Публикации: Педагогика

Коли вжалила бджола

З усіх комах найбільшу небезпеку для людини становлять оси (шершень, звичайна оса тощо) і бджоли. При їх укусі під шкіру вприскується отрута, від якої може виникнути місцева чи загальна реакція. Ступінь отруєння після укусів бджіл залежить від кількості одночасних укусів... [читать дальше]

Принцип етнічності

Принцип етнічності передбачає наповнення виховання національним змістом, спрямованим на формування національної свідомості та гідності, створення умов для всіх громадян навчатися і спілкуватися рідною мовою, вивчати традиції, звичаї, обряди свого народу;... [читать дальше]

Методологія педагогіки

Методологічна основа - це науковий фундамент, з позиції якого дається пояснення основних педагогічних явищ і розкриваються їхні закономірності. Розрізняють такі її рівні: а) перший рівень - філософська методологія; б) другий рівень - загальнонаукові принципи, форми й... [читать дальше]

перший. Дидактика як галузь педагогічних знань

Процес виховання людини – складний, багатогранний і багатоаспектний процес, його складовими є навчання, виховання (у вузькому значенні цього слова) і розвиток. Однак навчання завжди проходить в єдності з вихованням і розвитком людини, при цьому важливо, що основою для... [читать дальше]

Розвиток "Я-концепції" молодшого школяра

План 1. Становлення "Я-образу" дитини. 2. Розвиток емоційно-оцінної складової "Я-концепції" дитини. 3. Становлення поведінкової складової "Я-концепції" дитини. 4. Чинники та механізми розвитку "Я-концепції" дитини. "Дитинство - особливий період в розвитку... [читать дальше]

ГОЛОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ XIX – ПОЧАТКУ XX ст

Мета: розглянути особливості розвитку освіти, ознайомити з педагогічними концепціями видатних вітчизняних просвітителів. План: 1. Прийняття "Статуту університетів" та "Статуту навчальних закладів, підпорядкованих університетам". 2. "Статут гімназій і училищ... [читать дальше]

Повернення до традицій

Коли описаний вище "діагноз" хвороби сучасної української родини в головному правильний, то звідси дозволяється зробити два висновки: 1. Оздоровлення родини - невід'ємний компонент оздоровлення всього суспільства, як, зрештою, і навпаки: тут маємо взаємну залежність... [читать дальше]

Принципи педагогічного дослідження

Головні правила будь-яких педагогічних досліджень відображаються в низці принципів, тобто в головних положеннях, що визначають і підхід до проблеми, і методику здобуття емпіричних та наукових фактів, і аналіз їх. У сучасній педагогіці завжди частіше лунають заперечення... [читать дальше]

Головні дидактичні принципи

Дидактичні принципи (за Г. Ващенком - "принципи навчання") - це основоположні ідеї, що пронизують усі рівні й компоненти освіти та засвідчують їх системну цілісніть. Найбільш виразно вони виявляють себе в процесі едукації й стосуються навчання всіх дисциплін. Фахові... [читать дальше]

Форми організації навчального процесу у професійному навчальному закладі

Форма організації навчального процесу - це спосіб організації та проведення навчальних занять, у процесі чого реалізуються зміст навчальної роботи, дидактичні задачі, методи навчання. Форми організації навчальних занять розрізняють за такими ознаками: а) вид... [читать дальше]