Поделиться Поделиться

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 4 страница

- вітаміни;

- продуктові пакети;

- документація (бланки договорів, звітів);

2. Внутрішні:

- інтелект робочої та цільової груп проекту;

- освіта спеціалістів;

- цілеспрямованість спеціалістів та сімей цільової групи у роботі з дітьми, хворими на ДЦП;

- мотивація до діяльності, що спрямована на реалізацію проекту;

- сила волі батьків та спеціалістів у роботі з дітьми з ДЦП;

- професія спеціалістів, яка відповідає виконанню покладених на них функцій;

людинолюбство (необхідне спеціалістам, які працюватимуть із цільовою групою проекту).


Планування проекту

Таблиця 1

Робочий план проекту

Зміст заходу Мета діяльності Термін виконання Форми і методи роботи Ресурси Відповідальні Очікувані результати
Аналітико-діагностичний етап (березень - травень 2013р.)
Завдання 1. Сформувати колектив організаторів для керування і координації діяльності по проекту та контролю за виконанням поставлених завдань 1-7 березня Проводиться у формі зібрання методом обговорення пропозицій Приміщення Президент благодійного фонду "Тріада" Утворити єдиний злагоджений колектив, окреслити план роботи на найближчий час, визначити ключові завдання і призначити відповідальних
Вивчення потреби цільової групи Дізнатися про сучасні потреби та проблеми сімей, в яких виховуються діти, хворі на ДЦП 11-22 березня Бесіди, опитування, анкетування, читання спеціальної літератури, спостереження Канцтовари, анкети, комп’ютер Президент благодійного фонду "Тріада", соціальний працівник Детально ознайомитися зі сучасними потребами і проблемами інвалідів, дітей-інвалідів та їхніх сімей, щоб мати чітке уявлення про їхнє життя і надавати кваліфіковану допомогу в процесі реалізації проекту
Підготовка необхідного методичного інструментарію для проведення заходів Розробити рекламні, інформаційні та методичні матеріали для проведення різних заходів 25 березня – 24 травня, 3 червня – 30 серпня Робота з Інтернет- джерелами, текстовою інформацією, комп’ютерний набір, обробка та виокремлення необхідного матеріалу Комп’ютер, канцтовари, спеціалізована література Президент благодійного фонду "Тріада", соціальний працівник, психолог Розробити інформаційну та методичну продукцію і підготувати матеріали, які будуть необхідні для проведення навчальних реабілітаційних курсів
               

Продовження табл. 1

Зміст заходу Мета діяльності Термін виконання Форми і методи роботи Ресурси Відповідальні Очікувані результати
Організація співпраці зі спеціалістами, які займаються реабілітацією інвалідів Налагодити взаємодію зі спеціалістами Черкаського обласного фонду соціального захисту інвалідів, Черкаського міського реабілітаційно-оздоровчого центру «Астра», Черкаського обласного ЦСССДМ, Черкаського міського ЦСССДМ, Черкаського територіального центру соціальної допомоги (надання соціальних послуг) Соснівського і Придніпровського районів, Уманського центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Пролісок», Протягом квітня Бесіди, пропозиції, Інтернет-звернення, листування, телефонні переговори, зустрічі Канцтовари, телефон, комп’ютер Президент благодійного фонду "Тріада", соціальний працівник, психолог, реабілітолог, соціальний педагог Залучити до роботи з сім’ями, в яких виховуються інваліди та діти-інваліди, хворі на ДЦП спеціалістів клінік, установ, організацій, які займаються проблемами їхньої реабілітації та отримати від них корисні поради, можливість використовувати спеціалізовану літературу та дорогу у проведенні різних форм роботи
               

