Поделиться Поделиться

Тема 13. Організаційно-педагогічна діяльність класного керівника

Історія виникнення посади класного керівника. Завдання і функції класного керівника. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти. Професіограма звільненого класного керівника ліцеїстів.

Права і обов’язки класного керівника. Напрями і форми роботи класного керівника. Класний керівник і учнівський колектив. Завдання класного керівника щодо організації та згуртування класного колективу.

Планування і облік роботи класного керівника. В.О. Сухомлинський про планування виховної роботи.

Тема 14. Наукові основи управління та керівництва загальноосвітнім навчальним закладом

Теорія управління: основні принципи та підходи, методи та функції управління. Рушійні сили процесу управління. Характеристика системи освіти в Україні. Структура органів управління освітою: органи державного управління та їх функції. органи громадського самоврядування в освіті.

Управління загальноосвітнім навчальним закладом. Керівництво навчально-виховною роботою загальноосвітнього закладу: органи колегіального управління загальноосвітнім навчальним закладом; адміністрація школи: директор, заступник директора з НР, заступник директора з ВР, заступник директора з адміністративно-господарської роботи, їх функціональні обов’язки.; органи громадського самоврядування. Авторитет керівництва ЗНЗ. Модернізація управління загальноосвітнім навчальним закладом в європейському контексті.

Тема 15. Система методичної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі

Мето дична робота в загальноосвітньому навчальному закладі: мета, зміст та напрями. Основні форми методичної роботи. Індивідуальні форми методичної роботи. Колективні і групові форми методичної роботи. Нетрадиційні форми методичної роботи. Підвищення кваліфікації і атестація педагогічних працівників. Концепція безперервного підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних кадрів України. Типове положення про атестацію педагогічних кадрів України.

Тема 16. Західноєвропейська педагогіка епохи Нового часу та Просвітництва

Життя, діяльність Я.А.Коменського Світогляд Я.А.Коменського та його завдання виховання особистості. Загальна характеристика “Великої дидактики“ як теоретичного обґрунтування педагогіки нового часу. Принцип природовідповідності, вікова періодизація та система шкіл (за Коменським). Дидактичні принципи Я.А.Коменського. Обгрунтування класно-урочної системи. Проблема підручника та вимоги до нього. Проблеми виховання та шкільної дисципліни у педагогічній спадщині Я.А.Коменського Я.А.Коменський про педагогічну професію і вимоги до вчителя.

Тема 17. Розвиток української педагогіки й шкільництва у ХІХ ст.

Характеристика освітніх реформ 1804 р. і 1828 р. та створення державної системи освіти України. Педагогічна думка в Україні в першої половині ХІХ ст. (Т.Г.Шевченко, М.Костомаров П.Куліш, О.Духнович).

Педагогічна система К.Д.Ушинського. Стаття К.Д.Ушинського “Про народність у громадському вихованні”. Характеристика розвитку освіти України у другій половині ХІХ ст.

Педагогічна думка в Україні другої половини ХІХ ст. (М.Пирогов, М.Корф, І. Франко, Л.Українка, Х.Алчевська).

Прогресивна педагогічна думка в східноукраїнських землях. Рівень освіти в Бердянську і в Бердянському повіті у І половині ХІХ ст. Діяльність Бердянського земства. М.О.Корф і освіта в Бердянську і в Бердянському повіті. Відкриття середніх навчальних закладів в м. Бердянську (чоловіча і жіночі гімназії, міське та реальне училища). Освіта в Бердянську та в Бердянському повіті на початку ХХ ст. Розвиток освіти в Бердянську і в Бердянському повіті у другій половині ХІХ ст.

Похожие статьи