Поделиться Поделиться

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 5 страница

1. Оплата праці

№ з/п Фахівці К-ть осіб Загальний фонд оплати праці К-ть місяців Загальна сума Фінансування з Черкаського благодійного фонду «Тріада» Фінансування з інших джерел
1. Президент благодійного фонду "Тріада"
2. Соціальний працівник
3. Соціальний педагог
4. Психолог
5. Реабілітолог
6. Масажист
7. Юрист
8. Бухгалтер
  Усього:    

Обладнання

№ з/п Вид обладнання або програмного забезпечення (із зазначенням детальних технічних характеристик) К-ть Вартість Загальна сума Фінансування з Черкаського благодійного фонду «Тріада» Фінансування з інших джерел
1. Комп’ютер (системний блок)
2. Монітор
3. Модем
4. Багатофункціональний лазерний пристрій
  Усього:  

3. Матеріальне забезпечення

№ з/п Назва витратних матеріалів К-ть Вартість Загальна сума Фінансування з Черкаського благодійного фонду «Тріада» Фінансування з інших джерел
1. Канцтовари (для тренінгів)
2. Витратні матеріали для утримання приміщення (канцтовари, папір, заправка картриджу для багатофункціонального лазерного пристрою)
  Усього:  

4. Інші витрати

№ з/п Назва послуг Вартість послуги (за одиницю часу або за одиницю) Термін надання послуг (кількість одиниць) Заг. сума Фінансування з Черкаського благодійного фонду «Тріада» Фінансування з інших джерел
1. Оренда приміщення
2. Комунальні послуги
3. Виготовлення і розповсюд-ження соціальної реклами
4. Транспортні послуги для проведення екскурсій
5. Закупівля вітамінів та продуктових пакетів
6. Послуги зв’язку
7. Послуги Інтернет-мережі
  Усього:   9 660

1.8. Контроль і оцінка проекту

Оцінка ефективності проекту буде здійснюватися за такими критеріями:

Кількісними: кількість залучених спеціалістів, спонсорів, сімей, в яких є діти з ДЦП, кількість розповсюджених інформаційних матеріалів, кількість створеної документації, кількість осіб, які звернулися за психологічною та юридичною допомогою, кількість батьків, які відвідують реабілітаційні курси, кількість продуктових пакетів та вітамінів, кількість екскурсій, кількість учасників груп само- та взаємодопомоги, кількість виступів у ЗМІ.

Якісними: рівень активності учасників проекту, настільки реалізовані завдання, чи досягнута мета проекту, технічне та методичне забезпечення проекту, виявлення досягнень і прорахунків, позитивного досвіду та видів діяльності, які потрібно вдосконалити, перспективи розроблення подальших заходів і втілення їх у практику соціальної роботи.

Поточний моніторинг: проведення бесід, обговорень, «круглих столів» під час яких кожен спеціаліст, залучений до реалізації проекту буде представляти результати своєї роботи і визначатиме свої досягнення і прорахунки.

Кінцевий моніторинг: проведення бесід, «круглого столу» на тему «Обмін враженнями», здійснення самоаналізу кожним із учасників проекту.

Очікувані результати проекту виправдано .

1.9. Пропозиції

Для підвищення результативності проектної діяльності необхідно:

1) постійно заохочувати тих людей, які не беруть участі у реалізації проекту, але мають змогу допомогти сім’ям цільової групи до надання коштів, які будуть витрачені на закупівлю одягу, памперсів, спеціальних ліжок, засобів пересування (крісла-колісні, крісла з електроприводом) дітей, які за висновком МСЕК не можуть самостійно себе обслуговувати і потребують постійного стороннього догляду;

2) стимулювати робочу групу до набуття не тільки українського досвіду роботи з сім’ями, в яких є діти з ДЦП, а й зарубіжного;

3) заохочувати батьків до проходження курсів реабілітації в різних реабілітаційних центрах та клініках відновного лікування України;

4) здійснювати фандрайзингову діяльність щодо пошуку і залучення спонсорів до оплати курсів реабілітації у різних реабілітаційних центрах та клініках відновного лікування для дітей, батьки яких не мають змоги їх оплатити;

5) залучати усіх небайдужих громадян до надання натуральної допомоги у вигляді одягу, іграшок, продуктів харчування.

Проект «Подай руку підтримки» можливо розширити, додавши до запланованих заходів навчання за спеціалізованою програмою дітей, які є розумово відсталими і у зв’язку з цим не можуть навчатися у школі. Це дасть їм можливість освоїти хоча б найпростіші вміння та навички, які знадобляться в житті, якщо спонсори та меценати нададуть необхідну для цього суму коштів. Також додаткова спонсорська допомога може бути витрачена на закупівлю одягу, памперсів, спеціальних ліжок, засобів пересування (палиці, кімнатні та вуличні крісла-колісні, крісла з електроприводом) для дітей, які за висновком МСЕК потребують постійного стороннього догляду.


ВИСНОВКИ

Дослідження поставленої мети і завдань курсової роботи дозволили зробити такі висновки:

1. З’ясовано сутність понять «інвалід», «інвалідність», «дитина-інвалід», «ДЦП». Доведено, що проблема інвалідності надзвичайно серйозна і недостатньо вивчена на сьогодні. Останнім часом збільшилася кількість дітей, які мають значні фізичні чи психічні вади, що ускладнюють процес їхньої інтеграції в суспільстві. Окрім цього, низький рівень медицини, матеріального забезпечення, соціальна і моральна незахищеність створюють такі умови, за яких процес розвитку дітей з обмеженими можливостями значно ускладнюється.

2. Проаналізовано проблеми сімей, в яких виховуються діти з ДЦП, та вивчено їхні актуальні проблеми. Труднощі, які постійно відчуває сім’я з проблемною дитиною, значно відрізняються від повсякденних турбот, якими живе сім’я, яка виховує здорову дитину. У результаті народження дитини з відхиленнями у розвитку відносини всередині сім’ї, а також контакти з навколишнім соціумом спотворюються. Причини порушень пов’язані з психологічними особливостями хворої дитини, а також з колосальним емоційним навантаженням, яке відчувають члени її сім’ї у зв’язку з довготривалим стресом. Багато батьків у такій ситуації виявляються безпорадними і не в змозі упоратися із внутрішніми (психологічними) і зовнішніми (соціальними) проблемами.

3. Апробовано на практиці технологію соціального проектування, яка дозволяє науково, теоретично і практично обґрунтувати варіанти прогнозованого і планового розвитку нових процесів і явищ соціального життя.

4. Розроблено і детально описано структурні елементи проекту «Подай руку підтримки», який спрямований на вивчення сучасних потреб та проблем сімей, в яких виховуються діти з ДЦП, організацію співпраці зі спеціалістами, які займаються реабілітацією інвалідів в Україні, навчання батьків, які виховують дітей з ДЦП заходам реабілітації в домашніх умовах, надання психологічної та юридичної допомоги сім’ям, в яких виховуються діти, хворі на ДЦП, відновлення соціальних контактів батьків, в сім’ях яких виховуються діти з ДЦП, покращення стану здоров’я дітей, що хворі на ДЦП та ін.

← Предыдущая страница | Следующая страница →