Поделиться Поделиться

Створення впроваджених діаграм. Майстер діаграм

Перед побудовою впровадженої діаграми варто виділити дані на робочому листі. Якщо виділена область відповідає визначеним вимогам, діаграму можна побудувати автоматично, натиснувши клавішу F11. У протилежному випадку варто використати Майстра діаграм.

Правила інтерпретації розташування рядів і точок даних у виділеному діапазоні на робочому листі:

1) Вісь категорій (вісь Х) йде вздовж довгої сторони виділення;

2) Назви вздовж короткої сторони виділення використовуються як мітки легенди;

3) Мітки даних, які використовуються для побудови діаграми, повинні розміщатися у верхньому рядку й у лівому стовпці виділеного діапазону.

Для автоматичної побудови впровадженої діаграми за правильно розташованими даними, виділіть дані і назви і натисніть клавішу F11 або ALT + F1.

Щоб створити діаграму за допомогою Майстра діаграм:

1) Виділіть дані, на основі яких буде будуватися діаграма;

2) Виберіть команду Диаграммав меню Вставка, відкриється вікно, як показано на рис.1, в якому потрібно обрати тип діаграми та натиснути на кнопку Далее>.

Створення впроваджених діаграм. Майстер діаграм - Инвестирование - 39

Рис. 1. Вікно для вибору типу діаграми.

3) В наступному вікні обрати діапазон даних: в рядках чи стовпчиках та натиснути на кнопку Далее>.

4) У вікні, що відкриється, (див. рис.2) потрібно поступово переміщуватись по закладках та вводити: назву діаграми та назви вісів, обрати вид вісі та лінії сітки, встановити місце розміщення легенди та при необхідності обрати підписи для даних, добавити таблицю даних. Всі зміни, що вносить користувач, відразу відображаються на зразку, в правій частині вікна.

5) В кінці потрібно обрати місце розташування діаграми: на існуючому листу чи на окремому.

Створення впроваджених діаграм. Майстер діаграм - Инвестирование - 40

Рис. 2. Вікно майстра діаграм

Зміна діаграм

Після створення діаграми можна змінити її тип, додати або вилучити окремі елементи діаграми, ряди і точки даних, змінити її форматування.

Щоб змінити тип діаграми:

1) Виділіть діаграму, натиснувши на неї лівою кнопкою миші;

2) На панелі інструментів "Диаграмма " натисніть стрілку на кнопці Тип диаграммы абооберіть аналогічну команду в контекстному меню;

3) Виберіть потрібний тип діаграми в списку, що з'явився.

Створення впроваджених діаграм. Майстер діаграм - Инвестирование - 41

Рис. 3. Зміна параметрів діаграми

Аналогічно можна змінити: початкові дані, параметри діаграми, розміщення діаграми.

Форматуванню можна піддати будь-який елемент діаграми. Для цього варто виділити потрібний елемент діаграми за допомогою миші (ім’я виділеного елемента відобразиться у полі імені рядку формул) потім у меню Форматвибрати команду для форматування виділеного елемента діаграми.

Виконати завдання:

Похожие статьи