Поделиться Поделиться

Запобігання шахрайству

Наявність можливості здійснити злочин, скрити його та уникнути покарання - це другий елемент трикутника шахрайства. Існує шість основних видів можливостей для скоєння шахрайства:

o відсутність чи недостатність заходів контролю, що дозволяють попередити / виявити його;

* неможливість чи нездатність оцінити якість виконаної роботи;

o відсутність виробничої дисципліни;

o надання перекрученої чи недостатньої інформації;

o байдужість до того, що відбувається з боку начальства та/чи колег;

o відсутність ревізій та/чи аудиторських перевірок. Даний перелік, звичайно, не є вичерпним.

Для запобігання чи виявлення шахрайства найбільш ефективними є заходи, спрямовані на створення в організації спеціальних контрольних органів, які мають базуватися на трьох головних елементах:

o атмосфері всеохоплюючого контролю;

o системі контролю за бухгалтерією та фінансами;

o методах проведення контрольних перевірок.

Атмосфера всеохоплюючого контролю

Першою складовою створення атмосфери всеохоплюючого контролю - це умови і правила праці, що визначені фірмою для свого персоналу, ключовим елементом її є наприклад і роль керівників. Нечесність і неналежна поведінка керівників стають для підлеглих прикладом для наслідування.

Другою важливою складовою у створенні відповідної атмосфери, котрий допомагає зменшити можливість скоєння шахрайства, є чіткість правил. Необхідна ясність у через те, що дозволяється, а чого неможна, яка досягається під час спілкування з керівниками. При цьому дуже важливими є так звані фірмові "кодекси честі", проведення спеціальних зборів, навчання персоналу, бесіди працівників з начальством та перевіряючими особами, інші види спілкування. Щоби робота з профілактики шахрайства була плідною, таке спілкування має бути постійним. Двома найважливішими елементами вироблення чесності є відповідні приклади та оцінка.

Часті зміни правил у залежності від ситуацій та обставин тільки призводять до плутанини й у випадку порушень сприяють самовиправданням, наприклад, як у випадках шахрайств при здійсненні ризикованих проектів, коли не дотримуються звичайних процедур контролю та часто віддаються розпорядження, що суперечать одне одному. Страйки, злиття, банкрутства, інші драматичні події, стратегічні зміни та інновації часто призводять до порушень звичайних правил оцінювання якості праці та субординації, що також сприяє зловживанням.

Третьою важливою складовою у створенні дієвої системи контролю є об'єктивна оцінка кандидатів при їх прийомі на роботу. Після прийняття на роботу нечесної людини ніякий контроль уже не взмозі попередити шахрайство. Нещодавні дослідження показали, що 30% усього населення США взагалі не відносяться до категорії чесних, також 30 % дозволяється назвати чесними лише відносно (тобто вони чесні, коли варто бути такими, проте, коли це їм вигідно, то вони поводяться згідно до обставин), і лише 40% людей чесні завжди. Керівництво фірм не може бути впевнено в через те, що всі їх співробітники чесні люди. Вони сподіваються, що попередити розкрадання та інші афери їм допоможе служба безпеки, страх покарання та особистісні моральні якості кожного співробітника.

Таким чином, незалежно від того, наскільки добре налагоджена у певній фірмі система контролю, коли її персонал не буде ретельно вивчатися, то шахрайство у цій фірмі невідворотне.

Четвертою складовою створення атмосфери тотального контролю є чітка організаційна структура підприємства/фірми. Імовірність шахрайства значно зменшується, коли кожний співробітник фірми точно знає, за якому дільницю роботи відповідає. У цьому випадку легше відстежити долю зниклих сум і складніше безкарно здійснити розтрату чи розкрадання. Дуже важливо вести точний облік коштів та виконаної роботи.

П'ятою складовою формування атмосфери контролю є ефективно працюючий підрозділ фірмового аудиту з наявними програмами підвищення безпеки та попередження втрат. Хоча більшість досліджень свідчить, що за допомогою внутрішньофірмових аудиторських перевірок виявляється лише 20 % від всіх зловживань з боку найманих робітників (решта виявляється завдяки сигналам та дбайливості колег, а то й зовсім випадково), сама наявність штатних аудиторів дає для фірми значний профілактичний (психологічний) ефект.

Послаблення будь-якого з вище перерахованих п'яти складових значно збільшують імовірність та можливість здійснення шахрайства.

← Предыдущая страница | Следующая страница →