Поделиться Поделиться

ТЕМА 16. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИХОВАННЯ

Ідея народності в педагогіці і національне виховання. Українські виховні ідеали.

Мета і завдання національного виховання. Основні напрямки національного виховання (розумове, патріотичне, моральне, естетичне, трудове, фізичне, правове, екологічне) їх характеристика та взаємозв’язок.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ: Конспектування та обговорення державних документів про мету і завдання виховання.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ: Проблема мети виховання в творах видатних педагогів та на сучасному етапі.

ЗНАТИ: зміст українського виховного ідеалу; мету, завдання, напрямки національного виховання, їх характеристику та взаємозв’язок.

ВМІТИ: вичленяти зміст українського виховного ідеалу, зміст мети і завдань національного виховання, основних напрямів виховання; використовуючи дані діагностики рівня навченості, вихованості та індивідуального психічного розвитку дитини, визначати і конкретизувати цілі й завдання періодів виховання; визначати загальну мету і конкретизувати її через завдання виховання дітей певного класу, за семестрами, роками, відповідно до рівня їх вихованості, рівня сформованості класу як колективу; з метою формування етнічної самосвідомості учнів, їх патріотичних почуттів, розуміння своєї належності до великої держави і свого краю; підпорядковувати загальній меті виховної роботи специфічні можливості даного регіону; формулювати конкретні цілі навчання і виховання у зв’язку з потребами сучасного суспільства і практичними вимогами школи з метою їх оптимального розв’язання у своїй педагогічній роботі та об’єктивно оцінювати результати їх вирішення.

Завдання для самостійної роботи

1.Конспектування нормативних документів з проблем виховання („Концепція національного виховання”).

2. Підготовка повідомлень „Зміст та особливості складових напрямів виховання”.

3.Захист індивідуальних повідомлень „Український виховний ідеал”.

4.Розв’язати педагогічні задачі із теми.

5. Зробити огляд статей періодичної преси із проблем мети і завдань виховання.

"...Виховання, створення самим народом і засноване на народних починаннях, має таку виховну силу, яка немає в найкращих системах, що ґрунтуються на абстрактних ідеях чи запозичені в іншого народу."

(К.Д. Ушинський)

Соціальний досвід народуЗасоби народності у вихованні:

синтезується в компонентах: - рідна мова, родовід

- сума знань людства - рідна історія, краєзнавство

- історія поколінь - природа рідного краю

- релігія - міфологія

- народна творчість - фольклор, мистецтво

- мистецтво - народний календар

- культурні досягнення - національна символіка

- загальноприйняті норми поведінки - народні прикмети, вірування

- релігія і виховні традиції

- родинно-побутова культура

- національні традиції, звичаї, культура

"Національне виховання - це історично зумовлена і створена самим народом сукупність ідеалів, поглядів і переконань, традицій, звичаїв та інших форм соціальна поведінки, спрямованих на організацію життєдіяльності підростаючих поколінь у процесі, якої засвоюється духовна і матеріальна культура нації, формується національна свідомість і досягається духовна єдність поколінь"

Характеристика основних напрямів виховання

Громадянське виховання

Патріотизм + нац. свідомість + культура міжетнічних відносин + планетарна свідомість +

правосвідомість + політична культура + дбайливе ставлення до природи + моральність +

культура поведінки.

ТЕМА 16. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИХОВАННЯ - Инвестирование - 1

ТЕМА 16. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИХОВАННЯ - Инвестирование - 2

ТЕМА 16. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИХОВАННЯ - Инвестирование - 3

Кодекс лицарських звитяг

- готовність боротись до загину за волю, віру, честь і славу України

- нехтування небезпекою, коли справа торкається життя друзів - побратимів, Матері -України

- ненависть до ворогів, прагнення звільнити рідний край від завойовників, героїзм, подвижництво в праці і бою

← Предыдущая страница | Следующая страница →