Продовження табл. 1

Зміст заходу Мета діяльності Термін виконання Форми і методи роботи Ресурси Відповідальні Очікувані результати
  Благодійного навчально-реабілітаційного центру для дітей та молоді з особливими потребами "Виноградар" (м. Києва), Міжнародної клініки відновного лікування (м. Трускавець).          
Формування бази клієнтів Утворити базу даних про клієнтів, які потребують допомоги та підтримки в процесі реабілітації 4 березня – 31 травня Здійснюється за допомогою комп’ютерних програм, призначених для створення електронної бази даних Комп’ютер, канцтовари Соціальний працівник Створити електронну базу даних, яка дозволить мати детальну інформацію про проблеми сімей, що потребують проходження курсів з реабілітації і забезпечить індивідуальний підхід до їх вирішення
Отримання спонсорської допомоги Здобути спонсорську допомогу державних і недержавних організацій та небайдужих громадян, які мають бажання допомогти в реалізації проекту 1 березня – 30 серпня Бесіди, зустрічі, листування, телефонні переговори, Інтернет-звернення Канцтовари, телефон, плакати, реклама Президент благодійного фонду "Тріада", соціальний працівник, бухгалтер Залучити до реалізації проекту якомога більше спонсорів та небайдужих громадян, які можуть допомогти сім’ям, де виховуються діти з ДЦП.
               

Продовження табл. 1

Зміст заходу Мета діяльності Термін виконання Форми і методи роботи Ресурси Відповідальні Очікувані результати
Завдання 2.   Розробка документів, необхідних для реалізації проекту   Підготовка Методичних матеріалів для навчання батьків реабілітації Створити документацію, яка необхідна для надання послуг сім’ям цільової групи, фінансування заходів, здійснення моніторингу та звітної діяльності по проекту.   Створити методичні матеріали для використання тренерами під час навчання та самостійної реабілітаційної роботи батьків. 25 березня – 5 квітня   До1 квітня Здійснюється за допомогою комп’ютерних програми, які призначені для створення документації   Так само Комп’ютер, канцтовари     Інформаційні, людські, технічні. Президент благодійного фонду "Тріада", соціальний працівник, бухгалтер, юрист Сформувати документи, що необхідні для фіксування заходів, які передбачені проектом     Підготовлено 100 примірників
Укладання угод Укласти угоди з фізичними та юридичними особами, які залучені до реалізації проекту 8 квітня – 3 травня Переговори Приміщення, канцтовари Президент благодійного фонду "Тріада" Підписати угоди з фізичними та юридичними особами, які виявили бажання взяти участь в реалізації проекту і допомогти сім’ям цільової групи у вирішенні їхніх проблем
Висвітлення діяльності у ЗМІ та в Інтернет-мережі Поінформувати населення про діяльність благодійного фонду «Тріада», зокрема щодо проведення курсів з реабілітації для батьків, які виховують дітей, хворих на ДЦП у ЗМІ та Інтернет-мережі Протягом реалізації проекту Реклами, повідомлення, оголошення, плакати, виступи у ЗМІ (на телебаченні, по радіо) Комп’ютер, телефон Президент благод. фонду "Тріада", соціальний працівник, соціальний педагог, психолог, реабілітолог, юрист Розмістити інформацію про організацію реабілітаційних курсів для батьків, діти яких хворі на ДЦП на Інтернет-сайтах, в газетах, журналах, на плакатах, телебаченні
               

Продовження табл. 1

Зміст заходу Мета діяльності Термін виконання Форми і методи роботи Ресурси Відповідальні Очікувані результати
Розробка схематичного плану подальшого проведення заходів Спланувати черговість заходів та терміни їх виконання 6 – 8, 10 травня Обговорення, бесіди, «круглий стіл», установча конференція Приміщення, комп’ютер, канцтовари Президент благодійного фонду "Тріада", соціальний працівник   Ознайомити всіх задіяних до реалізації проекту з планом подальшого проведення заходів
Проведення моніторингу Провести контроль результативності аналітико-діагностичного етапу роботи 13 – 15 травня Обговорення, бесіда, «круглий стіл» Приміщення, канцтовари Президент благодійного фонду "Тріада", соціальний працівник, соціальний педагог, психолог, реабілітолог, масажист, юрист, бухгалтер Визначити досягнення аналітико-діагностичного етапу роботи (що було зроблено) і недоліки (що було зроблено не достатньо добре) та окреслити перспективу подальшої роботи
               

