Поделиться Поделиться

Кадрові заходи у різних стратегіях організації

Кадрові заходи - це дії, спрямовані на досягнення відповідності персоналу завданням роботи організації на різних етапах її розвитку. Етап розвитку - це тип стратегії організації:

o підприємництва

o динамічного зростання

o прибутковості

o ліквідації

o різких змін

Головні кадрові заходи в залежності від типу стратегії організації для відкритої та закритої кадрової політики показані у табл. 5.4.

Таблиця 5.4

КАДРОВІ ЗАХОДИ, ЯКІ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ У ВІДКРИТІЙ І ЗАКРИТІЙ КАДРОВІЙ ПОЛІТИЦІ В РІЗНИХ ТИПАХ СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Відкрита кадрова політика

Закрита кадрова політика

1. Стратегія підприємництва 1.1. У короткостроковому оперативному періоді

1. Відбір персоналу здійснюється під конкретне завдання (проект).

Залучення на роботу в організацію родичів, знайомих, друзів.

1.2. У середньостроковому управлінському періоді

1. Пошук перспективних людей, створення банку кандидатів на роботу в організацію, проведення конкурсів. Встановлення контактів з кадровими агентствами

Пошук перспективних студентів, виплата стипендій, стажування в організації

1.3. У довгостроковому стратегічному періоді

1. Залучення молодих перспективних професіоналів.

2. Активна пропаганда організації.

3. Формування вимог до кандидатів на посаду

1. Створення власних джерел залучення кандидатів на вакантну посаду (резерв персоналу)

Продовження табл. 5.4

Відкрита кадрова політика

Закрита кадрова політика

2. Стратегія динамічного зростання 2.1. У короткостроковому періоді

1. Розробка штатного розкладу.

2. Створення посадових інструкцій.

3. Описування політики організації у документах і правилах.

4. Добір персоналу під конкретні

5. види робіт.

6. 5.Адаптація персоналу

1. Добір співробітників з високим рівнем

потенціалу і здатністю до навчання.

2. Проведення програми адаптації персоналу

2.2. У середньостроковому періоді

1. Розробка принципів та процедур оцінки кандидатів і робіт.

2. Навчання спеціалістів і менеджерів.

3. Формування структурних підрозділів.

4. 4. Планування потреби у персоналі

1. Проведення внутрішнього навчання персоналу з урахуванням особистих потреб у навчанні. Розробка програми стимулювання праці в залежності від вкладу та вислуги років

2.3. У довгостроковому періоді

1. Активна політика залучення професіоналів

1. Планування кар' єри

2. Розробка довгострокових способів наймання на роботу

3. Стратегія прибутковості 3.1. У короткостроковому періоді

1. Реалізація програми оцінки та стимулювання праці персоналу.

2. Добір ефективних менеджерів

1. Створення гуртків "якості".

2. Активне залучення персоналу до оптимізації діяльності організації.

3. Використання ресурсів внутрішнього сумісництва

3.2. У середньостроковому періоді

1. Розробка оптимальних схем стимулювання праці, пов'язаних з одержанням прибутку організацією.

2. Аналіз, організація робочих місць

1. Реалізація програми навчання управлінського персоналу.

2. Розробка соціальних програм

3.2. У довгостроковому періоді

1. Розробка нових форм організації праці під нові технології

1. Розробка схем оптимізації праці.

2. Розробка схем скорочення трудових витрат

Закінчення табл. 5.4

Відкрита кадрова політика

Закрита кадрова політика

4. Стратегія ліквідації 4.1. У короткостроковому періоді

1. Оцінка персоналу з метою скорочення. Консультування персоналу з питань професійного орієнтування, програми навчання та працевлаштування.

2. Використання техніки часткової зайнятості

1. Пошук робочих місць для переміщуваного персоналу.

2. Звільнення у першу чергу нових працівників

4.2. У середньостроковому періоді

1. Створення нормативних документів з кадрових питань ліквідації організації.

2. Встановлення контактів з фірмами по працевлаштуванню

1. Реалізація програми перепідготовки

4.3. У довгостроковому періоді

1. Не розглядається

1. Не розглядається

← Предыдущая страница | Следующая страница →