Публикации: Менеджмент страница - 16059

Навчально-методичне забезпечення курсу

Після ретельного ознайомлення з основними питаннями навчальної програми, прослуховування лекційного матеріалу з кожної теми розпочинається безпосередня самостійна робота з вивчення дисципліни "Операційний менеджмент". Дисципліна "Операційний менеджмент"... [читать дальше]

Звітність

За результатами господарської діяльності за звітний період (квартал) СПДЮО подають до органу державної податкової служби до 20 числа місяця, що наступає за звітним періодом, розрахунки про сплату єдиного податку, акцизного збору і, в разі обрання ними єдиного податку за... [читать дальше]

ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ

Суть довгострокової фермерської проблеми проявляється у несприятливій для фермерів довгостроковій динаміці цін на їхню продукцію та доходів від її продажу. Справа в через те, що в довгостроковому періоді темпи зростання фермерських цін і доходів є нижчими порівняно з... [читать дальше]

Відзнаки управління персоналом і управління людськими ресурсами

У сучасній ринковій економіці розвинутих країн світу широко розповсюджені такі: людські ресурси, трудові ресурси, персонал і поняття управління людськими ресурсами, управління трудовими ресурсами, управління персоналом. Досвідчені менеджери добре розуміють, що для... [читать дальше]

ФІНАНСИ

Фінанси (від лат. - платіж) - це система (сукупність) економічних відносин у процесі створення і використання централізованих та децентралізованих грошових коштів, яка виникла разом з появою держави і нерозривно пов'язана з ЇЇ існуванням та функціонуванням. Фінанси є... [читать дальше]

Методи психологічного впливу

У правоохоронній діяльності найбільше поширення отримали методи впливу, які засновані на вербальних засобах. До цих методів відносяться: • переконання (аргументація); • примушення; • навіювання; • інформування. Переконуючий вплив у професійному спілкуванні... [читать дальше]

Моделювання

Модель являє собою спрощений образ дійсності. Моделі охоплюють, як правило, не всі ознаки та зв'язки оригіналу, що відображається, а лише ті,які, на погляд дослідника, є важливими в умовах конкретної постановки проблеми. Створення аналітичних моделей передбачає запис... [читать дальше]

Впровадження нововведень і трансформація організації

Коли мова йде про перевірені досвідом інших підприємств інновації, на слуху різні історії. Наприклад, про випадки, коли досить було одного наказу - і незабаром персонал рапортував про ефективне функціонування певної системи X. В інших історіях успіху мова йде про зміну... [читать дальше]