Публикации: Метрология

Критерії якості перевірки ВТ

Для визначення якості перевірки ВТ исп. наступні критерії: ризик постачальника 1 роду і ризик споживача 2 роди. Допоміжні параметри перевірки: фіктивний брак (верхня межа зони допустимих погрішностей, верхню межу бажано понизити як мінімум на 5%, тому – що погрішність ВТ, що повіряється, на початку експлуатації може змінюватися і вийти за межі допустимого діапазону). Встановлення допустимої погрішності перевірки ВТ Початкові дані: ризики 1 і 2 роду встановлюються на стадії розробки нормативно –... [читать дальше]

Метрологія як наукова основа контролю якості

Метрологія як наукова основа контролю якості Метрологія походить від грецьких слів ‘metros’(міра) і ‘logos’(наука). Міра – мається на увазі будь-яка одиниця і засіб вимірювання. За визначенням стандартів України метрологія – це наука про вимірювання, методи і засоби їх забезпечення, закони і правила єдності вимірювань і досягнення необхідної точності. Терміни і основні визначення узагальнені в ДСТУ 2681. Метрологічне забезпечення дає можливість нормувати не тільки кількісні характеристики якості... [читать дальше]

Розрахунок транзисторних перетворювачів напруги

Вихідними даними для розрахунку є: - номінальна напруга живлення Uж, В; - вихідна напруга перетворювача U2, В; - максимальний струм вторинної обмотки І2, А; - частота генерації перетворювача f, Гц; - вид навантаження перетворювача (резистор, мостовий випростовувач, випростовувач з подвоєнням напруги); - І2мах – амплітуда струму на вторинній обмотці трансформатора, А. Амплітуда струму на вторинній обмотці трансформатора Тр2 при роботі перетворювача на резистивне навантаження, мостовий випростовув... [читать дальше]

Розрахунок параметричних стабілізаторів постійної напруги

Вихідними даними для розрахунку стабілізаторів є: - номінальна вихідна напруга Uвих, В; - номінальний струм навантаження, Ін, А; - допустиме відносне відхилення вхідної напруги стабілізатора в бік збільшення авх і зменшення bвх, %; - допустиме відносне відхилення вихідної напруги стабілізатора від номінального значення в бік збільшення авих і зменшення bвих, %; - допустиме відносне відхилення струму навантаження від номінального значення в бік збільшення с і зменшення d, %. 1. Вибираємо тип стаб... [читать дальше]

Розрахунок випростовувачів з ємнісними фільтрами

Вихідними даними для розрахунку випростовувачів є: - номінальна випростана напруга Uв, В; - струм навантаження Iн, А; - опір навантаження , Ом; - вихідна потужність випростовувача , Вт; - номінальна напруга мережі живлення Uм, В; - відносні відхилення напруги мережі в бік підвищення та пониження: - частота мережі fм, Гц, - коефіцієнт пульсацій Кп. 1. Згідно з отриманим завданням вибираємо з рис.3.1 потрібну схему випростовувача. Якщо вибрано випростовувач з помноженням напруги (рис.3.1,.д),... [читать дальше]

ДОСЛІДЖЕНЯ ХАРАКТЕРИСТИК мережевих та імпульсних трансформаторів засобів вимірювань

Мета заняття:вивчення властивостей, принципів дії та способів зняття електричних характеристик сигнальних та живильних трансформаторів засобів вимірювань Завдання: 1) вивчити властивості і принципи дії сигнальних (імпульсних) та мережевих трансформаторів, 2) освоїти методики розрахунку їх основних параметрів, 3) вивчити способи зняття електричних характеристик трансформаторів. Тривалість роботи: 2 год. Основні теоретичні положення Трансформатори– це пристрої, що служать для зміни величини змін... [читать дальше]

ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОЄМНОСТІ КОНДЕНСАТОРА ЗА ДОПОМОГОЮ МІСТКА ЗМІННОГО СТРУМУ

Мета роботи: ознайомитись із принципом роботи місткової схеми Уітстона; використовуючи місток змінного струму навчитись знаходити невідомі електроємності та перевірити закони послідовного і паралельного сполучень конденсаторів. Прилади і матеріали: 1) магазин ємностей Р-513, 2) осцилограф Н3013, 3) вольтметр, 4) понижувальний трансформатор, 5) реохорд, 5) реостат, 6) вимикач, 7) конденсатори невідомої ємності, 8) з’єднувальні провідники.Теоретичні відомості Електрична ємність відокремленого пров... [читать дальше]

ВИЗНАЧЕННЯ ІНДУКЦІЇ МАГНІТНОГО ПОЛЯ ЗА

ДОПОМОГОЮ БАЛІСТИЧНОГО ГАЛЬВАНОМЕТРА Мета роботи:Дослідити залежність магнітної індукції між полюсами електромагніту від величини сили струму через обмотку електромагніту при постійному зазорі між полюсами. Дослідити залежність магнітної індукції від величини зазору між полюсами електромагніту при постійному струмі через електромагніт. Прилади й матеріали:1) електромагніт, 2) балістичний гальванометр, 3) вимірювальна котушка, 4) реостат, 5) випрямляч ВСШ-6 (джерело постійного струму), 6) міліамп... [читать дальше]

ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ЕКВІВАЛЕНТА

РЕЧОВИНИ ТА ОБЧИСЛЕННЯ ВЕЛИЧИНИ ЕЛЕМЕНТАРНОГО ЗАРЯДУ Мета роботи: Ознайомитись з явищами електролітичної дисоціації, електролізу; використовуючи явище електролізу; визначити електрохімічний еквівалент міді; обчислити величину елементарного заряду. Прилади і матеріали:1) мідний вольтаметр, 2) лабораторний випрямляч В-24, 3) реостат (33 Ом, 3 А), 4) амперметр, 5) вимикач, 6) з'єднувальні провідники, 7) шматок наждачного паперу, 8) технічні важільні терези з набором важків, 9) секундомір. Короткі т... [читать дальше]