Поделиться Поделиться

Структура освіти на Україні

(др.пол. XVII– XVIIІ століття)

Освіта на лівобережній Україні Освіта на правобережній Україні
  Вища освіта  
Києво-Могилянська академія Академічний статус наданий Петром І у 1701 році. Львівський університет. Університетський статус наданий цісарем Йосипом ІІ у 1784 році.
       
  середня освіта  
Колегіуми: Чернігівський, Харківський, Переяславський Спеціальні школи: Глухівська, Київська Католицькі та уніатські колегіуми у містах: Кременець, Острог, Володимир-Волинський, Вінниця, Львів, Житомир, Рівне, Луцьк, Кам’янець-Подільський та ін.
       

  Елементарна освіта  
Січові та полкові школи (до 1776) Католицькі та уніатські школи
Школи мандрівних дяків (до 1776) Протестантські школи
Православні парафіяльні та монастирські школи Православні школи мандаринів, дяків, монастир. та парафіяльні (до 1789)
       

Творчі завдання і реферати

1. Освітньо-культурні процеси у Європі й Україні (XVІІ с.).

2. Науково-педагогічна діяльність Ф. Прокоповича.

Питання для роздумів і проблемні запитання

1. Обґрунтуйте спільне і відмінне у віковій періодизації Я. Коменського і С. Полоцького.

2. Доведіть, що атрибути граматики М. Смотрицького мають непересічну цінність?

3. Виділіть спільні ознаки підручників з морального виховання (для молоді) у Е. Ротердамського і Е. Славинецького.

4. Доведіть, чому словник М. Беринди можна вважати першою українською енциклопедією?

Тест

1. Автором першої української граматики був: а) М.Смотрицький; б) Є.Славинецький; в) П.Беринда.

2. Український просвітитель, який справив значний вплив на розвиток освіти у Московській державі: а) Ф.Прокопович; б) Г.Кониський; в) С.Яворський; г) К.Ставровецький.

3. Хто з видатних педагогів періоду культурного Відродження в Україні підтримував ідею залежності суспільного розвитку від поширення освіти: а) М. Смотрицький; б) С. Полоцький; в) Ф. Прокопович.

4. Ф.Прокопович підтримував: а) філологічний; б) історичний ; в) схоластичний напрям при вивченні Біблії та інших основоположних праць християнства.

5. Найбільш повну вікову періодизацію дітей і молоді вперше в Україні здійснив: а) С. Полоцький; б) П. Беринда; в) М. Смотрицький; г) П. Русин.

Контрольні завдання для студентів дистанційної форми навчання:

Розв’язування тесту.

Варіант 1.Демократизм і нові форми навчання у бартських школах, Острозькій і Києво-Могилянській академіях.

Варіант 2. Порівняльний аналіз систем виховання лицаря (європейська середньовічна і українська козацька).

Варіант 3. Віддзеркалення ідей українознавства у вчених епохи Відродження (ХVІІ ст.): П. Беринди, І. Гилятовського, М. Смотрицького та С. Полоцького).


Модуль 2.3. Педагогічна наука і освіта періоду Руїни та початку ХІХ століття (вартісна оцінка модуля – 5 б.).

ТЕМА Х

Українська школа і педагогіка періоду Руїни

(Друга половина XVІІІ століття)

1. Ідея народності та природовідповідності виховання Г. Сковороди.

2. Г. Сковорода про розумове, моральне та трудове виховання дітей.

3. Педагогічна діяльність М. Ломоносова.

4. Статут 1786 року Російської імперії про зміст та особливості шкільної системи.

5. Система освіти на Правобережній Україні та Закарпатті (друга половина XVІІІ століття).

Література:

1. Сковорода Г.С. Благодарний Еродій //Антология педагогической мысли Украинской ССР. М: Педагогика 1988. – С.. 143-151.

2. Кравець В П. Історія української школи і педагогіки. – Тернопіль,1994.

3. Педагогічні ідеї Г.С.Сковороди. - К.: Вища школа, 1972.

4. Константинов Н.А и др. История педагогики. – М.: Просвещение,1982.

5. Історія педагогіки /3а ред.М.С.Гриценка. – К.: Вища школа,1973.

6. Історія педагогіки /за ред. М. В. Левківскього, О. А. Дубасенюк/. – Житомир, 1999.

7. Любар О. О. та ін. Історія української педагогіки /за ред. М. Г. Стельмаховича. – К.: ІЗМН, 2000.

Ключові слова та терміни

Трактати, діалоги та притчі, мікрокосм, макрокосмосм, чотирьохголосі кантати, сродне, тобто природовідповідне виховання, споріднена праця, листування, вчення про “серце” людини, піїтика, риторика, принцип народності, малі народні училища, становість, монархізм, релігійність, василіани, єзуїти, дяківські школи.

Похожие статьи