Поделиться Поделиться

Управління залученням банківського кредиту

Банківський кредит – грошові кошти, які надають банки клієнту для цільового використання на певний строк під певний відсоток.

Основними видами банківських кредитів:

– бланковий (незабезпечений) кредит;

– контокорентний (овердрафт) кредит;

– сезонний кредит;

– відкриття кредитної лінії;

– реловерний (автоматичновідновляємий) кредит;

– онкольний кредит;

– ломбардний кредит;

– іпотечний кредит;

– консорциумний (консорциальний) кредит.

Політика залучення банківського кредиту – частина загальної політики залучення позикових коштів, яка конкретизує умови залучення, використання і обслуговування банківського кредиту.

Розробка політики залучення банківського кредиту здійснюється за такими етапами:

1. Визначення цілей використання позикового банківського кредиту.

2. Оцінка власної кредитоспроможності.

3. Вибір необхідних видів залучення банківського кредиту.

4. Вивчення і оцінка умов здійснення банківського кредитування у розрізі видів кредиту.

5. Приведення кредитних умов в процесі заключения кредитної угоди.

6. Забезпечення умов ефективного використання банківського кредиту.

7. Організація контролю за поточним обслуговуванням банківського кредиту.

8. Забезпечення своєчасної і повної амортизації суми основного боргу за банківськими кредитами.

Управління фінансовим лізингом

Фінансовий лізинг (капітальний лізинг, лізинг з повною окупністю) характеризується складною системою економічних відносин – орендних, торгових, кредитних.

Класифікувати види фінансового лізингу дозволяється за такими ознаками:

1. За складом учасників лізингової угоди:

– прямий лізинг;

– непрямий лізинг.

2. За регіональною придатністю учасників лізингової операції:

– внутрішній лізинг;

– зовнішній лізинг.

3. За лізинговим об'єктом:

– лізинг рухомого майна;

– лізинг нерухомого майна.

4. За формами лізингових платежів:

– грошовий лізинг;

– компенсаційний лізинг;

– змішаний лізинг.

5. За характером фінансування об'єкту лізингу:

– індивідуальний лізинг;

– роздільний лізинг (леверідж-лізинг).

Основною метою управління фінансовим лізингом є мінімізація потоку платежів по обслуговуванню кожної лізингової операції.

Процес управління фінансовим лізингом здійснюється за такими етапами:

1. Вибір об'єкту фінансового лізингу.

2. Вибір виду фінансового лізингу.

3. Узгодження з лізингодателем умов здійснення лізингової операції.

Узгоджуються такі головні умови: строки лізингу, загальна сума лізингової операції, умови страхування лізингового майна, форми лізингових платежів, графік здійснення лізингових платежів, система штрафних санкцій за прострочку лізингових платежів, умови закриття угоди при фінансовій неплатоспроможності лізингоотримувача.

4. Оцінка ефективності лізингової операції.

5. Організація контролю за своєчасним здійсненням лізингових платежів.

← Предыдущая страница | Следующая страница →