Продовження табл. 1

Зміст заходу Мета діяльності Термін виконання Форми і методи роботи Ресурси Відповідальні Очікувані результати
Етап реалізації (травень – серпень 2013р.)
Завдання 3   Психологічний консулат пункт Надавати постійну психологічну допомогу і підтримку батькам та їхнім дітям під час реалізації проекту Протягом реалізації проекту Консультації, бесіди, опитування, поради, пропозиції, психологічні тренінги Приміщення, телефон, комп’ютер, канцтовари Психолог, соціальний педагог, соціальний працівник Забезпечити надання постійної психологічної допомоги та підтримки батькам, які виховують дітей з ДЦП, для запобігання депресії, відмови від дитини, психологічних хвороб, а також проводити заняття з психологом для інвалідів та дітей-інвалідів
Робота юридичної консультативної служби Надавати юридичну допомогу батькам, діти яких хворі на ДЦП з різних питань Протягом реалізації проекту Консультації, бесіди, опитування, поради, пропозиції, телефонні переговори Приміщення, телефон, комп’ютер, канцтовари Юрист, соціальний працівник Надавати юридичну допомогу сім’ям, в яких виховуються діти, хворі на ДЦП з питань оформлення інвалідності, отримання житла тощо

Продовження табл. 1

Зміст заходу Мета діяльності Термін виконання Форми і методи роботи Ресурси Відповідальні Очікувані результати
Курси для батьків дітей з ДЦП Навчити батьків реабілітаційним заходам та особливостям виховання дітей, хворих на ДЦП Бесіда на тему: «Особливості реабілітації дітей з ДЦП» - 16 травня, бесіда на тему: «Особливості виховання дітей з ДЦП» - 21 травня, тренінги на тему: «Як виховувати дітей, що хворі на ДЦП?» - 24 травня – 7 червня, Приміщення, канцтовари, читання літератури, бесіди на тему: «Особливості реабілітації дітей з ДЦП» та «Особливості виховання дітей з ДЦП», тренінги на тему: «Як виховувати дітей, що хворі на ДЦП?» та «Заходи реабілітації для дітей, які хворі на ДЦП та їх ефективність», «круглий стіл» на тему: «Допоможи своїй дитині» Приміщення, мультимедій-ний проектор, аудіо та відео техніка, кушетка, спеціалізова-на література Президент благодійного фонду "Тріада", реабілітолог, масажист, соціальний працівник, психолог, соціальний педагог Навчити батьків інвалідів та дітей інвалідів, які хворі на ДЦП засобам реабілітації і особливостям виховання, що допоможуть покращити стан їхнього здоров’я, а також дадуть змогу існувати в суспільстві нарівні з іншими людьми

Продовження табл. 1

Зміст заходу Мета діяльності Термін виконання Форми і методи роботи Ресурси Відповідальні Очікувані результати
    тренінги на тему: «Заходи реабілітації для дітей, які хворі на ДЦП та їх ефективність» 10 червня – 10 липня, «круглий стіл» на тему: «Допоможи своїй дитині» - 15 липня        
Завдання 4. Створення груп самодопомоги та взаємодопомоги для батьків Утворити групи самодопомоги та взаємодопомоги для батьків дітей цільової групи, щоб вони мали змогу обмінюватися досвідом з питань здійснення реабілітації 20 - 22 травня, 11 – 12 липня, 19 – 20 серпня, 17 – 18 вересня Бесіди, пропозиції, опитування, тренінги Приміщення, канцтовари, методичні, інформаційні та роздаткові матеріали Президент благодійного фонду "Тріада", реабілітолог, соціальний працівник Організувати групи самодопомоги та взаємодопомоги для того, щоб батьки мали змогу задовольняти потребу у спілкуванні та обмінюватися досвідом реабілітації дітей, які хворі на ДЦП

Продовження табл. 1

Зміст заходу Мета діяльності Термін виконання Форми і методи роботи Ресурси Відповідальні Очікувані результати
Закупівля вітамінів, продуктових пакетів для сімей цільової групи Придбати вітаміни, продуктові пакети для того, щоб покращити стан здоров’я дітей, які мають діагноз ДЦП і запобігти деяким негативним проявам хвороби У кінці кожного місяця Укладання договору купівлі-продажу Кошти, комп’ютер, канцтовари, телефон Президент благодійного фонду "Тріада", соціальний працівник, бухгалтер Здійснити покупку вітамінів та продуктових пакетів і роздати їх батькам, які виховують дітей з ДЦП
Екскурсії до реабілітаційних центрів, що діють в Україні Вивчити досвід роботи реабілітаційних центрів, клінік відновного лікування, які діють в нашій країні 22 травня – Уманський центр ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Пролісок», 22 липня - Благодійний навчально-реабілітаційний центр для дітей та молоді з особливими потребами Екскурсії, бесіди, обговорення, пропозиції Транспорт, кошти, канцтовари, телефон, комп’ютер Президент благодійного фонду "Тріада", соціальний працівник, бухгалтер, психолог, реабілітолог Здійснити поїздки до клінік та реабілітаційних центрів, які функціонують в Україні і займаються лікуванням пацієнтів з ДЦП, для розширення досвіду реабілітації

