Поделиться Поделиться

Тема 11. Класний керівник у школі

Тема 11. Класний керівник у школі - Инвестирование - 1 Питання для обговорення: 1. Визначте специфіку виховної діяльності класного керівника у школі. 2. Назвіть основні функції класного керівника. 3. Охарактеризуйте основні напрямки роботи класного керівника.

4. Назвіть методи вивчення учнівського колективу, напрямки роботи з учнівським колективом.

5. Назвіть методи вивчення особистості учня та методи виховної роботи з ним.

6. Визначте форми і методи роботи вчителя з батьками учнів.

7. Назвіть основні документи, які потрібно вести класному керівнику.

Тема 11. Класний керівник у школі - Инвестирование - 2 Запис до педагогічного словника (виконується дома): класний керівник, батьківські збори, сімейне виховання, особова справа учнів, план роботи школи, план виховної роботи, класний журнал
Тема 11. Класний керівник у школі - Инвестирование - 3 Письмова робота: Тест 4.1. Вкажіть найважливішу функцію класного керівника: 1. Координаційна. 2. Виховна. 3. Навчальна

4. Пізнавальна.

5. Підтримка тісних зв’язків з батьками.

Тест 4.2. Який вид роботи не входить до функціональних обов’язків класного керівника:

1. Рішення про надання матеріальної допомоги малозабезпеченим дітям.

2. Організація психолого-педагогічної освіти батьків.

3. Робота з класним батьківським комітетом.

4. Індивідуальна робота з батьками.

5. Залучення батьків до організації позакласної роботи.

Тест 4.3. Які з перелічених документів не потрібно вести класному керівнику:

1. Особова справа учнів.

2. План роботи школи.

3. План виховної роботи.

4. Класний журнал.

5. Щоденник спостережень за поведінкою та діяльністю учнів.

Тест 4.4. Перераховані розділи: основні напрями роботи з учнями, з вчителями-предметниками, з батьками повинні бути у плані роботи:

1. Вчителя-предметника.

2. Директора школи.

3. Шкільного психолога.

4. Класного керівника.

5. Бібліотекаря.

Тест 4.5. Із наведених тверджень виберіть те, яке визначає одну з основних функцій класного керівника.

1. Координація діяльності усіх учителів з національного виховання.

2. Вивчення індивідуальних особливостей учнів свого класу.

3. Встановлення зв’язків з управлінськими структурами освіти.

4. Виконання господарських справ.

5. Вирішення питань про виключення учнів зі школи.

Тест 4.6. З наведених тверджень виберіть те, яке визначає права класного керівника.

1. Відвідування уроків учителів у своєму класі.

2. Оцінювання діяльності батьків з проблем виховання.

3. Участь у діяльності громадських організацій.

4. Здійснення контролю за діяльністю вчителів у своєму класі.

5. Інформування батьків учнів про стан виховного процесу в класі.

Тест 4.7. З наведених тверджень виберіть те, яке визначає обов’язки класного керівника.

1. Захист професійної честі, гідності, відповідно до чинного законодавства.

2. Відвідування учнів за місцем їх проживання.

3. Вибір форми підвищення кваліфікації.

4. Дотримання педагогічної етики.

5. Відвідування уроків вчителів у своєму класі.

Тест 4.8. Яка з функцій класної години є зайвою?

1. Просвітницька.

2. Орієнтовна.

3. Стимулююча.

4. Спрямовуюча.

5. Формуюча.

Тест 4..9. З наведених тверджень виберіть те, яке визначає права класного керівника.

1. Постійне підвищення професійного рівня.

2. Матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів.

3. Участь у діяльності громадських організацій.

4. Відвідування уроків вчителів у своєму класі.

5. Вибір форми підвищення педагогічної кваліфікації з проблем виховання.

Тест 4.10. З наведених тверджень виберіть те, яке визначає один з напрямів виховної роботи класного керівника.

1. Організація позакласної виховної роботи з учнями.

2. Забезпечення єдності педагогічних вимог з боку школи і сім’ї.

3. Формування національної свідомості і самосвідомості.

4. Організація та згуртування дитячого колективу.

5. Здійснення цілеспрямованої організаційно-педагогічної роботи з батьками учнів.

