Поделиться Поделиться

До студента - майбутнього педагога

Ви взяли на себе відповідальність за тих, кого будете навчати і виховувати у XXI столітті, і почали вивчати науку, яка покликана допомогти Вам стати Учителем, Вихователем.

Якою є педагогічна наука? Надзвичайно складною, бо вона вивчає найскладніше досягнення в світі - людську особистість. Шлях до досконалості людини так само складний, як і сама людина. Педагогічна наука є згустком досвіду проходження цього шляху тисячами і тисячами поколінь.

Наша наука є неосяжною. Кожна нація має свої багатовікові традиції виховання, написано еверести педагогічних книг, а проблеми навчання і виховання залишаються гострими і актуальними.

Усім добре відомі професійні заповіді студентів-медиків, співвідносні із застереженням великого мислителя і зцілителя Сходу Авіценни: "Не нашкодь". А чи існують заповіді, які визначають характер педагогічної діяльності? Так, існують. Такими заповідями, на нашу думку, дозволяється назвати дві поради майбутнім педагогам: "зрозумій вихованця" і "допоможи йому стати особистістю".

Лише осмислення всієї багатозначності педагогічного процесу, знання його закономірностей сприятимуть реалізації основної мети освіти України в XXI столітті - всебічному розвитку людської особистості. Ця особлива цінність є найважливішою умовою входження людини у гуманітарний контекст світової цивілізації, власного соціального успіху, реалізації можливостей і творчих здібностей на благо суспільного розвитку країни.

Наш посібник допоможе Вам засвоїти теоретичні основи сучасної педагогічної науки, розвинути професійне мислення, оволодіти практичними уміннями і навичками, необхідними для ефективної роботи у новій демократичній школі. Навчання за ним будується згідно до перевіреної класичної схеми викладу матеріалу з наступним закріпленням і контролем якості засвоєння. Кожна тема включає теоретичну інформацію, завдання для самоконтролю, проблемні і практичні за-

вдання, контрольний тест, список літератури для самоосвіти. Така структура теми допомагає краще засвоїти головні ідеї і логіку матеріалу, що вивчається, формує властивості причин-но-наслідкового мислення.

Головні відомості курсу викладені в інформаційних компонентах тем. Компактність інформації досягається шляхом структурування знань, виділення головних ідей, використання логічних і графічних схем, точних і відносно коротких формулювань. Інформаційний компонент містить відомості, факти, приклади, екскурси в історію тих чи інших проблем, яскраві вислови, які доповнюють, роз"яснюють, оживляють, олюднюють деякі важливі для розуміння положення.

Призначення проблемного компонента теми - спонукати думку читача, запропонувати йому привід для роздумів, діалогу із собою, порівняти аналізовану ситуацію з реаліями власного життя, стимулювати саморозвиток і самовдосконалення.

Спроба проаналізувати конкретну педагогічну ситуацію за допомогою одержаних знань повинна бути логічним завершенням Вашої пізнавальної діяльності. Не пропускайте практичних завдань - у них Ви завжди випробуєте дієвість своїх знань.

Завдання для самоконтролю і контрольні тести призначені для перевірки правильності розуміння головних ідей, забезпечення міцності засвоєння. Використайте можливість об'єктивно перевіріти свої знання і вміння - і Ви здобудете професійну впевненість.

Кожен студент може обрати для себе схему навчання згідно до поставленої мети і можливостей, проте повноцінне засвоєння педагогічної теорії без сумлінного багаторазового опрацювання всіх запропонованих частин неможливе. Зробіть Вашу навчально-пізнавальну діяльність максимально продуктивною.

З повагою до Вас, шановні читачі, автор

Похожие статьи