Поделиться Поделиться

Тема 2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі

Лекція 2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі

1. Законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі.

2.Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці.

3. Галузеві програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

Семінар 2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі

План.

1. Законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі.

2.Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці.

3. Галузеві програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

4.Положення про організацію системи управління охороною праці в галузі.

Тема 3. Система управління охороною праці в організації.

Лекція 3. Система управління охороною праці в організації.

1.Основні вимоги до побудови і функціонування системи управління охороною праці (СУОП).

2.Забезпечення функціонування та побудова СУОП в організації. Положення про СУОП, структура та зміст його розділів.

3.Елементи системи управління охороною праці, міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007.

Семінар3.Система управління охороною праці в організації.

План.

1.Примірний розподіл функціональних обов’язків з охорони праці керівників, посадових осіб і фахівців підприємства галузі. Пріоритет функцій забезпечення безпеки. Ефективність функціональної структури СУОП.

2. Планування заходів з охорони праці. Види планування та контролю стану охорони праці. Виявлення, оцінка та зменшення ризиків небезпечних подій. Облік і аналіз показників охорони праці. Плани локалізації і ліквідації аварійних ситуацій й аварій. Мета та основні параметри планів. Аналітична та оперативна частини Плану.

3. Інтегровані системи менеджменту в галузі охорони праці. Основні складові інтегрованої системи менеджменту. Функціональні та організаційні особливості.

4. Галузеві системи управління охороною праці. Мета та принципи функціонування. Організаційна та функціональна структури СУОПГ.

5. Регіональні системи управління охороною праці, мета, принципи та основні функції. Служби охорони праці місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Тема 4.Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків.

Лекція 4. Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків.

План.

1.Загальні положення та визначення. Мета та завдання розслідування нещасних випадків. Обов’язки роботодавця щодо розслідування нещасних випадків. Обставини, за яких проводиться розслідування.

2. Встановлення зв’язку нещасного випадку з виробництвом.

3.Розслідування та облік нещасних випадків, хронічних професійних захворювань і отруєнь на виробництві. Розслідування нещасних випадків. Спеціальне розслідування нещасних випадків. Розслідування професійних захворювань. Організація розслідування, склад комісій з розслідування, основні документи.

Семінар 4.Травматизм та професійні захворювання в галузі інформатики. Розслідування нещасних випадків.

План.

1.Розслідування та облік аварій. Розслідування інцидентів та невідповідностей.

2.Особливості розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру.

3.Дослідження та профілактика виробничого травматизму. Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин. Основні причини виробничих травм та професійних захворювань. Розподіл травм за ступенем тяжкості. Методи дослідження виробничого травматизму.

4.Основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики травматизму та професійної захворюваності в галузі.

← Предыдущая страница | Следующая страница →