Тема 11. Класний керівник у школі - Инвестирование - 4 Практичне завдання: Обов’язковий рівень (звіт з виконання письмовий): 1. Розкрийте зміст основних функцій класного керівника. Заповніть таблицю:
Функції класного керівника Зміст Методи, засоби та технології реалізації
Виховна функція    
Організаційна функція    
Інформаційно-методична функція    
Дослідницька функція    
Соціальна функція    
Координаційна функція    

2. Розкрийте зміст основних напрямів роботи класного керівника. Заповніть таблицю:

Напрями роботи класного керівника Зміст Методи, засоби та технології реалізації
Вивчення особистості учня    
Створення і виховання учнівського колективу    
Розвиток талантів, розумових і фізичних здібностей учнів, формування у них високої пізнавальної культури, організація змістовного дозвілля школярів    
Створення необхідних умов для фізичного розвитку вихованців, збереження та зміцнення їхнього здоров'я    
Підготовка школярів до господарсько-трудової діяльності    
Робота з учителями    
Взаємозв'язок з сім'єю, робота з батьками учнів    
Співробітництво з позашкільними навчально-виховними закладами, громадськістю, різноманітними громадськими організаціями    
Планування класним керівником виховної роботи з дітьми, ведення потрібної документації.    

3. Складіть перспективний план класного керівника:

· Оберіть вік учнів, клас;

· Визначте напрям, форми роботи;

· Оберіть одну з запропонованих форм плану, заповніть таблицю.

Перспективний план класного керівника (1 варіант)

Місяць Зміст Вересень Жовтень Листопад Грудень
Моральне виховання (образ життя)        
Розумове виховання (навчання)        
Фізичне виховання (здоров'я)        
Інші напрями виховання        

Перспективний план класного керівника (2 варіант)

Програма діяльності
  Здоров'я Спілкування Навчання Дозвілля Спосіб життя
Вересень          
Жовтень          
Лютий          
Грудень          

4. Уявіть себе класним керівником, визначте мету відвідування учня вдома, складіть план бесіди з батьками, розробіть рекомендації, поради для батьків. Основою для бесіди можуть бути описані нижче психолого-педагогічні ситуації і характеристики учнів.

Ситуація 1

Коротка характеристика учня 5 кл. Василя К.

Василь К. в 5 кл. систематично пропускає уроки, рідко приходить до школи з виконаним домашнім завданням, майже зі всіх предметів не встигає. В класі ні з ким не товаришує. На зауваження, критику і поради класного керівника і товаришів не реагує. На цигарки викори­стовує гроші, які батьки дають йому на шкільні сніданки.

Спроможний до обману і крадіжок. У шкільній роздягальні був затриманий черговим, коли шастав по кишенях чужих пальто. На Ва­силя погано впливає дружба з групою старших хлопців, котрі не на­вчаються в школі і не працюють.

Любить тварин. Головним його захопленням є голуби. Має хо­роші здібності до малювання, але не розвиває їх.

Василь ревниво ставиться до трьох річної сестрички, котрій бать­ки приділяють дуже багато уваги, люблять її, як хлопцеві здається більше його.

Ситуація 2

Коротка характеристика учня 8 кл. Геннадія С.

Геннадій звертає на себе увагу демонстративним небажанням вчитись. Негативне враження посилюється неохайністю хлопця, вуль­гарністю. Він може піднятись під час уроку і, не кажучи ні слова, вий­ти з класу.

Учні його недолюблюють. Геннадій ніколи не чергує в класі, не бере участі ні в яких справах, приходить лише на вечори відпочинку. Батьки Геннадія постійно конфліктують між собою і на сина не звертають ніякої уваги.

Одного разу однокласниця Люда була на ковзанці і до неї почали чіплятися незнайомі хлопці. Люда голосно закричала. Крик почув Геннадій. Бійки були його стихією, і він швидко “розібрався” з тими, хто приставав до Люди. Потім підійшов до неї, допоміг встати, обтру­сив сніг. Люда, вкрай здивована, вдячно дивилась на свого рятівника у котрого була розбита губа, але досить турботливий і задоволений вираз обличчя.

Ситуація З

Коротка характеристика учня 10 кл. Михайла Г.

Михайло дуже добросовісно ставиться до навчання, цілеспрямований, організований, зібраний, дисциплінований. Мріє поступити до університету на факультет міжнародних відносин. Міг би бути одним із кращих учнів школи.

Однокласників не влаштовує байдужість Михайла до того, що відбувається у класі. Він замкнутий, не має друзів у класі. Громадську роботу виконує лише з міркувань власної вигоди. Його раціоналізм давно вже переріс в егоїстичне споживацьке ставлення до школи і навчання.

Михайло - єдиний син в сім’ї. Батьки вкрай задоволені своїм си­ном і всіляко підтримують його честолюбні настрої. Ніяких домашніх обов’язків Михайло не має.

