дошкільників. – К., 1979.

6. Кузьменко В. Індивідуалізація виховання і навчання // Дошкільне виховання. – 2000.- № 10.- С.5-7.

7. Крутій К. Вимоги до сучасного відкритого мовленнєвого заняття// Дошкільне виховання. – 2002. №2.- С. 14-17.

8. Ладивір С. Індивідуалізація виховання дитини в дитячому садку// Дошкільне виховання. – 2002.- №1.- С. 14-15.

9. Луценко І. Мовленнєвому заняттю – комунікативну мету // Дошкільне виховання. – 2002.- №1.- С. 16-17.

10. Макарова Л. Проблемні ситуації та завдання // Дошкільне Виховання. – 2003.- №3.- С.14.

11. Пироженко Т. Чи не спрощуємо можливості дитини? // Дошкільне виховання. – 2003. - №5.- С.10-11.

12. Ярмаченко М.Д. Основні педагогічні категорії// Педагогіка і психологія. – 1998.- №4.

13. Ткачук Т. Радість пізнання // Дошкільне виховання. – 2002.- №9.- С. 10-11.

Тема №17

Похожие статьи