Продовження табл. 1

Зміст заходу Мета діяльності Термін виконання Форми і методи роботи Ресурси Відповідальні Очікувані результати
    "Виноградар" (м. Київ), 22 вересня – Міжнародна клініка відновного лікування (м. Трускавець)        
Здійснення поточного моніторингу Провести поточний проміжний контроль над виконанням проекту 23, 26 – 27 серпня Бесіди обговорення, «круглий стіл», письмовий звіт Приміщення, канцтовари Президент благодійного фонду "Тріада, соціальний працівник, бухгалтер, психолог, реабілітолог, масажист, соціальний педагог, юрист     Визначити досягнення і прорахунки тієї роботи, яку було проведено, окреслити подальший план діяльності та розподілити обов’язки

Продовження табл. 1

Зміст заходу Мета діяльності Термін виконання Форми і методи роботи Ресурси Відповідальні Очікувані результати
Аналітичний етап (вересень 2013р.)
  Завдання 5   «Круглий стіл» на тему: «Обмін враженнями» Організувати «круглий стіл» на тему: «Обмін враженнями» для батьків, які пройшли курси реабілітації дітей, що хворі на ДЦП 2 вересня Бесіди, дискусії, обговорення Приміщення, канцтовари Президент благодійного фонду "Тріада", соціальний працівник, реабілітолог, психолог Провести «круглий стіл» на тему: ««Обмін враженнями» для того, щоб батьки, які пройшли курси з реабілітації дітей, хворих на ДЦП могли поділитися своїми враженнями, успіхами, яких їм вдалося досягти
Оцінка ефективності проекту   Провести аналіз діяльності по реалізації проекту та узагальнити його кількісні і якісні показники 2 – 27 вересня Обговорення математично-статистична обробка інформації Комп’ютер Президент благодійного фонду "Тріада", бухгалтер Визначити результативність діяльності за кількісним та якісним критеріями
Здійснення розрахунків за кошторисом грошових витрат Визначити відповідність фінансових витрат досягнутим результатам 3 – 6 вересня Комп’ютерна обробка даних, фінансовий звіт Приміщення, комп’ютер Президент благодійного фонду "Тріада". бухгалтер Оцінити економічну ефективність проекту

Продовження табл. 1

Зміст заходу Мета діяльності Термін виконання Форми і методи роботи Ресурси Відповідальні Очікувані результати
Оформити звіт Скласти детальний опис результатів проведення заходів 9 – 27 вересня Обговорення, письмовий звіт Приміщення, комп’ютер, канцтовари Президент благодійного фонду "Тріада", соціальний працівник Продемонструвати результати проекту (текстово, графічно), визначити перспективи подальшої діяльності
Висвітлення діяльності про проекту у ЗМІ Проінформувати про результати реалізації проекту, а зокрема, щодо ефективності реабілітаційних курсів для дітей, хворих на ДЦП по телебаченні, та по радіо, в газетах, журналах, в Інтернет-мережі 9 – 30 вересня Публікація інформації на інтернет-сайтах, виступи по радіо, телебаченню Комп’ютер, телефон Президент благодійного фонду "Тріада", соціальний працівник, соціальний педагог, психолог, реабілітолог, юрист, бухгалтер Надати інформацію про ефективність діяльності по проекту, а зокрема, повідомити результати проведення реабілітаційних курсів для батьків дітей, що хворі ДЦП

Текстовий опис проекту

Відновлюючи здатність інвалідів до соціального функціонування, до створення незалежного способу життя, соціальні працівники і реабілітологи допомагають їм визначати свої соціальні ролі, соціальні зв’язки в суспільстві, що сприяють їх повноцінному розвитку.

