Поделиться Поделиться

Створити "Електронний журнал" засобами електронних таблиць з використанням формул, функцій та діаграм

Створити архіви засобами програм-архіваторів (звичайний, саморозкривний, багатотомний архіви), показати параметри архівації.

Створення звичайного архіву і додавання файлів в нього.

Створити "Електронний журнал" засобами електронних таблиць з використанням формул, функцій та діаграм - Инвестирование - 7 Створити "Електронний журнал" засобами електронних таблиць з використанням формул, функцій та діаграм - Инвестирование - 8 Створити "Електронний журнал" засобами електронних таблиць з використанням формул, функцій та діаграм - Инвестирование - 9

Створення саморозкривного архіву. При цьому архів може відкритися навіть на комп’ютері де немає програм-архіваторів(я не проверяла, поєтому в том не уверена, но в и-нете так пишут) , формат – exe. SFX – означає саморозкривний архів. 1й спосіб

Створити "Електронний журнал" засобами електронних таблиць з використанням формул, функцій та діаграм - Инвестирование - 10 Створити "Електронний журнал" засобами електронних таблиць з використанням формул, функцій та діаграм - Инвестирование - 11

2й спосіб(надежней)

Створити "Електронний журнал" засобами електронних таблиць з використанням формул, функцій та діаграм - Инвестирование - 12

Створити "Електронний журнал" засобами електронних таблиць з використанням формул, функцій та діаграм - Инвестирование - 13 Створити "Електронний журнал" засобами електронних таблиць з використанням формул, функцій та діаграм - Инвестирование - 14

Створити "Електронний журнал" засобами електронних таблиць з використанням формул, функцій та діаграм - Инвестирование - 15 Створити "Електронний журнал" засобами електронних таблиць з використанням формул, функцій та діаграм - Инвестирование - 16 Створити "Електронний журнал" засобами електронних таблиць з використанням формул, функцій та діаграм - Инвестирование - 17

Багатотомний архів.

Створити "Електронний журнал" засобами електронних таблиць з використанням формул, функцій та діаграм - Инвестирование - 18 Створити "Електронний журнал" засобами електронних таблиць з використанням формул, функцій та діаграм - Инвестирование - 19

Багатотмний це коли інформація поділяється на уявні папки, комірки, які мають зазначений користувачем розмір. Коли будете створювати не забудьте додати не менше 5 файлів, щоб було що розприділяти по папкам.

При створенні архіву було видно деякі параметри архівації, а коли він вже створений можна їх викликати: Виклик параметрів архівації

Створити "Електронний журнал" засобами електронних таблиць з використанням формул, функцій та діаграм - Инвестирование - 20 Створити "Електронний журнал" засобами електронних таблиць з використанням формул, функцій та діаграм - Инвестирование - 21

Створити базу даних „Мій клас” в Ms Аccess. Показати використання форм, запитів та звітів.

Створити веб-сайт „Наш клас” з використанням мультимедіа.

Створити демонстраційний програмний засіб на тему „Дикі тварини” з використанням управляючих кнопок засобами редактора презентацій.

Створити документ в текстовому процесорі MS Word, на прикладі якого показати особливості створення структури «Курсової роботи» з використанням автозмісту, колонтитулів, виносок, розділів, стилів.

48.Створити комплексний документ в текстовому процесорі з даних, створених в: Word, Excel, Paint на тему „Відомості про учня”

Word

Анкетні дані

Прізвище, ім'я

Дата народження

Повнаназванавчального закладу

Відомості про стан здоров'я.

2.1. Чи часто хворіє( часто, середньо, рідко)

2.2. Хронічне захворювання (які)

2.3. Особливості функціонування нервової системи:

  • Швидко стомлюється :стомлюється після тривалого навантаження: невтомний
  • Швидко переходить відрадості до смутку без видимої причини: адекватна зміна настрою: стабільний у прояві настрою
  • Переважаєзбудження :збудження і гальмуванняврівноваженість: переважаєгальмування.

Успішність

(Відмінна, добра, задовільна, незадовільна)

4. Поза ліцейні заняття (систематичні)

4.1. Заняття суспільно – корисною працею(якою)

4.2. Заняття художньою самодіяльністю (якою)

4.3. Заняття в гуртках, клубах, штабах, бригадах (яких)

4.4. Заняття спортом (яким)

4.5. Заняття організаторською діяльністю (якою)

Розділ ІІ Проя в особистісних якостей у поведінці учня

А. Спрямованість інтересів:

1. на навчальну діяльність

2. на трудову діяльність

3. на художньо – естетичну діяльність

4. на досягнення у спорті, туризмі

5. на відносини між людьми

Б. Ставлення до справи

1. Громадськаактивність

2. Бере активну участь у всіх громадських справах, не рахуючись власним часом.

3. Бере активну участь у громадських справах, але намагається не витрачати на це свого особистого.

4. Не проявляє активності у суспільному житті, але доручення виконує.

Excel

Створити "Електронний журнал" засобами електронних таблиць з використанням формул, функцій та діаграм - Инвестирование - 22

Створити "Електронний журнал" засобами електронних таблиць з використанням формул, функцій та діаграм - Инвестирование - 23

Paint

Створити "Електронний журнал" засобами електронних таблиць з використанням формул, функцій та діаграм - Инвестирование - 24

- сохранить как изображение;

Створити "Електронний журнал" засобами електронних таблиць з використанням формул, функцій та діаграм - Инвестирование - 25

49.Створити комплексний документ засобами Open Office під управлінням Linux на тему „Відомості про учня”

← Предыдущая страница | Следующая страница →