Поделиться Поделиться

Система роботи з передовим педагогічним досвідом

До передового досвіду, котрий підлягає вивченню, узагальненню і впровадженню в практику, відносять: методи і прийоми навчання і виховання учнів і вся система. роботи кращих учителів, керівників шкіл, працівників органів освіти; форми роботи педагогічних колективів, їх цінні починання.

Робота з передовим досвідом у школах організується директором, його заступниками та залученням до неї кращих учителів і вихователів; у районах і містах - методичними кабінетами, які діють при відділах освіти; в області - обласним ІППО, у державі - ЦІППО, котрий діє при Міністерстві освіти.

Система роботи з ППД - це складний процес, що триває впродовж 1-2 навчальних років і розділяється на такі періоди: підготовчий, вивчення й узагальнення ППД, поширення і впровадження в практику.

Підготовчий період. Визначається проблема досвіду, добирається об'єкт вивчення досвіду, вивчається плануюча документація, відвідуються уроки, виховні заходи, вивчається рівень успішності, вихованості учнів. Після цього вибирається 1-2 вчителі, складається план-конспект вивчення досвіду, у річному плані школи планується ця робота, вказується вчитель, тема досвіду, хто буде вивчати, термін. Підготовча робота передбачає теоретичну підготовку того, хто вивчає досвід, бо слід підібрати літературу з питань змісту досвіду. Безпосередня робота з питань вивчення передового педагогічного досвіду ведеться протягом усього навчального року, у три етапи, в основному - це аналіз роботи вчителя (1-й етап), вивчення документації та відвідування занять (2-й етап), систематизація і літературна обробка матеріалу (3-й етап). Методи вивчення досвіду найрізноманітніші: спостереження, аналіз уроків, бесіда з учителем, вивчення документації, анкетування учнів тощо.

Узагальнення досвіду - це систематизація й аналіз зібраного матеріалу, виявлення сутності досвіду, опис його основних елементів і зв'язку поміж ними, розкриття його практичної новизни і значення для збагачення педагогічної теорії, а також літературна обробка матеріалу. В узагальненому матеріалі доцільно підкреслити результативність досвіду, сформулювати певні методичні рекомендації, поради відносно використання його різними категоріями працівників освіти. Опис досвіду містить три головні елементи: конкретний опис певної системи педагогічних дій, визначення результативності досвіду, розкриття його переваг і перспектив використання (доповнення 7).

За винятком опису, оформляється картотека ППД. Поширення передового педагогічного досвіду відбувається за допомогою різноманітних форм усної, друкованої і наочної пропаганди.

Усна пропаганда: доповіді, виступи педагогів на педрадах, виробничих нарадах, методичних об'єднаннях, педагогічних читаннях, при взаємовідвідуванні уроків та консультаціях.

Друкована пропаганда: опис передового досвіду в спеціальних буклетах, статтях, у збірниках з досвіду роботи; оформлення картотек ППД; альбоми-естафети, які пропагують творчі знахідки й успіхи.

Наочна пропаганда: організація постійних, епізодичних педагогічних виставок матеріалів з досвіду роботи, використання технічних засобів (радіо, телебачення, діафільми, кінофільми, фонотеки, магнітофонні записи кращих занять,, виховних заходів). У процесі пропаганди передового досвіду розкриваються, як правило, його наукові основи й переваги.

Упровадження передового педагогічного досвіду потребує знань передового досвіду, уміння працювати по-новому, великої організаторської роботи. Це ціла система роботи, яка включає в себе ознайомлення всіх учителів із принципами й конкретними прийомами новаторської праці, висвітлення її прогресивної суті та практичної ефективності; повсякденне й наполегливе навчання кожного вчителя (у школах передового педагогічного досвіду, у метод об'єднаннях) застосуванню передових методів педпраці; контроль збоку директорів, їхніх заступників за фактичним упровадженням передового педагогічного досвіду в практику роботи кожного вчителя; визначення ефективності нових прийомів і методів праці за основними показниками - якістю знань учнів і результатами виховання. Об'єктами розповсюдження і впровадження є ті ж методичні об'єднання, школи передового досвіду, опорні школи, проблемні семінари, семінари-практикуми, гуртки, консультації, виставки, педчитання, науково-практичні конференції.

Похожие статьи