Одного разу Михайло сидів біля дому і читав газету. На дорозі з’явилась його мати з двома важкими сумками. У неї хворе серце, і вона часто зупинялась, відпочивала. Михайло бачив її, але продовжу­вав читати. В цей час вийшов сусід і, помітивши жінку з важкими сумками, підійшов і допоміг нести. Підійшов до будинку і сказав: “Син, допоможи своїй матері!”

Михайло густо почервонів, але мати, дякуючи сусіду, намагалась виправдати сина тим, що у нього незабаром екзамен.

Тема 11. Класний керівник у школі - Инвестирование - 5 Творчий рівень: 5. Розкрийте основний зміст готовності класного керівника до виховної роботи. Заповніть таблицю.
Критерії готовності класного керівника до виховної роботи Зміст критеріїв
Класний керівник повинен знати  
Класний керівник повинен уміти  
Конструктивні уміння  
Комунікативні уміння  
Організаторські уміння  
Дослідницькі уміння  
Прикладні уміння  
Інше  
     

6. Складіть перелік державних та громадських організацій міста Одеси (адреса, телефон, час роботи), які можуть допомогти вчителю в організації виховної роботи з класом чи окремими учнями. У даний перелік можуть входити музеї, галереї, театри, позашкільні гуртки вашого району, центри розваг міста, центри соціальних служб для дітей та молоді, центри психологічної допомоги дітям, адреси методичних об’єднань вчителів та інше.

Тема 11. Класний керівник у школі - Инвестирование - 6 Завдання для самостійної роботи: 1. Напишіть міні доповідь на одну з запропонованих тем:  

· Історія виникнення та розвиток інститут класного керівництва

· Місце класного керівника в системі виховання учнів у класного керівника.

· Нормативно-правове забезпечення роботи класного керівника.

Література для роботи:

1. Орієнтовний зміст виховання в національній школі: Методичні рекомендації. Київ: ІЗМН, 1996.

2. Класний керівник у сучасній школі: методичний посібник / В.М.Оржеховська, О.І.Пилипенко та інш. - К.: ІЗМН, 1996.

3. Рекомендації щодо планування роботи класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти. // Директор школи. - 2000. - № 3-4.

4. Практична педагогіка виховання: Посібник з теорії та методики виховання / Упорядник Г.І.Іванюк; За ред. М.Ю.Красовицького. - Київ - Івано-Франківськ: Плай, 2000.

5. Бех І.Д. Особистісно-зорієнтоване виховання: Науково-методичний посібник. - К.: ІЗМН, 1998.

6. Методична служба - школі. Інформаційно-методичні матеріали на допомогу працівникам освіти. Випуск 1 / Укладачі Ю.В.Буган, Г.Г.Свінних, В.І.Уруський. - Тернопіль: "Астон", 2003.

Тема 11. Класний керівник у школі - Инвестирование - 7 Індивідуальна робота 1. Визначте актуальну тему для батьківських збрів (вік учнів оберіть за власним бажанням). Складіть план проведення за наступною схемою

Форма проведення:

Задачі зборів:
Запитання для обговорення:
План проведення зборів (орієнтовний)
Хід зборів-зустрічі (текст з можливими варіантами групових завдань, ігор, самопрезентацій для батьків та інше)

Тема 11. Класний керівник у школі - Инвестирование - 8 Опорні схеми до матеріалу семінарського заняття

Тема 11. Класний керівник у школі - Инвестирование - 9

Тема 11. Класний керівник у школі - Инвестирование - 10 Тема 11. Класний керівник у школі - Инвестирование - 9

Тема 11. Класний керівник у школі - Инвестирование - 11

Тема 11. Класний керівник у школі - Инвестирование - 12 Тема 11. Класний керівник у школі - Инвестирование - 13 Тема 11. Класний керівник у школі - Инвестирование - 14

Тема 11. Класний керівник у школі - Инвестирование - 15

Тема 11. Класний керівник у школі - Инвестирование - 9

Тема 11. Класний керівник у школі - Инвестирование - 16 Тема 11. Класний керівник у школі - Инвестирование - 17 Тема 11. Класний керівник у школі - Инвестирование - 17 Тема 11. Класний керівник у школі - Инвестирование - 11

Тема 11. Класний керівник у школі - Инвестирование - 18 Тема 11. Класний керівник у школі - Инвестирование - 17 Тема 11. Класний керівник у школі - Инвестирование - 17 Тема 11. Класний керівник у школі - Инвестирование - 19

