Поделиться Поделиться

Додаткові індивідуальні та групові заняття.

Їхнє призначення - допомогти відстаючим учням наздогнати у вивченні програмового навчального матеріалу своїх однокласників. Зацікавити їх навчальним матеріалом, надихнути віру в можливість успіху.

Додаткові індивідуальні заняття зазвичай проводяться також із учасниками предметних олімпіад і переслідують ціль допомогти їм поглиблено осмислити навчальний матеріал.

Домашня навчальна робота.

Її виконують не лише дома, проте й у групах продовженого дня, на уроках самопідготовки у навчально-виховних закладах інтернатного типу. Виконання домашніх завдань не лише впливає на краще засвоєння навчального матеріалу, котрий потребує періодичного звернення до нього, а й на формування характеру особистості учня, виховання в нього волі, настійливості, впертості в досягненні мети, формування почуття порядку і завершеності.

Домашня навчальна робота не повинна перевантажувати школяра, а через те потребує своєї впорядкованості. Виходячи із загальноприйнятих положень, термін виконання домашніх завдань установлений у такому порядку: 1 клас - до 1 год.; 2-3 класи - до 1,5 год.; 4-5 класи - до 2 год.; 6-7 класи - до 2,5 год.; 8 клас - до 3 год.; 9-12 класи - до 4 год. Даний обсяг не повинен перевищувати третини того, що зроблено на уроці у 1-7 класах, і половини того, що зроблено у 8-12 класах.

Напередодні вихідних і святкових днів учителям рекомендовано не задавати учням домашніх завдань.

В обов'язки адміністрації освітнього закладу входить контроль за навантаженням учнів домашніми завданнями. Мета його - попередити перевантаження домашньою навчальною працею школярів. Адже деякі вчителі, не допрацьовуючи на уроках, намагаються компенсувати власні прорахунки шляхом перенесення основної ваги навчальної праці на домашні завдання.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Розкрийте суть поняття "форми навчання".

2. За якими критеріями і як класифікують форми навчання?

3. Розкрийте теоретичні основи уроку як основної форми навчання.

4. Розкрийте синергетичну основу системи "навчально-пізнавальна діяльність учня".

5. Назвіть та обґрунтуйте вимоги до уроку як основної організаційної форми навчально-пізнавальної діяльності школяра.

6. Назвіть та охарактеризуйте головні елементи уроку.

7. Розкажіть про головні форми роботи на уроці.

8. Визначте три рівні індивідуалізації навчання.

9. Назвіть головні типи уроків та визначте їхню структуру.

10. Чим відрізняються нестандартні уроки від традиційних? На які групи дозволяється умовно поділити їх?

11. У через що полягають особливості релаксопедичних і сугестопедичних уроків, які представляють психотерапевтичний напрям у світовій педагогіці?

12. Визначте стратегію вибору вчителем тилу уроку.

13. Охарактеризуйте поурочні форми навчання.

Завдання для самостійної роботи

1. Самостійно ознайомтеся з думками про урок як основну форму організації навчання педагогів-класиків К.Д.Ушинського і В.О.Сухомлинського. З цією метою опрацюйте відповідні матеріали їхніх праць:

а) Ушинський К.Д. Рідне слово // Педагогіка / Хрестоматія / Уклад.: А.І.Кузьмінський, ВЛ.Омеляненко. - К., 2003. - С. 298-309;

б) Сухомлинський В.О. Розмова з молодим директором // Сухомлинський В.О. Вибрані твори: В 5 т. - Т. 5. - К., 1976. - С. 478-481;

в) Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві // Сухомлинський В.О. Вибрані твори: В 5 т. - Т. 2. - К., 1976. - С. 463-466.

Рекомендована література

1. Волкова ИЛ. Педагогіка. - К., 2003. - С. 324-350.

2. Галузинсъкий ВЫ., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. - К., 1996.-С. 185-196.

3. Малафіїк І.B. Урок у сучасній школі: питання теорії і практики. - Рівне, 1997.

4. Мойсеюк Н.С. Педагогіка. - К., 2003. - С. 262-300.

5. Пальчевський С.С. Сугестопедагогіка: новітні освітні технології. - К., 2005.-С. 90-150.

6. Паламарчук В.Ф., Рудаківська С.В. Від творчої особистості - до нових технологій навчання. - К., 1997.

7. Педагогічний пошук І Упорядник І.М.Баженова. - К., 1989.

8. Савченко О.Я. Урок у початкових класах. - К., 1993.

9. Фіцула М.М. Педагогіка. - К., 2000. - С. 150-191.

← Предыдущая страница | Следующая страница →