Поделиться Поделиться

ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ

Управління фермерським господарством в умовах функціонування ринку сільськогосподарської продукції

Довгострокова фермерська проблема: суть та причини. Графічне пояснення

Суть довгострокової фермерської проблеми проявляється у несприятливій для фермерів довгостроковій динаміці цін на їхню продукцію та доходів від її продажу. Справа в через те, що в довгостроковому періоді темпи зростання фермерських цін і доходів є нижчими порівняно з темпами зростання цін і доходів в економіці у цілому.

З'ясуємо причини, які породжують довгострокову фермерську проблему за допомогою економічних інструментів Э і Б (рис. 5.1).

Дозволяється виділити три головні причини даної проблеми:

1) Цінова нееластичність попиту на сільськогосподарські продукти. Емпіричні дослідження свідчать, що попит на сільськогосподарські продукти за ціною є відносно нееластичним, тобто: Еа< 1.

Через що? Це природно: коли, наприклад, ціни на продукти харчування зменшилися вдвічі, то це не призведе до того, що людина буде споживати два обіди. Тобто є біологічні обмеження. По-друге, в багатих суспільствах населення нагодоване й одягнуте, через те зменшення ціни істотно не впливає на зростання величини попиту на продовольство. Коли ж ціни на сільськогосподарські продукти зростають, однаково треба харчуватися.

2) Часові зрушення в кривих В і Б фермерських продуктів. Зміщення кривих Б.

Рис. 5.1. Графічна модель довгострокової фермерської проблеми

Під впливом НТП істотно зростає пропозиція фермерської продукції. Головні фактори цього зростання: електрифікація, хімізація, меліорація, автоматизація, комп'ютеризація і т.д.

Коли в 1820 р. - один американський сільськогосподарський робітник забезпечував продукцією харчування тільки чотири людини, то тепер 100 людей. Продуктивність праці в сільському господарстві різко зросла, а таким чином, крива пропозиції значно змістилась вправо.

Зміщення кривих Б.

Попит на сільськогосподарську продукцію також зростає, проте не встигає за зростанням пропозиції. Цьому є дві причини:

1) нееластичність попиту на сільськогосподарські продукти за доходом;

2) сповільнення зростання населення через зниження його природного приросту.

За винятком того, зі зростанням доходів люди відносно менше споживають сільськогосподарської продукції, а більше продукції промисловості (автомашини, побутова техніка, спортивний інвентар тощо).

3) Слабка мобільність сільськогосподарських виробничих ресурсів.

Це означає, що ресурси сільського господарства мляво переливаються в інші галузі, масового відпливу капіталу і праці немає.

Завжди це призводить до того, що відносно багато фермерів ділять сільськогосподарський пиріг, частка якого в національному доході зменшується.

Підсумуємо вище викладене з довгострокової фермерської проблеми.

Довгострокова фермерська проблема е результатом комбінації чотирьох факторів:

- нееластичність попиту на сільськогосподарські продукти;

- швидке зростання Б під впливом НТП;

- повільне зростання Б під впливом нееластичності попиту за доходом і зменшення природного приросту населення;

- слабка мобільність сільськогосподарських факторів виробництва (капітал, земля та праця), що сприяє збереженню низьких доходів і цін.

Короткострокова фермерська проблема: суть і причини. Графічне пояснення

Суть даної проблеми полягає в нестабільності чи у значних річних коливаннях цін на продукцію фермерів та їх доходів.

Причинами короткострокової фермерської проблеми є:

а) нееластичність попиту на сільськогосподарську продукцію;

б) коливання попиту на сільськогосподарські продукти;

в) коливання виробництва сільськогосподарської продукції. Розглянемо коливання пропозиції і попиту в тісному зв'язку з нееластичністю попиту.

Безумовно, сільськогосподарське виробництво є нестабільним. Передусім погодні умови, природні стихії (посуха, морози, наводки) також не підвладні людині. Таким чином, за умов, копи Еа < 1, навіть невеликі зміни у погодних умовах сильно впливають на фермерські ціни та доходи.

Риє. 5.2. Графічна модель впливу зміни обсягу виробництва на фермерські ціни та доходи

Нехай є нормальний урожай 0_2 і нормальна ціна РОЦІ на одиницю продукції (рис. 5.2). Припускаємо, що попит на сільськогосподарську продукцію сталий, змінюється тільки пропозиція. Нехай обсяг урожаю зріс до 0_1, тоді відносно незначне збільшення 0_ призведе до значного зменшення ціни з РОЦІ до РОЦІ.

Загальний виторг (дохід) зменшиться, бо Б Р1Р2ВК > Б КЦ1Ц2. Коли обсяг врожаю впаде до ()3, тоді ціна на продукти зросте з РОЦІ до РОЦІ. Згідно загальний виторг фермерів також зросте.

Припустимо, що еластичний попит змінюється під впливом ділових циклів, доходів і т.д., а пропозиція постійна і до того ж абсолютно нееластична (рис. 5.3). У разі невеликої зміни Б (з Б1 до Б2) бачимо не істотну зміну ціни РОЦІ та РОЦІ) і виторгу за одного і того ж обсягу 0_1.

Рис. 5.3. Модель впливу зміни попиту на ціни та доходи фермерів при Еа> 1

Такі невеликі зміни РОЦІі загального виторгу ТР наявні через те, що Еа > 1.

Коли Ба < 1, тоді зміна попиту викликатиме більшу зміну ціни та загального виторгу (рис. 5.4).

Висновок: у короткостроковому періоді нестійкість цін і доходів фермерів пояснюється нееластичним попитом, котрий перетворює невеликі зміни обсягу сільськогосподарського виробництва та попиту в набагато більші зміни фермерських цін і доходів.

Рис. 5.4. Модель впливу зміни попиту на ціни та доходи фермерів при Еа < 1

← Предыдущая страница | Следующая страница →