Поделиться Поделиться

Реєстрація СПДФО в органі державної реєстрації

Державна реєстрація СПДФО проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення чи у районній державній адміністрації за місцем проживання фізичної особи - підприємця (житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо) у відповідному населеному пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно чи тимчасово, що знаходиться за певною адресою).

Для проведення державної реєстрації Ви повинні подати особисто чи надіслати рекомендованим листом з описом вкладення державному реєстратору за місцем проживання такі документи:

o заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця;

o копію довідки про включення до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів;

o копію квитанції" виданої банком, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації фізичної особи -підприємця. Реєстраційний збір становить два неоподаткованих мінімумів доходів громадян (н.м.д.п).

Коли документи для проведення державної реєстрації подаються Вами особисто, державному реєстратору пред'являється паспорт. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи.

Документи, які подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається рекомендованим листом) Вам з відміткою про дату надходження документів. Після перевірки наведених у реєстраційній картці відомостей відносно відповідності поданим документам, державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця на підставі відомостей реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця є датою державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

Строк державної реєстрації фізичної особи становить два робочих дні з дати надходження документів для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця оформляється державним реєстратором і видається (надсилається рекомендованим листом) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

На практиці свідоцтво про державну реєстрацію на руки може видаватися пізніше, ніж датована державна реєстрація новоствореного суб'єкта підприємницької діяльності. Через те в той самий день, коли отримано свідоцтво про державну реєстрацію, бажано відвідати податкову інспекцію.

Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації фізичної особи - підприємця передає відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування повідомлення про проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця для взяття фізичної особи - підприємця на облік.

Реєстрація СПДФО в органі Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Коли Ви маєте найманих працівників і виступаєте в ролі роботодавця, то водночас Ви є платником страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. У такому разі Ви мусите зареєструватися в центрі зайнятості (на котрий покладено функції робочого органу виконавчої дирекції зазначеного Фонду) за місцем свого проживання в день укладання трудового договору з найманим працівником.

Для реєстрації до центру зайнятості подаються:

1. Заява за встановленою формою;

2. Засвідчені відповідальною особою центру зайнятості копії таких документів:

o свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;

o довідки про присвоєння ідентифікаційного номера з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.

Після реєстрації центр зайнятості видає Вам Повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків, у якому зазначається реєстраційний номер, присвоєний Вам як платникові страхових внесків. Даний реєстраційний номер Вам належить зазначати в усіх документах, що стосуються розрахунків за коштами Фонду. Також у цьому повідомленні центру зайнятості вказуються розмір та терміни перерахування страхових внесків, реквізити банківського рахунку, на котрий необхідно перераховувати страхові внески, та терміни подання розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду.

Похожие статьи