Батьки, які раніше майже нічого не знали про ДЦП дуже часто опиняються в стані стресу, фрустрації, коли дізнаються про хворобу власної дитини. Друзі та родичі від них відвертаються, не бажаючи підтримати у складній ситуації. Якщо вчасно не надати допомогу – це може призвести до того, що сім’я не зможе нормально виконувати свої функції, які відіграють важливу роль у процесі соціалізації дитини [19].

Проект «Подай руку підтримки» спрямований на допомогу таким сім’ям. Робота з ними є надзвичайно складною тому, що у них одночасно може бути дуже багато проблем, більшість з яких – психологічні.

Для того, щоб надати кваліфіковану допомогу у вирішенні проблем спочатку необхідно створити групу спеціалістів, які мають досвід роботи з такою категорією населення. Перш ніж залучити спеціаліста до реалізації проекту потрібно дізнатися про те, настільки відповідально він ставиться до цього виду діяльності і про те, чого йому вдалося раніше досягти в процесі своєї роботи з такими сім’ями.

Також потрібно детально вивчити сучасні проблеми сімей, в яких є діти, хворі на ДЦП. Адже незважаючи на те, що ця хвороба існує вже дуже давно, в різні часи варіанти її вирішення суттєво відрізнялися і в зв’язку з цим, особи з обмеженими можливостями потребували різних видів допомоги.

На підготовчому етапі проекту потрібно розробити рекламні, інформаційні та методичні матеріали, які дозволять не тільки проінформувати населення про діяльність благодійного фонду «Тріада», а й допоможуть дати відповідь на питання, з якими звертатиметься сім’я.

Щоб набути навичок реабілітації дітей, хворих на ДЦП, важливо задіяти до реалізації проекту якомога більше спеціалістів, які займаються такою діяльністю не тільки в Черкасах, а й в інших містах України. Це дозволить дізнатися про вже існуючі способи лікування та винайти нові в результаті їх спільної діяльності.

Основною проблемою є те, що в світі існує понад 400 видів ДЦП, і досить часто ті реабілітаційні заходи, які проводяться для покращення стану здоров’я хворого, не дають ніяких результатів, або ж, навпаки, ще й погіршують ситуацію. Тому дуже важливо знати про особливості хвороби кожної дитини, яка прагне допомоги. Для цього рамках проекту планується створення електронної бази даних, до якої буде занесено інформацію про кожну сім’ю (ПІП батьків та дитини, дата народження, група інвалідності, курси реабілітації, які дитина проходила раніше тощо).

Для ефективної реалізації проекту необхідна допомога спонсорів, яких планується залучити на підготовчому етапі проекту та протягом усього періоду.

Протягом підготовчого етапу передбачається також створення різноманітної документації: бланки індивідуальної програми реабілітації інваліда (далі ІПР інваліда), яка буде складатися для кожного пацієнта, бланки угод, які необхідно укласти зі спеціалістами, бланки договору купівлі-продажу, для періодичного придбання вітамінів та продуктових пакетів та ін.

Люди, які живуть в Україні мало що знають про ДЦП, тому першочерговим завданням проекту є поінформування населення про діяльність Черкаського благодійного фонду «Тріада», зокрема, про проведення курсів реабілітації для батьків, які виховують дітей, хворих на ДЦП. Така діяльність буде здійснюватися за допомогою рекламних повідомлень, оголошень, виступів керівників фонду у ЗМІ.

Важливою особливістю реабілітації дітей з ДЦП є не тільки виконання різноманітних фізичних вправ, відвідування розвиваючих занять, а й допомога рідних людей у подоланні негативних проявів хвороби, які з часом все більше і більше ускладнюють пересування та знижують розумову активність дитини. Батькам потрібно не тільки здійснювати з нею реабілітаційні заходи, а й навчити жити з цією хворобою і досягати поставлених цілей.

Спеціалісти, які братимуть участь в реалізації проекту «Подай руку підтримки» не тільки навчатимуть батьків способам реабілітації, які вони зможуть проводити для своїх дітей вдома, а й спрямовуватимуть зусилля на те, щоб інваліди та діти-інваліди змогли отримувати психологічну допомогу і підтримку від найрідніших людей [18].

Виконання цього завдання буде покладено на психологічний консультпункт, де сім’ї, в яких виховуються діти, хворі на ДЦП, зможуть вирішити психологічні проблеми і отримати корисні поради психолога.

