Публикации: Менеджмент страница - 16057

Довідайтеся про здібності й характер кожного з Ваших підлеглих

Ризик, пов'язаний з передачею частини своїх повноважень іншим, вимагає не допускати до влади тих, хто нею зловживає. Ніщо не може зрівнятися з цією руйнівною силою. Там, де приймаються в розрахунок результати роботи колективу в цілому (а при керуванні майже завжди це є... [читать дальше]

Формальні і неформальні групи, їхня характеристика і роль в управлінні

Кожна людина одночасно належить до багатьох груп. До одних ми належимо досить короткий термін (екскурсійна група, армія, технікум). Досягаючи цілі такі групи розпадаються. Інші, навпаки, супроводжують нас усе життя (сім'я, родина, друзі) і мають неабиякий вплив на нього. В... [читать дальше]

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

Тема 1. Системний підхід до управління організацією Тема 2. Структура організації як об'єкта управління Тема 3. Організація управління підприємством Менеджмент (англ. management - управління, організація) як наука управління організацією сформувався у США на початку XX ст. Його... [читать дальше]

Основи взаємодії керівника й секретаря-референта

Ніхто й ніщо не зможе заощадити час свого керівника краще, ніж гарний секретар. Проте для того щоби час працював на Вас, Ваша робота має стати також роботою Вашого надійного помічника, якого Ви називаєте секретарем. Секретар повинен знати весь обсяг вашої діяльності й... [читать дальше]

Класифікація підприємств відносно ставлення до інновацій

З погляду інноваційного менеджменту, організації дозволяється класифікувати за такими групами: - високотехнологічні; - з високим рівнем освоєння інновацій; - з елементами новаторського підходу. До кожної з цих груп треба застосовувати диференційований підхід до... [читать дальше]

Зарубіжні теорії управління. Від управління персоналом до управління людськими ресурсами

4.1. Школа наукового управління - Ф. Тейлор, Френк і Ліліан Плберт, Г Гантт, Г. Емерсон. 4.2. Класична (адміністративна) школа -А, Файоль. 4.3. Школа людських відносин - Е. Мейо. 4.4. Кількісна школа - Д Марч, Г. Саймон, Р. Акофф, Д. Вудворд, Д. Томпсон, Н. Лоуренс 4.5. Порівняльна... [читать дальше]

Задоволення потреби жінок та інших менш соціально захищених груп персоналу організації в їх професійному розвитку

В організаціях особливу увагу в планах розвитку персоналу варто приділяти розв'язанню соціальних проблем жінок. Зокрема, відносно дотримання чинного законодавства про працю жінок, надання їм широких можливостей у підвищенні рівня освіти й професійної підготовки. Це дає... [читать дальше]

Тести

Виберіть правильний варіант відповіді. 1. У через що полягає сутність поняття організація: 1) група осіб, діяльність яких свідомо координується з метою досягнення загальної мети; 2) група осіб, які діють за певної домовленості; 3) особа, яка діє для досягнення певної мети; 4)... [читать дальше]

Поняття інформації, її значення в процесі менеджменту

Інформація – це сукупність різних повідомлень про зміни, які проходять в системі й навколишньому середовищі. Управління як інформаційний процес складається з обміну інформацією поміж органом управління, керованим об'єктом і зовнішнім середовищем, У загальному... [читать дальше]