Публикации: Охрана труда страница - 1432

Соціально-політична напруженість

Соціальна напруженість – це стан суспільства або його частини, який характеризується соціальним невдоволенням інтересів протягом тривалого часу. Якщо соціальна напруженість у суспільстві своєчасно не зменшиться, то вона може перерости в соціальний конфлікт. Внаслідок незадовільного соціально-економічного становища в країні набуває зростаючої тенденції незадоволення населення матеріальним станом, умовами проживання та праці, рівнем заробітної плати та пенсії тощо. У результаті цього знижується ду... [читать дальше]

Структура заняття

Тема №1 Вступне заняття. Методи гігієнічних досліджень. Організація навчально-дослідницької роботи студентів (НДРС) 1. Навчальна мета 1.1. Оволодіти знаннями про гігієну як наукову дисципліну та санітарію, їх мету, завдання, складові частини, значення знання гігієни для лікарів різного профілю. 1.2. Засвоїти класифікацію гігієнічних методів і засобів дослідження навколишнього середовища та його впливу на організм і здоров¢я . 1.3. Ознайомитися з структурою санітарно-епідеміологічної служби... [читать дальше]

Структура санітарно-епідеміологічних станцій різних рівнів підпорядкування

  Головний державний санітарний лікар (відповідно Центральної, обласної, міської чи районної СЕС)             Організаційно-методичний відділ   Санітарно-гігієнічний відділ   Санітарно-гігієнічна лабораторія   Епідеміологічний відділ   Бактеріологічна лабораторія   Дезінфекційний відділ   Відділення гігієни харчування   Фізичні, інструменталь... [читать дальше]

СТРУКТУРА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Міністерство охорони здоров’я України Головне санітарно-епідеміологічне управління МОЗ України     Державна санітарно-епідеміологічна служба   Підрозділи і заклади санітарного законодавства та гігієнічного нормування   Відомча санітарно-епідеміологічна служба             Центральна держсанепідстанція МОЗ України   Управління санітарно-епідеміологічного нормування, регламентації, експер... [читать дальше]

Тема 12: Суміщена тягово-знижувальна підстанція метрополітену

Зміст Вступ 1. Загальна частина. 1.1. Виконання схеми зовнішнього електропостачання. 1.2. Розрахунок потужності СТП: вибір кількості та потужності тягових трансформаторів, трансформаторів силових (ТС), та освітлювальних (ТО), а також вибір кількості та потужності трансформаторів СЦБ. 1.3. Розрахунок максимальних робочих струмів для всіх приєднань. 1.4. Виконання розрахунків струмів короткого замикання в максимальному та мінімальному режимах та теплових імпульсів. 1.5. Вибір та перевірка, струмов... [читать дальше]

Тема 2. Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях

Модуль 2.Особливості охорони праці в галузі Тема 1. Спеціальні розділи охорони праці в галузі Лекція 1. Спеціальні розділи охорони праці в галузі 1.Аналіз умов праці у галузі за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу в вашій галузі. 2. Загальні вимоги безпеки в галузі. Вимоги безпеки під час експлуатації основного технологічного обладнання, при підготовці сировини та при виробництві продукції. Вимоги безпеки до розміще... [читать дальше]

Тема 2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі

Лекція 2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі 1. Законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі. 2.Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці. 3. Галузеві програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Семінар 2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі План. 1. Законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі. 2.Покажчик нормативно-правових актів з пит... [читать дальше]

Тема 3. Воздействие на человека опасных и вредных факторов среды обитания (8 часов)

Источники и виды опасных и вредных факторов, причины их возникновения, характерные для электротехнической промышленности. Допустимое воздействие вредных факторов на человека. Принципы определения предельно допустимых воздействий вредных и опасных факторов. Пути негативного воздействия производственной среды на окружающую среду, промышленные выбросы, твердые и жидкие отходы, энергетические излучения, аварии и катастрофы. Масштабы и последствия негативного воздействия опасных и вредных факторов ср... [читать дальше]

Тема 8. Технические системы при чрезвычайных ситуациях (4 часа)

Сущность устойчивости функционирования объектов и систем, факторы, определяющие устойчивость, требования к ней, существующие нормы проектирования инженерно-технических мероприятий. Организация и методика исследования устойчивости функционирования, определение фактической устойчивости объектов, технических систем технологических процессов в чрезвычайных ситуациях. Методы и средства повышения устойчивости функционирования. Защита производственного персонала: инженерная защита, СИЗ, эвакомероприяти... [читать дальше]