Поделиться Поделиться

СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА НА ПЕРІОД ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

ВКАЗІВКИ

ЩОДО ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА

Для чіткої організації практики студент-практикант протягом першого тижня під керівництвом методистів від профілюючої кафедри та від бази практики складає індивідуальний план роботи. Він повинен детально відображати весь робочий процес проходження практики, а саме:

· загальне знайомство з базою практики (ознайомлення з режимом і правилами внутрішнього розпорядку, спеціалізацією закладу, педагогічним персоналом, організацією методичної роботи, навчально-виховними планами та планом роботи соціального педагога);

· ознайомлення з посадовими обов’язками соціального педагога, його планом роботи та особливостями груп дітей (клієнтів), з якими він працює;

· графік відвідування заходів (не менше 2-3), консультацій, які проводяться соціальним педагогом з подальшим вивченням методики проведення соціально-педагогічної роботи;

· графік самостійного проведення заходів (тематичні виступи, консультації, тренінгові заняття тощо) за змодельованими проектами під керівництвом методистів.

В індивідуальному плані повинні бути чітко вказані порядок та терміни виконання поставлених завдань, зафіксовані зауваження та оцінки методистів за кожен конкретний етап роботи студента. Матеріали проведених заходів соціально-педагогічного спрямування, які були заплановані і проведені студентом (не менше двох екземплярів) повинні бути представлені під час захисту на підсумковій конференції.

Індивідуальний план роботи студента-практиканта повинен бути погоджений із керівником бази практики та завірений підписами методистів від профілюючої кафедри та від бази практики.


№ з/п Дата Етап робочого процесу (назва заходу) Відмітка про виконання Підпис студента/методиста
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКИ З СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

ЩОДЕННИК СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА

Курс _____

Група _____

Факультет соціально-гуманітарний

________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Методист від профілюючої кафедри ____________ (_______________________)

підпис прізвище, ім’я, по батькові

Методист від бази практики ____________ (______________________)

підпис прізвище, ім’я, по батькові

Щоденник – основний документ студента-практиканта під час проходження практики. В ньому студент повинен щодня коротко фіксувати всі робочі моменти, пов’язані з проходженням практики, деталізувати етапи виконання індивідуального плану.

Після закінчення практики щоденник має бути переглянутий методистами, які повинні його завізувати та оцінити згідно представлених критеріїв оцінювання роботи студента-практиканта. За необхідності методисти роблять письмові зауваження, в яких вказують як позитивні, так і негативні моменти, які були присутні під час проходження практики студентом.

Оформлений щоденник повинен бути представлений під час захисту на підсумковій конференції. Без заповненого та завізованого методистами щоденника практика не зараховується.

Зауваження методиста:

· від профілюючої кафедри _____________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ (______________________)

підпис прізвище, ім’я, по батькові

· від бази практики ____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ (______________________)

підпис прізвище, ім’я, по батькові


№ з/п   Дата   Етап робочого процесу (назва заходу) методист від профілюючої кафедри методист від бази практики
Оцінка Підпис Оцінка Підпис
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

ПАСПОРТ БАЗИ ПРАКТИКИ

___________________________________________________________________

Назва закладу (установи)

1. Основні завдання та напрями діяльності __________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Коротка характеристика колективу працівників, який відповідає за соціально-педагогічний напрям діяльності _______________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. Характеристика контингенту клієнтів закладу (установи) ___________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Перспективні напрями діяльності _______________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Похожие статьи