Поделиться Поделиться

Схема написання психолого-педагогічної характеристики на особистість учня

1. Загальні відомості про особу.

2. Характеристика умов сімейного виховання учня.

3. Коротка характеристика колективу, членом якого є учень (актив класу, ставлення до громадської роботи, праці, успішність та дисципліна, міжособистісні відносини в класі).

4. Ставлення учня до колективу (авторитет учня в колективі, товариськість і розуміння товаришів, ставлення до негативних соціально-психологічних явищ у колективі – списування тощо).

5. Спрямованість особистості (власна, громадянська або ділова), характеристика усвідомлених мотивів: інтереси, їхня глибина, усталеність та дієвість. Погляди та переконання.

6. Рівень домагань (занижений, адекватний, завищений), співвідношення самооцінки та рівня домагань, вимогливість до себе, ставлення до критичних зауважень учителів, товаришів.

7. Учень у різноманітних видах діяльності (успішність, дисципліна, ставлення до праці, громадська активність, участь у заходах, професійна орієнтація).

8. Характеристика пізнавальної діяльності: особливості сприймання, спостережливості, пам’яті, характеристика уваги, уяви, мислення.

9. Особливості емоційно-вольової сфери (характер емоційної реакції на педагогічні впливи, розвиток почуттів, уміння стримувати емоційні переживання та змінювати їх, вольові особливості: цілеспрямованість, ініціатива, рішучість, самовладання).

10. Здібності: загальні, спеціальні.

11. Темперамент (сила, урівноваженість, рухливість).

12. Характер (риси характеру, старанність у навчанні, ставлення до праці, школи, доручень, речей, самого себе).

13. Висновки. Зазначити можливі лінії корекції у вихованні цього учня.

► Під час написання характеристики необхідно використовувати наступні методи дослідження:

· вивчення документації;

· співбесід з учнем, вчителями, класним керівником, батьками, однокласниками;

· спостереження за його поведінкою на уроках і перервах;

· психодіагностика (методика Г.Айзенка - EPQ, методика діагностики комунікативної установки В.В.Бойко, тривожності Спілбергера та Ханіна, методика діагностики міжособистісних відносин Т.Лірі, методика діагностики рівня емпатійних здібностей В.В.Бойко, методика «Карта інтересів» та ін.) – обов’язкове використання 2-3 методик з наведенням листів опитування, результатів та аналізом отриманих даних;

• знання вікової психології; • питання психології особистості дитини; • методи психології для вивчення особистості підлітка; • корекція взаємовідносин учня і учителя; • складання психолого-педагогічної характеристики; • як створити згуртований колектив у класі; • питання самоврядування у класі; • робота з "важкими"; • дисципліна учнів; • методи заохочення та покарання учнів; • складання плану виховної роботи; • вибір тематики класної години; • форми проведення виховних годин; • анкетування, тестування учнів; • організація КТС у класі; • організація дозвілля у класі; • питання наступності у вихованні між д/з - початковою школою - середньою ланкою; • основні напрямки і зміст роботи з батьками; • тематика батьківських зборів; • розмаїття форм проведення батьківських зборів; • інформація про нові надходження у методичну бібліотеку.  
Орієнтовні критеріїоцінки і рівень діяльності класного керівника мають включати такі питання: 1. Знання психолого-педагогічних основ виховання, особливостей віку 2. Знання змісту, форм і методів виховання 3. Індивідуальний підхід у виховній роботі 4. Педагогічне керівництво і співпраця з учнями, опора на учнівське самоврядування 5. Вміння планувати позакласну виховну діяльність 6. Формування інтересу до навчання, розвиток пізнавальних потреб учнів 7. Спільна робота класного керівника з учителями, що працюють у класі 8. Взаємодія класного керівника з батьками 9. Взаємодія з соціальним оточенням 10. Ставлення до класного керівництва  
Схема написання психолого-педагогічної характеристики на особистість учня - Инвестирование - 1

Література:

1. Рекомендації щодо планування роботи класного керівника навчального закладу системи загальноосвітньої середньої освіти, Міністерство освіти і науки України від 30.08.2002 року № 1/9-392.// Директор школи. – 2003. – № 3-4.

2. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти. від 16 вересня 2006 р. № 434.

3. Про затвердження Змін до «Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти». Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.06.2006 року № 489.

4. Про затвердження «Основних орієнтирів виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» наказ Міністерства освіти і науки України від 17.12.2007 року № 1133.

5. Волкова Н.П. Педагогіка. – К., 2001. – С. 220 – 234.

6. Гребенников Н.В. Школа и семья. – М., 1985.

7. Кацинська Л. Виховний процес в сучасній школі. Рівне, 1997.
Классному руководителю. Учеб.-метод. пособие / Под ред. М.И. Рожкова. – М., 2001. – С. 134-156.

8. Орієнтовний зміст виховання в національній школі. – Київ, 1996. – 132 с.
Пінчукова Л.О. Батьківські збори з погляду тат і мам // Рідна школа. – 1992. - № 9-10.

9. Подласый И.П. Педагогика. В 2 кн. – М., 1999. – Кн.2: Процесс воспитания. – С. 137-189.

10. Щуркова Н.Е. Прикладная педагогика воспитания. – СПб: Питер, 2005. – С. 294-323.

Інформаційні ресурси

11. http://osvita.ua/school/upbring/5828

12. http://teacher.at.ua/publ/40-1-0-677

13. http://www.zippo.net.ua/index.php?page_id=115

14. http://petschool.at.ua/publ/robota_klasnogo_kerivnika/5-1-0-17

15. http://pedagogika.ucoz.ua/load/pedagogika/materiali_dlja_samostijnogo_opracjuvannja/rol_klasnogo_kerivnika_u_formuvanni_kolektivu/8-1-0-8

16. http://pidruchniki.com.ua/11340614/pedagogika/napryami_formi_roboti_klasnogo_kerivnika

17. http://ebk.net.ua/Book/pedagogics/volkova_pedagogika/part2/2703.htm

http://www.licasoft.com.ua/component/lica/?href=0&view=text&base=1&id=835744&menu=1

Похожие статьи