Поделиться Поделиться

Використання домашніх завдань при роботі з подружжям

Важливими й у якомусь сенсі вирішальними для подальшої роботи є домашні завдання, які дозволяється запропонувати виконати подружжю до наступної зустрічі. Конкретний зміст домашнього завдання буває різним і визначається насамперед проблемами чоловіка й жінки, проте саме наявність завдання найбільше ефективно включає клієнтів у роботу і забезпечує консультанта гарним матеріалом для бесіди під час прийому. Так, уже на першій зустрічі дозволяється запропонувати завести щоденники для того, щоби вести записи по одній чи двом із наступних тем (домашнє завдання з великою кількістю тим навряд чи буде зроблено):

1 Що дратувало в чоловікові упродовж тижня (чи упродовж будь-якого іншого відрізка часу, визначеного в ході прийому).

2. Які конфліктні ситуації виникали упродовж тижня.

3. Що неприємного було сказано за певний для спостережень відрізок часу поміж чоловіками?

Домашні завдання можуть бути різними, їх основна мета на першому етапі консультування - уточнення й деталізація ситуації у родині.

Коли на попередній зустрічі було дано домашнє завдання, то після декількох привітальних слів, спрямованих на те, щоби переконатися в через те, що за тиждень у чоловіка й жінки не трапилося чогось надзвичайного й підлягаючого негайному обговоренню, починати роботу потрібно саме з цього. Коли завдання виконали обоє членів подружжя, то кожному просто пропонується прочитати вголос записи у своєму щоденнику. Коли ж один із них за якихось причин не справився із завданням, то щоденник, читає лише один, проте іншому, "котрий проштрафився", також повинне бути надане слово. Можливі різні варіанти, проте найпростіше запропонувати йому виконати завдання, згадавши те, що відбувалося впродовж тижня. При цьому "неслухняність" ні в якому разі не повинна бути залишена без уваги: причини варто докладно обговорити. Такий учинок може бути як формою опору стосовно консультування й консультанта, так і протестом проти партнера. Звичайно, за цим маскується дещо важлива для психолога інформація, що не фігурувала в ході першої зустрічі. Звичайно, той хто "провинився" повинен бути прощений, проте важливо, щоби консультант при цьому скористався ситуацією для мотивації його на конструктивну роботу.

Можливості обговорення домашніх завдань надзвичайно широкі. Так, інтерес являє реакцію чоловіка чи жінки на те, що розповідає партнер, причому консультант може підсилити цю реакцію, запропонувавши кожному прокоментувати список партнера. Використання домашніх завдань являється особливо продуктивним, через те що на їхній підставі дозволяється побудувати безліч різних варіантів бесіди, обираючи, таким чином, те, що, з одного боку, підходить саме для даної подружньої пари, а, з іншого боку, допомагає не розпорошуватися, не загубитися в морі інформації і дотримуватися в ході прийому певного тематичного стрижня. Приведемо для прикладу два варіанти обговорення домашніх завдань.

Особливо корисною є ситуація, коли обоє членів подружжя описали одну чи кілька конфліктних ситуацій. В описі кожного відбивається власне сприйняття й інтерпретація, того що відбувається, буває часто протилежним баченню партнера. Розбіжності в розумінні й поясненні того, що відбулося, є особливо важливим для консультанта, і коли обоє членів подружжя звернули увагу на ту саму ситуацію, саме її буває корисно зробити центральною темою спільного обговорення, оскільки на цьому матеріалі зручно показати не лише різницю позицій чоловіка й жінки стосовно того, що відбувається в їхньому сімейному житті, проте і проаналізувати причини, що до цього призводять.

Необхідно звернути особливу увагу на наступні моменти: хто і через що перший ображається, чиї реакції й поведінки більш агресивні, наскільки власна агресивність усвідомлюється клієнтами, хто і як просить вибачення. Основне завдання консультанта в ході такої дискусії - допомогти клієнтам побачити, що і як кожен із членів подружжя робить для того, щоби конфлікт розпалювався, і яка саме вигода, що він/вона має з даної ситуації - змогу керувати іншим, відчуття власної непогрішності, помста і т. д.

Коли обговорення конфліктної ситуації проходить успішно, дозволяється вже на другому прийомі спробувати вибудувати з клієнтом інший варіант поведінки в тій же самій ситуації, що сприятиме більш конструктивному й сприятливому швидкому й успішному вирішенню конфлікту. У випадку, коли аналіз конфліктної взаємодії виявилися успішним, його результати дозволяється спробувати перенести на інші складні ситуації з життя клієнтів, продемонструвавши, як в інших, часом дуже далеких від тих, що обговорювалися, ситуаціях виявляються ті ж самі особливості взаємодії партнерів.

Інший варіант роботи з домашніми завданнями ґрунтується на використанні всіх щоденникових записів чоловіка й жінки. Ними зручніше скористатися, тоді коли в записах обох чи одного з партнерів простежується той самий постійно повторюваний зразок поведінки, реакції чи образи. У цьому випадку як предмет обговорення краще використовувати не якусь одну конкретну конфліктну ситуацію, а зразок реагування чи поведінки. Особливу увагу при цьому варто звернути на компліментарність, взаємодоповнюваність позицій партнерів, оскільки важко собі уявити, щоби регулярні образи і невдоволення, пережиті одним, ніяк не відбивалися на поведінці й настрої іншого, незалежно від того, усвідомлює він/вона це чи ні. Усебічний аналіз такого партерна також припускає обговорення того, що, як і навіщо робить кожен із членів подружжя, чого він/вона очікує й хоче домогтися від іншого і що реально одержує. Відштовхуючись від повторюваного зразка поведінки, дозволяється проаналізувати подружні стосунки у цілому, виявивши, у яких також ситуаціях, діючи за тим самим стереотипом, чоловік і жінка ображаються і не розуміють один одного. Такий розбір, коли його вдається провести, - надзвичайно корисний, проте він може розтягтися й зайняти всю другу зустріч. Ґрунтуючись на ньому, дозволяється запропонувати подружжю наступне домашнє завдання: поводитися в цих ситуаціях по-іншому, прагнучи реалізувати нові способи поведінки.

Звичайно, описуваний варіант другої зустрічі з подружньою парою з обговоренням домашніх завдань є лише одним із багатьох можливих, тим більше, що тема обговорення, яка виникла раптово, може виявитися продуктивною й корисною стосовно тієї дещо жорстко заданої моделі, що описана вище. Так, у манері читання домашніх завдань чи в через те, як чоловік і жінка приходять на прийом чи взаємодіють під час його, часто виявляються дещо характерні для них реакції й способи поведінки, що консультант може відразу зафіксувати й обговорити за принципом "тут і тепер". А потому уже спробувати знайти в матеріалах домашніх завдань ситуації, аналогічну тій, що виникла безпосередньо під час прийому, для того щоби розібратися, якому роль такі конфліктні взаємодії відіграють у повсякденному житті клієнтів.

← Предыдущая страница | Следующая страница →