Поделиться Поделиться

ЕКОНОМІКА ЯКОСТІ

4.1. Управління витратами на якість

4.2. Класифікація витрат на якість. Методи аналізу витрат на якість

4.3. Оцінка рівня якості продукції. Показники якості

Рекомендована література: [1 -10].

Ключові поняття: економіка якості, витрати, методи, рівень якості, показники якості.

Управління витратами на якість

Управління конкурентоспроможністю – це бажання забезпечити найбільш високу якість товарів (послуг) при мінімальних витратах на їх виробництво.

Витрати, пов'язані з якістю – це витрати, які виникають при забезпеченні і гарантуванні потрібної якості, а також витрати, пов'язані з втратами в через те випадку, коли не досягнута потрібна якість.

Мета управління витратами на якість – мінімізація витрат на якість за рахунок зменшення витрат на компенсацію збитку від дефектної продукції, тобто ухвалення політики "нульового дефекту". Введення відповідних організаційних заходів, а також використання спеціальних форм матеріального і морального стимулювання сприяли створенню умов для якісної роботи персоналу, без дефектів і переробок.

Сучасна концепція 100 %-ого якості, яка базується на використанні методології "6 д", в першу чергу сосредотачивает увага не на визначенні оптимального рівня якості, а на аналізі співвідношення витрат, пов'язаних із забезпеченням якості. При цьому акцент робиться на попередження виникнення дефектів виходячи з того, що витрати зростають на порядок з кожним етапом ЖЦП, тобто коли попередження чи усунення помилки на стадії проектування коштує 1000 грн, то на стадії виробництва воно обійдеться в 100 000 грн., а на стадії експлуатації 1 000 000 грн. Таким чином, в процесі управління витратами на якість слід орієнтуватися на аналіз складу і структури витрат, прикладаючи зусилля до зменшення тих груп витрат, які можуть дати значну економію на сумарних витратах.

Класифікація витрат на якість. Методи аналізу витрат на якість

Наступним кроком є визначення складу витрат на якість. Узагальнюючи ряд підходів до розгляду складу витрат на якість продукції чи визначення вартості якості, дозволяється виділити такі групи витрат: витрати відповідності та витрати невідповідності, класифікацію яких наведено на рис. 5.8.

Заслуговує на увагу підхід до класифікації витрат на забезпечення якості за факторною ознакою, котрий виходить із того, що якість виготовлення продукції визначається станом засобів праці, предметів праці та елементів їх організаційної взаємодії. Виходячи з цього, основними факторами, що впливають на якість називаємо такі: трудові, організаційні, матеріальні, технічні, технологічні.

Згідно до вимог ISO 9004: 1994 витрати на якість діляться на виробничих і невиробничих.

Виробничі витрати на якість – витрати підприємства з метою досягнення і забезпечення необхідного рівня якості.

1. Управління якістю – витрати на розробку, впровадження і підтримку системи якості, витрати на планування системи якості.

2. Управління процесом – витрати на вивчення можливостей процесу, витрати на здійснення технічної підтримки виробничому персоналу в застосуванні і підтримці процедур і планів за якістю.

3. Планування якості іншими підрозділами витрати, пов'язані з діяльністю планування якості, яка виконується персоналом, котрий не підкоряється керівникові підрозділу за якістю.

4. Контрольне і вимірювальне устаткування – витрати з розробкою і удосконаленням всього контрольно-вимірювального устаткування, витрати, пов'язані з обслуговуванням всього устаткування.

Структура витрат на якість

Зображення 5.8. Класифікація витрат на якість

5. Забезпечення якості постачань – витрати на оцінку потенційних постачальників і матеріалів перед складанням договору, витрати на технічну підготовку перевірок придбаних матеріалів.

6. Аудит системи якості витрати на внутрішній аудит якості, витрати на аудит системи якості споживачем, його агентом чи уповноваженим органом.

7. Програма поліпшення якості – витрати, пов'язані з впровадженням програм поліпшення, спостереженням і складанням звітів.

8. Навчання питанням якості – витрати на впровадження, розвиток і функціонування програми навчання персоналу всіх рівнів питанням якості.

9. Інші витрати – заробітна плата секретарів і службовців, організаційні витрати, пов'язані з попереджувальними заходами.

1. Перевірки і випробування – витрати на оплату робіт інспекторів при планових перевірках виробничих організацій.

2. Перевірка і випробування матеріалів, що поставляються, – оплата робіт інспекторів, витрати на лабораторні випробування, оцінка матеріалів на виробництві.

3. Матеріали для тестування і перевірок – вартість матеріалів, використовуваних при контролі і випробуваннях.

4. Контроль за процесом – оплата праці персоналу, що виконує контроль і випробування на виробничих лініях.

5. Ухвалення продукції для замовника – витрати на запуск і тестування готової продукції на виробництві для здачі її замовникові перед постачанням.

6. Перевірка сировини і запасних деталей – витрати на контроль і випробування сировини, пов'язані із змінами технічних вимог проекту.

7. Аудит продукту – витрати на проведення аудиту якості технологічних операцій в процесі виробництва.

1. Відходи – вартість матеріалів, які не відповідають вимогам якості і витрати на їх утилізацію і вивіз.

2. Переробка і ремонт – витрати, які виникли при оновленні виробів до відповідності вимогам за якістю за допомогою переробки чи ремонту.

3. Втрати – витрати на визначення причин виникнення невідповідностей вимогам до якості.

4. Взаємні вчинки.

5. Зниження сорту – витрати, які виникли в наслідок зниження продажної ціни на продукцію, яка не відповідає початковим технічним вимогам.

1. Продукція, не прийнята споживачем – витрати на виявлення причин відмови замовника прийняти продукцію.

2. Гарантійні зобов'язання – витрати на ремонт впродовж гарантійного терміну експлуатації, витрати на виявлення причин несправностей.

3. Модернізація продукції – витрати на перевірку, модернізацію чи заміну вже поставленою споживачеві продукції.

4. Рекламація – витрати на дослідження причин виникнення скарг споживачів на якість продукції, витрати на юридичні спори і виплати компенсацій.

Невиробничі витрати – витрати, пов'язані з підтвердженням якості продукції і пред'явленням споживачеві об'єктивних доказів даної якості.

Зображення 5.9. Методи аналізу витрат на якість

Похожие статьи