Поделиться Поделиться

Концептуалізація

Початкова основа раціоналізації – це вибір концепції підвищення організованості системи. Вона формується на основі базової мети системи і включає концепцію раціональної організації і концепцію самої раціоналізації.

Концепція раціональної організації встановлює:

• рівень організованості, необхідний для досягнення мети системи;

• основну ідею раціональної організації, реалізація якої повинна забезпечити необхідний рівень організованості (наприклад, ритмічність і синхронізація, автономізація підрозділів і т. д.);

• тип і головні характеристики раціональної структури;

• головні характеристики раціональної динамічної організації. Концепція раціоналізації визначає:

1) основну ідею раціоналізації – яким чином в існуючих умовах і при наявній нагоді забезпечити самий оперативний, ефективний і надійний перехід до раціональної організації;

2) характер змін статичної і динамічної організації системи;

3) головний напрям раціоналізації з виділенням окремих етапів і постановкою приватних етапних задач;

4) ресурси, у через те числі і тимчасові, необхідні для здійснення раціоналізації;

5) критерії раціональності, які можуть свідчити про досягнення необхідного рівня організованості.

Концепція підвищення організованості системи виявляється в ході реалізації всіх основних принципів раціоналізації, зокрема принципу алгоритмізації.

Алгоритмізація

Науково обґрунтована раціоналізація системи, вдосконалення її статичної і динамічної організації передбачають використання певного заздалегідь розробленого алгоритму – чіткої, логічно збудованої і внутрішньо детермінованої програми дій. Раціональність організації забезпечується:

– алгоритмізацією самого процесу раціоналізації;

– формуванням алгоритмічної бази подальшого стійкого функціонування системи.

Алгоритм раціоналізації – це алгоритм вирішення задачі: створити більш впорядковану, більш результативну і більш ефективну організацію. У ньому закладена багатоваріантна програма поетапного перетворення організації. У міру переходу від одних етапів раціоналізації до інших відбувається послідовне розгортання завжди нових варіантів рішення задачі.

Алгоритм функціонування містить програму найраціональнішого виконання відповідних функцій. Формування цього алгоритму, включення його в систему організації с однією з задач, рішення яких забезпечує алгоритм раціоналізації. Багатоваріантність алгоритму функціонування визначається різноманіттям умов його здійснення.

Алгоритмізація раціоналізації і функціонування системи передбачає:

• чітку орієнтацію дій на виконання основної мети системи;

• опрацювання ситуацій, в яких ймовірно може знаходитися система, і варіантів дій для всіх можливих сценаріїв розвитку ситуації;

• конкретність і детальність програми дій.

Алгоритмізація особливо важлива:

• для великих і складних систем, будь-яка навіть незначна зміна яких пов'язана із здійсненням цілого комплексу різноманітних взаємопов'язаних дій;

• в складних ситуаціях, коли на систему впливає багато вагомих чинників зовнішнього та внутрішнього середовища;

• коли необхідно, щоби впорядкування діяльності організації було здійснено оперативно та надійно.

← Предыдущая страница | Следующая страница →