Поделиться Поделиться

Тема 2.3. Основи реанімації. Перша медична допомога при термінальних та невідкладних станах

(Практичне заняття – 2 години)

Мета: вивчити основні принципи реанімації при порушенні дихання та кровообігу; методику штучної вентиляції легень та непрямого масажу серця; класифікацію та симптоми шоку; першу медичну допомогу при шоку та асфіксії.

Основні поняття : термінальний стан, агонія, клінічна та біологічна смерть, реанімація, штучне дихання, непрямий масаж серця, запаморочення, колапс, шок, асфіксія.

Питання для перевірки знань

1. Основні принципи реанімації при порушенні дихання та кровообігу.

2. Методика штучної вентиляції легень.

3. Методика непрямого масажу серця.

4. Послідовність виконання серцево-легеневої реанімації.

5. Шок: класифікація, симптоми, перша медична допомога.

6. Асфіксія, види, перша медична допомога.

7. Утоплення, його види, перша медична допомога.

8. Ураження електричним струмом, ознаки, перша медична допомога.

9. Опіки, види і ступені опіків, їх ознаки і перша медична допомога.

10. Відмороження, симптоми, ступені і перша медична допомога.

11. Тепловий і сонячний удар, ознаки і перша медична допомога.

12. Непритомність, причини і перша медична допомога.

13. Перша медична допомога при укусах тварин і отруєнні різними хімічними речовинами.

Теми рефератів та доповідей

1. Основні методики реанімації при зупинці серця і дихання.

2. Особливості проведення реанімації дітям.

3. Гостра судинна недостатність як невідповідність між об’ємом циркулюючої крові та об’ємом судинного русла. Форми гострої судинної недостатності.

4. Шок: класифікація, основні механізми розвитку, клінічні ознаки шоку, фази та ступені шоку.

5. Асфіксія та її різновиди.

6. Розлади свідомості та їх основні причини.

7. Класифікація та диференційна діагностика ком.

8. Гострі порушення мозкового кровообігу, долікарська допомога.

9. Гостра серцева недостатність: клініка, діагностика, невідкладна допомога.

10. Гостра дихальна недостатність: причини, клініка, долікарська допомога.

11. Поняття про ниркову недостатність.

12. Гострі хірургічні захворювання органів черевної порожнини: клінічні ознаки, долікарська допомога.

13. Профілактика захворювань для туристів, що виїжджають за кордон (у країну по вибору).

14. Синдром хронічної втоми та його профілактика.

15. Тривалість життя людини, фактори що впливають на тривалість життя.

Література

1. Доврачебная помощь: Учебное пособие для курсантов высших учебных заведений МВД Украины. – Луганск, 2000.

2. Зильбер А.П. Искусственная вентиляция легких при острой дыхательной недостаточности. – М.: Медицина, 1978.

3. Кулагин В.Н. Патологическая физиология травмы и шока. – Л.: Медицина, 1978.

4. Маневич А.З., Плохой А.Д. Интенсивная терапия, реаниматология, анестезиология. – М.: Медицина, 2000.

5. Старушенко Л.І. Анатомія і фізіологія людини: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1989.

6. Травматология и ортопедия / Под ред. Х.А. Мусалатова, Г.С. Юмашева. – М.: Медицина, 1995.

7. Усенко Л.В. Алгоритми серцево-легеневої і церебральної реанімації. Методичні рекомендації. – Д., 2001.

8. Хаддлстон С.С., Фергюсон С.Г. Неотложная помощь, интенсивная терапия и реанимация. Пособие для медсестёр / Пер. с англ. Л.Д. Шакиной. – М.: Медицина, 2000.

9. Зеккарди Дж. Энциклопедия экстренной помощи / Пер. с англ. Е. Муравьёвой. – М.: КРОН-ПРЕСС, 2001.

10. Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие / Под ред. В.Д. Малышева. – М.: Медицина, 2000.

11. Марини Д.Д. Медицина критических состояний. Руководство. – М.: Медицина, 2002.

12. Основи інтенсивної терапії: Навчальний посібник для студентів медичних вузів / За ред. Л.В. Усенко. - Дн., 2002.

13. Соловьёва С.Л. Психология экстремальных состояний. – СПб.: «Элби», 2003.

14. Справочник по оказанию скорой и неотложной помощи / Сост. О.М. Елисеев. – СПб.: Лейла, 1996.

15. Бутылин Ю.П. и др. Интенсивная терапия неотложных состояний. Патофизиология, клиника, лечение. Атлас. – К.: Новый друк, 2003.

16. Витмор Я., Виллан П. Анатомия человека в вопросах и ответах / Пер. с англ. С. Повзун. – СПб.: Питер, 1998.

17. Лобанова Е.Д. Реаниматология и интенсивная терапия: Учебное пособие для учащихся медицинских училищ и колледжей. – М.: Медицина, 2000.

18. Медицина невідкладних станів. Збірник тестових завдань. / І.С. Зозуля та ін. – К., 2002.

19. Невідкладні стани: Навчальний посібник / За ред. П.Г. Кондратенка. – Д.: Новий світ, 2001.

20. Невідкладні стани. Посібник для студентів та лікарів / Регеза М.С. та ін. – Л., 2003.

21. Невідкладні стани в медицині / За ред. Маленького В.П. та ін. – Вінниця, 2000.

22. Неотложная медицина в вопросах и ответах / Под ред. К. Кении. / Пер. с англ. О. Белоцерковской и др. – СПб. «Питер», 1997.

23. Посібник з невідкладної медичної допомоги / За ред. Л.Н. Журавльової. – К.: Здоров’я, 2001.

Контрольні питання

1. Ознаки життя. Фази термінального стану.

2. Ознаки біологічної смерті.

3. Основні принципи реанімації при порушенні дихання та кровообігу.

4. Методика штучної вентиляції легень.

5. Штучна вентиляція легень за допомогою допоміжних засобів.

6. Ознаки зупинки серця. Методика непрямого масажу серця.

7. Послідовність виконання серцево-легеневої реанімації. Оцінка ефективності серцево-легеневої реанімації.

8. Ускладнення серцево-легеневої реанімації. Визначення і усунення помилок при реанімації.

9. Особливості проведення реанімації дітям.

10. Шок: класифікація, симптоми, долікарська допомога.

11. Асфіксія та її різновиди. Долікарська допомога при різних формах асфіксії. Методика виконання трахеостомії.

12. Утоплення, його ознаки, долікарська допомога.

13. Ураження електричним струмом, ознаки, перша медична допомога.

Практичні навички: відпрацювання методів штучної вентиляції легень та непрямого масажу серця, уміння розпізнавати вид невідкладного стану, визначення та застосування першочергових заходів щодо підтримки життєдіяльності постраждалого до прибуття медичних працівників.

Похожие статьи