Також працюватиме юридична консультативна служба. Звернувшись по допомогу до юриста батьки, в яких є діти з ДЦП, матимуть змогу вирішити проблеми юридичного характеру, а саме: оформлення інвалідності, отримання соціальної допомоги або пенсії на інваліда чи дитину-інваліда, отримання житла та ін. При необхідності юрист може супроводжувати батьків до юридичних установ, соціальних служб і допомагати в оформленні документів.

Для батьків буде організовано проводитися курси з реабілітації дітей, хворих на ДЦП, де вони зможуть отримати навички здійснення реабілітаційних вправ, які можна виконувати в домашніх умовах. На таких бесідах та тренінгах масажисти і реабілітологи продемонструють властивості лікувального масажу та фізичної культури.

Окрім того, спеціалісти навчатимуть їх і особливостям виховання та розвитку дітей на спеціальних заняттях у формі бесід та тренінгів, де батькам розповідатимуть, як потрібно розвивати та виховувати дітей з особливими потребами, щоб вони в майбутньому могли функціонувати нарівні з іншими членами суспільства незважаючи на фізичні та психічні вади.

Для тих батьків, які не знають куди необхідно звернутися, щоб допомогти дитині у лікуванні ДЦП,працюватимуть групи само- та взаємодопомоги, до участі в яких будуть запрошені батьки, які вже мають досвід виховання та реабілітації дітей з таким діагнозом. Вони зможуть передати свій досвід лікування і розповісти про діяльність тих реабілітаційних центрів, в яких їхні діти проходили курси реабілітації.

Періодично організатори проекту будуть здійснювати покупку вітамінів та продуктових пакетів для сімей цільової групи. Правильне харчування допоможе підвищити фізичну активність та покращити розумовий розвиток хворої дитини. Окрім того, вживання вітамінів буде особливо корисним для дітей, які перенесли хірургічне втручання, і в зв’язку з цим у них погіршився апетит, знизився рівень гемоглобіну та ін.

Корисною для батьків, які виховують дітей, хворих на ДЦП є інформація про діяльність реабілітаційних центрів та клінік, що займаються лікуванням ДЦП в Україні. Протягом реалізації проекту планується здійснити екскурсії до таких закладів у різних містах України.

На заключних етапах проекту буде організовано «круглий стіл» на тему: «Обмін враженнями», де батьки зможуть розповісти про те, чого вони змогли досягти у лікуванні своїх дітей і про те, що їм здійснити не вдалося. Саме ця інформація буде одним із якісних показників ефективності проекту.

Під час узагальнення кількісних та якісних показників проекту, потрібно зазначити кількість сімей, які проходили курси реабілітації, види послуг, що були запропоновані спеціалістами, та якість тієї допомоги, яку вони отримували, враховуючи особливості хвороби дитини, які зазначені в електронній базі даних та ІПР інваліда.

Моніторинг діяльності спеціалістів буде здійснено шляхом аналізу результату їх роботи, враховуючи досягнення та прорахунки, на основі усних та письмових звітів.

Також необхідно зробити розрахунки фінансових витрат. Ця процедура проводиться за допомогою складання кошторису, в якому зазначається назва статті витрат на реалізацію проекту та здійснюється її розрахунок.

Після цього потрібно скласти детальний звіт по проекту, в якому зазначити кількість осіб, які брали участь в його реалізації, заходи, що проводилися, суму коштів, які було на них витрачено, загальну кількість сімей, які були зафіксовані в електронній базі даних і вказати ефективність заходів, враховуючи думки батьків, що виховують дітей з ДЦП, які вони висловлювали під час проведення «круглого столу» на тему: «Обмін враженнями».

Результати діяльності по проекту планується висвітлити у ЗМІ, використовуючи кінцевий звіт, кошторис фінансових витрат та обговорення, які проводилися під час «круглого столу» та тему: «Обмін враженнями». Це дозволить поінформувати населення про результати тієї роботи, яка була проведена.

1.7. Фінансове обґрунтування проекту

№ з/п Назва статті витрат на реалізацію проекту Фінансування з Черкаського благодійного фонду «Тріада» Фінансу-вання з інших джерел Загальна сума за статтями бюджету
1. Оплата праці
2. Обладнання
3. Матеріальне забезпечення
4. Інші витрати 9 660
  Усього
← Предыдущая страница | Следующая страница →