Тема 11. Класний керівник у школі - Инвестирование - 11

Тема 11. Класний керівник у школі - Инвестирование - 20 Тема 11. Класний керівник у школі - Инвестирование - 21

Тема 11. Класний керівник у школі - Инвестирование - 15

Тема 11. Класний керівник у школі - Инвестирование - 10 Тема 11. Класний керівник у школі - Инвестирование - 11
Тема 11. Класний керівник у школі - Инвестирование - 15

Тема 11. Класний керівник у школі - Инвестирование - 10 Тема 11. Класний керівник у школі - Инвестирование - 11

Тема 11. Класний керівник у школі - Инвестирование - 22 Тема 11. Класний керівник у школі - Инвестирование - 23

• знання вікової психології; • питання психології особистості дитини; • методи психології для вивчення особистості підлітка; • корекція взаємовідносин учня і учителя; • складання психолого-педагогічної характеристики; • як створити згуртований колектив у класі; • питання самоврядування у класі; • робота з "важкими"; • дисципліна учнів; • методи заохочення та покарання учнів; • складання плану виховної роботи; • вибір тематики класної години; • форми проведення виховних годин; • анкетування, тестування учнів; • організація КТС у класі; • організація дозвілля у класі; • питання наступності у вихованні між д/з - початковою школою - середньою ланкою; • основні напрямки і зміст роботи з батьками; • тематика батьківських зборів; • розмаїття форм проведення батьківських зборів; • інформація про нові надходження у методичну бібліотеку.  
Орієнтовні критеріїоцінки і рівень діяльності класного керівника мають включати такі питання: 1. Знання психолого-педагогічних основ виховання, особливостей віку 2. Знання змісту, форм і методів виховання 3. Індивідуальний підхід у виховній роботі 4. Педагогічне керівництво і співпраця з учнями, опора на учнівське самоврядування 5. Вміння планувати позакласну виховну діяльність 6. Формування інтересу до навчання, розвиток пізнавальних потреб учнів 7. Спільна робота класного керівника з учителями, що працюють у класі 8. Взаємодія класного керівника з батьками 9. Взаємодія з соціальним оточенням 10. Ставлення до класного керівництва  
Тема 11. Класний керівник у школі - Инвестирование - 24

Література:

1. Рекомендації щодо планування роботи класного керівника навчального закладу системи загальноосвітньої середньої освіти, Міністерство освіти і науки України від 30.08.2002 року № 1/9-392.// Директор школи. – 2003. – № 3-4.

2. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти. від 16 вересня 2006 р. № 434.

3. Про затвердження Змін до «Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти». Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.06.2006 року № 489.

4. Про затвердження «Основних орієнтирів виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» наказ Міністерства освіти і науки України від 17.12.2007 року № 1133.

5. Волкова Н.П. Педагогіка. – К., 2001. – С. 220 – 234.

6. Гребенников Н.В. Школа и семья. – М., 1985.

7. Кацинська Л. Виховний процес в сучасній школі. Рівне, 1997.

8. Классному руководителю. Учеб.-метод. пособие / Под ред. М.И. Рожкова. – М., 2001. – С. 134-156.

9. Орієнтовний зміст виховання в національній школі. – Київ, 1996. – 132 с.
Пінчукова Л.О. Батьківські збори з погляду тат і мам // Рідна школа. – 1992. - № 9-10.

10. Подласый И.П. Педагогика. В 2 кн. – М., 1999. – Кн.2: Процесс воспитания. – С. 137-189.

11. Щуркова Н.Е. Прикладная педагогика воспитания. – СПб: Питер, 2005. – С. 294-323.

Інформаційні ресурси

12. http://osvita.ua/school/upbring/5828

13. http://teacher.at.ua/publ/40-1-0-677

14. http://www.zippo.net.ua/index.php?page_id=115

15. http://petschool.at.ua/publ/robota_klasnogo_kerivnika/5-1-0-17

16. http://pedagogika.ucoz.ua/load/pedagogika/materiali_dlja_samostijnogo_opracjuvannja/rol_klasnogo_kerivnika_u_formuvanni_kolektivu/8-1-0-8

17. http://pidruchniki.com.ua/11340614/pedagogika/napryami_formi_roboti_klasnogo_kerivnika

18. http://ebk.net.ua/Book/pedagogics/volkova_pedagogika/part2/2703.htm

19. http://www.licasoft.com.ua/component/lica/?href=0&view=text&base=1&id=835744&menu=1

← Предыдущая страница | Следующая страница →