Поделиться Поделиться

Програма допомоги родині. Взаємодія соціального педагога з соціальними службами, організаціями й установами

Соціальна педагогіка, соціальна робота орієнтовані не тільки на вирішення сімейних проблем, а і на зміцнення і розвиток, відновлення внутрішнього потенціалу родини для виконання нею численних суспільно значущих функцій, стабілізації демографічного і соціально-економічного становища в Україні.

Соціальний педагог проводить соціальну діагностику (вивчає сімейні взаємини за допомогою анкет; встановлює, до якого типу відноситься родина, як вона виконує свої функції; проводить бесіди з членами сім'ї; відвідує її вдома; складає соціальний паспорт сім'ї) і на її основі складає програму допомоги родині, що включає виховання дітей, організацію догляду за ними, оформлення опікунства, усиновлення, захист дітей, турботу про дітей з відхиленнями в розумовому і фізичному розвитку, організацію дозвілля, підвищення освітнього і культурного рівня батьків, відродження народних традицій, зміцнення духовних зв'язків поміж членами родини, пропаганду здорового способу життя.

Соціальні педагоги вживають необхідних заходів у випадках жорстокого поводження з дітьми в родинах, працюють з родинами групи ''соціального ризику", приходять їм на допомогу в таких ситуаціях – розпад родини, розлучення, створення нової родини, поява небажаної дитини, насильство в родині, бідність, безробіття, нездатність батьків до виховання, відхилення в поведінці дітей і т.д. До родин "групи ризику" відносяться малозабезпечені, багатодітні, з дітьми і батьками інвалідами, неповні сім'ї. Це соціально незахищені сім'ї, які потребують соціальної допомоги і підтримки. Вони не можуть повноцінно виконувати свої функції внаслідок складних соціальних умов.

Форми роботи соціального педагога з родиною різноманітні. Вибір їх залежить від структури родини, її достатку, потреб, що існують, проблем, що склалися, взаємозв'язків усередині родини й у її оточенні. Через те необхідно проаналізувати, як розподіляються в родині ролі (глава, постачальник, батько, вихователь), як вона адаптується до умов, що змінюються.

При виявленні родин, що бідують, варто враховувати: доход на одну людину з урахуванням прожиткового мінімуму; кількість дітей і утриманців; наявність чи відсутність одного чи обох батьків; здоров'я членів родини; здатність до праці дорослих членів родини; наявність житла, заощаджень, земельних ділянок; соціальний стан, статус членів родини в суспільстві.

Соціальний педагог працює разом з різними соціальними службами, організаціями, установами:

• зі службою соціальної допомоги населенню веде роботу з виявлення родин групи ризику і надання їм сприяння і підтримки, бере участь в організації сімейних консультацій, служби знайомств, сімейної освіти і самоосвіти і т. д;

• зі службою соціально-побутової допомоги забезпечує послуги старим, самотнім, інвалідам;

• зі службою сімейного дозвілля організує сімейний туризм, сімейні екскурсії, роботу центрів сімейного дозвілля, сімейних клубів, клубів молодих багатодітних родин;

• зі службою соціальної профілактики відхилень у поведінці здійснює роботу з попередження злочинності, алкоголізму, наркоманії, суїциду, бродяжництва, правопорушень і інших асоціальних явищ серед неповнолітніх.

Похожие статьи