Поделиться Поделиться

Тема 2.4. Перша медична допомога при механічних травмах, кровотечах та пораненнях

Практичне заняття (2 години)

Мета: вивчити класифікацію та клінічні ознаки механічних травм кінцівок, голови та тулуба; першу медичну допомогу при механічних травмах кінцівок, голови та тулуба; види, ознаки та ускладнення ран; принципи надання першої медичної допомоги при пораненнях; види, ознаки та методи зупинки кровотечі.

Основні поняття:травма, забиття, розтягнення, розрив, зв’язка, вивих, суглоб, здавлення, перелом, іммобілізація, шини Крамера і Дітеріхса, струс мозку, амнезія, транспортна іммобілізація, рана, інфекція, дезінфекція, пов’язка, пневмоторакс, кровотеча артеріальна, венозна, капілярна, джгут, закрутка.

Питання для перевірки знань

1. Поняття про травму. Класифікація травм.

2. Клінічні ознаки механічних травм кінцівок.

3. Особливості надання першої медичної допомоги при механічних травмах кінцівок.

4. Класифікація травм голови та тулуба.

5. Клінічні ознаки механічних травм голови та тулуба.

6. Особливості надання першої медичної допомоги при механічних травмах голови та тулуба.

7. Поняття про транспортну іммобілізацію.

8. Транспортні шини, правила їх накладання.

9. Зміст поняття “рана”, види, ознаки та ускладення ран.

10. Принципи надання першої медичної допомоги при пораненнях.

11. Особливості надання першої медичної допомоги при пораненнях голови, грудної клітки та живота.

12. Десмургії: основні види пов’язок, загальні правила бинтування.

13. Види та ознаки кровотечі.

14. Засоби тимчасової зупинки кровотечі.

15. Місця пальцьового притиснення артерій.

16. Правила накладання гумового джгута.

Теми рефератів та доповідей

1. Здавлення тканин, особливості надання допомоги.

2. Транспортні шини, правила їх накладання.

3. Методи траспортування потерпілих.

4. Долікарська допомога при закритих травмах голови.

5. Долікарська допомога при закритих травмах тулуба.

6. Особливості надання долікарської допомоги при закритих травмах грудної клітки та живота.

7. Стадії раневого процесу та різновиди загноєння ран.

8. Травматичний пневмоторакс, патогенез, клінічні ознаки, долікарська допомога.

9. Патологія гострої крововтрати (геморагічний шок, анемія): компенсаторні механізми.

10. Значення переливання крові. Групи крові та резус-належність, індивідуальна сумісність крові.

Література

1. Борисов Е.С. Первая помощь при повреждениях и несчастных случаях. - М.: Медицина, 1990.

2. Брюсов П.Г. Кровотечения при травмах. – М., 1983.

3. Булай П.И. Первая помощь при травмах, несчастных случаях и некоторых заболеваниях. - Минск: Беларусь, 1989.

4. Буянов В.М., Нестеренко Ю.А. Первая медицинская помощь. Учебник для мед. училищ. - М.: Медицина, 2000.

5. Воробьёв А.И. и др. Острая массивная кровопотеря. – ГЭОТАР – МЕД, 2000.

6. Воробьёва Е.А. и др. Анатомия и физиология: учебник для учащихся мед.училищ. – М.: Медицина, 1987.

7. Грицюк А.И. и др. Практическая гемостазиология. – К.: Здоров`я, 1994.

8. Доврачебная помощь /учебное пособие для курсантов высших учебных заведений МВД Украины. – Луганск, 2000.

9. Жидецький В.П. Перша допомога при нещасних випадках. Навчальний посібник. – К.: Основа, 2003.

10. Курбангалеев С.М. Актуальные вопросы гнойной хирургии. – Л.: Медицина, 1977.

11. Кутушев Ф.Х. и др. Атлас мягких бинтовых повязок. – Л.: Медицина, 1978.

12. Пашенко М.М. Долікарська допомога при травмах, нещасних випадках і раптових захворюваннях. – УВС, 1994.

13. Первая доврачебная помощь: Учебное пособие / Под ред. Величенко В.М., Юмашева Г.С. – М.: Медицина, 1989.

14. Романов М.Ф. Практикум по травматологии. – М.: Изд-во Ун-та Дружбы народов, 1988.

15. Старушенко Л.І. Анатомія і фізіологія людини: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1989.

16. Сапожникова М.А. Морфология закрытой травмы груди и живота. – М.: Медицина, 1998.

17. Травматология и ортопедия / Под ред. Х.А. Мусалатова, Г.С. Юмашева. – М.: Медицина, 1995.

Контрольні питання

1. Поняття про травму. Класифікація механічних травм.

2. Забиття м’яких тканин, ознаки, перша медична допомога.

3. Розтягнення та розрив зв’язок, їх ознаки, перша медична допомога.

4. Здавлення тканин, особливості надання першої медичної допомоги.

5. Ознаки вивиху суглоба та особливості надання першої медичної допомоги.

6. Переломи кісток, класифікація, ознаки перелому, принципи надання першої медичної допомоги при переломах кісток.

7. Особливості надання першої медичної допомоги при відкритих переломах.

8. Травми голови: струс головного мозку, його ознаки, перша медична допомога.

9. Забиття та здавлення головного мозку, їх ознаки, перша медична допомога.

10. Перелом хребтового стовпа, ознаки, перша медична допомога.

11. Перелом кісток тазу, ознаки, перша медична допомога.

12. Перелом ребер, ознаки, перша медична допомога.

13. Перелом ключиці, ознаки, перша медична допомога.

14. Поняття про транспортну іммобілізацію, транспортні шини, правила їх накладання, підручні засоби іммобілізації, правила їх накладання, положення постраждалих при транспортуванні.

15. Зміст поняття “рана”, види, ознаки ран.

16. Фактори, які обумовлюють ступінь тяжкості поранення.

17. Ускладнення ран (загноєння, шок, кровотеча та ін.).

18. Принципи надання першої медичної допомоги при пораненнях (непроникаючих та проникаючих).

19. Особливості надання першої медичної допомоги при пораненнях голови, грудної клітки та живота.

20. Основи десмургії. Основні види бинтових пов’язок та загальні правила бинтування.

21. Поняття та види кровотечі.

22. Ознаки артеріальної, венозної та капілярної кровотечі.

23. Засоби тимчасової зупинки кровотечі.

24. Правила накладання гумового джгута (закрутки).

25. Назвіть точки організму, де можна здійснити пальцеве притиснення артерії.

Практичні навички:вміння надавати першу медичну допомогу залежно від виду травми, вміння користуватися табельними та допоміжними засобами транспортної іммобілізації; самостійного накладання пов’язок залежно від виду ушкодження, вміння дезінфекційної обробки рани, відпрацюваннязупинки кровотечі шляхом накладання гумового джгута та стискуючих пов’язок.

Похожие статьи