Поделиться Поделиться

Схарактеризувати основні етапи логопедичної роботи при алалії та розкрити їх сутність

Алалія - відсутність або недорозвиток мовлення внаслідок органічного ураження мовленнєвих зон кори головного мозку у внутрішньоутробному або ранньому періоді розвитку дитини. Види: Моторна алалія - це системний недорозвиток експресивного мовлення центрального органічного характеру зумовлене несформованістю мовних операцій процесу породження мовних висловів при відносній збереженості смислових і сенсомоторних операцій. Поділяють на еферентну та аферентну. Характерною рисою для моторної алалії є різке зниження змоги до самостійного висловлювання. Сенсорна алалія - порушення сприйняття та розуміння мовлення при повноцінному фізичному слухові. Діти не розуміють зверненого до них мовлення або розуміють вкрай обмежено. Алалія - медико-психолого-педагогічна проблема. Ведеться комплексна системна робота над мовленням та особистістю дитини на фоні активного комплексного медикаментозного, психотерапевтичного та педагогічного впливу. Робота направлена на утворення механізмів мовленнєвої діяльності: формування мотиву внутрішньої програми висловлювання, лексичне розгорнення, відбір лексико-граматичних засобів, граматичне структурування. Етапи логороботи при моторній алалії: 1. Виховання мовленнєвої активності, формування пасивного і активного словника, доступного розумінню й відтворенню. Ведеться робота над діалогом, невеликою простою розповіддю непоширеними реченнями, формуються психофізіологічні передумови мовленнєвої діяльності й первинні навички ситуації спілкування. 2. Формується фразове мовлення на фоні ускладнення словника і структури фрази. Ведеться робота над поширенням речень, їх граматичним оформленням, над діалогом і розповіддю описового характеру, формуються вислови як основні одиниці мовленнєвої діяльності. 3. Формування зв'язного мовлення - особливо складної комунікативної діяльності, комунікативних умінь, автоматизація граматичних структур. На кожному з етапів формуються всі сторони мовленнєвої діяльності. Шляхом практичних вправ діти підводяться до розуміння зв'язку слів в реченнях і вчаться правильно відображати їх в мовленні. Види роботи над словником: підбір предметів дії (літає, бігає), назва частин цілого (колесо, фара), підбір однокорінних слів (ліс-лісник), відгадування предмету за описом, підбір синонімів, антонімів, складання зменшувально-пестливих слів. Виробляється уміння вживати певну граматичну форму слів (множина, однина, відмінкові форми). Виконуючи дії з предметами, діти коментують їх: молоко, наливаю молоко в пляшку, дму на молоко та ін. У них виробляється уміння відповідати на питання і задавати їх, придумувати речення на основі опорних слів, по серії картинок складати загадки про предмети, давати порівняльне опис двох або більш предметів та ін. Досить рано починають дітей з алалією навчати грамоти. На логоп. заняттях проводиться робота по удосконаленню комунікативної, регулятивної та пізнавальної функції мовлення. Основним принципом роботи с послідовність і систематичність впливу на всі сторони мовної діяльності дитини та їх взаємозв'язок. Етапи роботи при сенсорній алалії. Логопед. вплив направляється на розвиток фонематичного сприйняття, розуміння мовних структур. Основним принципом роботи є послідовний систематичний вплив на всі сторони мовної діяльності дитини в взаємозв'язку з роботою лікаря. Робота починається з організації звукового і мовного режиму дитини (зайве слухове навантаження затримує розвиток розуміння і самого мовлення). Рекомендовано створювати дитині тишу, зоровий голод і тільки тоді починати роботу, бо це сприяє підвищенню сприйнятливості дитини до звуків. Поступово уточнюється стан сприйняття розуміння. Потім ведеться робота по їх розвитку. Основна мета роботи - пробудження цікавості до оточуючих звуків, до звуків мовлення, розвиток потреби й бажання наслідувати їх, диференціації мовленнєвих і немовленнєвих звуків. Паралельно проводиться виховний вплив на нормалізацію поведінки, працездатності, предметно-практичної діяльності, проводиться робота по накопиченню пасивного словника. Важливо, щоб дитина одночасно чула слово, бачила, торкала предмет, виконувала з ним якусь дію. Далі дитина вчиться розуміти інструкції типу - відкрий двері, візьми платок. Дитину не вчать заучувати слова, а ставлять в ситуацію мовленнєвих завдань. Дітей з алалією зараховують у групи дітей із ЗНМ.

← Предыдущая страница | Следующая страница →