Поделиться Поделиться

Семінар 2. Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях

План.

1. Аналіз професійного та виробничого ризиків.

2. Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійної захворюваності. Мета і методи аналізу.

3. Використання статистичної звітності і актів розслідування нещасних випадків і професійних захворювань в аналітичній роботі.

4. Показники частоти та тяжкості травматизму.

5. Автоматизовані системи управлінні охороною праці, обліку, аналізу та дослідження травматизму.

Тема 3. Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах .

Лекція 3. Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах .

План.

1. Класи виробничих та складських приміщень по вибуховій та пожежній небезпеці. Вогнестійкість будівельних конструкцій і матеріалів.

2. Протипожежні перешкоди. Забезпечення безпечної евакуації персоналу.

3. Пожежна безпека технологічного устаткування, електрообладнання, систем опалення, вентиляції. Державний пожежний нагляд.

Семінар 3. Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах .

План.

1.Пожежна профілактика при проектуванні і експлуатації промислових об’єктів, будинків, споруд, технологічного обладнання.

2.Пожежна сигналізація і зв'язок.

3. Засоби гасіння пожеж. Протипожежне водопостачання.

4. Первинні засоби пожежогасіння. Автоматичні засоби пожежогасіння на об'єктах галузі.

Тема 4. Державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці .

Лекція 4.Державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці .

План.

1. Органи державного нагляду за охороною праці. Основні принципи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

2. Держгірпромнагляд. Права і відповідальність посадових осіб Держгірпромнагляду. Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці.

3. Проведення державного нагляду за охороною праці. Види та основні параметри проведення наглядових заходів.

Семінар 4. Державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці .

План.

1. Органи державного нагляду за охороною праці. Основні принципи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

2. Держгірпромнагляд. Права і відповідальність посадових осіб Держгірпромнагляду. Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці.

3. Проведення державного нагляду за охороною праці. Види та основні параметри проведення наглядових заходів.

Література: 1-4 основна; 12-14 додаткова

Тема 5. Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві.

Лекція 5. Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві.

План.

1. Завдання страхування від нещасного випадку. Принципи та види страхування.

2. Суб’єкти та об’єкти страхування. Види страхування. Страховий ризик і страховий випадок. Фонд соціального страхування від нещасних випадків. Правління Фонду. Виконавча дирекція Фонду.

3. Страхові експерти з охорони праці, їх функції і повноваження. Фінансування страхових виплат, соціальних послуг та профілактичних заходів.

Семінар 5. Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві.

План.

1.Джерела фінансування Фонду соціального страхування від нещасних випадків. Страхові тарифи. Страхові виплати. Обов’язки та права суб’єктів страхування
від нещасних випадків.

2. Обов’язки Фонду соціального страхування від нещасних випадків. Права та обов’язки застрахованої особи. Права та обов’язки роботодавця як страхувальника.

← Предыдущая страница | Следующая страница →