Поделиться Поделиться

Ситуаційні задачі

1. Ви - директор мережі супермаркетів "Яблучко". Ваші супермаркети працюють дуже добре: виконують план продажу товарів (іноді навіть перевиконують), не виникає проблем у колективі, е гарні відгуки від постачальників та покупців. Лише один із супермаркетів постійно не виконує поставлені завдання, спостерігається велика плинність кадрів, зменшується обсяг продажу, надходять скарги відносно обслуговування покупців. Потрібно виявити головні проблеми у діяльності супермаркету, запропонувати заходи відносно їх розв'язання, а також проаналізувати й оцінити наслідки цих рішень.

Виберіть із запропонованих рішень п'ять варіантів і розташуйте їх за пріоритетами. Вибір обґрунтуйте:

Таблиця 3.1. Альтернативні варіанти розв'язання проблем у діяльності супермаркету

ЗаходиОцінка заходів
1. Закрити супермаркет, а приміщення здати в оренду
2. Звільнити головного менеджера і найняти молодого спеціаліста
3. Перевести більш досвідченого менеджера з іншого супермаркету, котрий належить вам
4. Виявити в супермаркеті працівників-ініціаторів будь-яких сумнівних заходів і звільнити їх
5. Поставити питання про стан дисципліни і ставлення до праці в супермаркеті на загальних зборах
6. Поліпшити систему матеріального та морального заохочення, виділити додатковий преміальний фонд
7. Провести заходи, спрямовані на реорганізацію внутрішнього середовища
8. Провести для колективу супермаркету семінар з органіації праці й управління персоналом
9. Направити менеджера супермаркету на курси підвищення кваліфікації керуючих кадрів
10. Збільшити витрати на рекламу саме цього супермаркету
11. Ввести накопичувальні дисконтні картки для постійних покупців
12. Здійснити низку рекламних акцій товарів, які дозволяється придбати в цьому супермаркеті
13. Обладнати місце для паркування автомобілів клієнтів біля супермаркету

2. Розглянемо потребу прийняття оптимального рішення на такому прикладі.

ВАТ "Азов" є лідером у сфері проектування і виробництва машин та устаткування для багатьох галузей промисловості. За 2005-2007 році. погіршилися показники виробництва продукції. Незалежні експерти здійснили детальне обстеження, що дало змогу встановити "слабке місце" в загальному ланцюзі процесу виробництва. Виявилося, що значно зменшилася ефективність праці робітників відділу постачання.

Після призначення на посаду керівника відділу кваліфікованого інженера-спеціаліста значно збільшилася плинність кадрів, у колективі немає взаєморозуміння, часто виникають конфлікти і сварки, унаслідок чого працівники відділу не можуть вести справи разом. Авторитарний керівник, котрий не зміг завоювати прихильність персоналу, не підтримує ініціативи підлеглих, усі питання вирішує самостійно, незалежно від його компетентності. За винятком того, працівники відділу виконують однакові обов'язки, а заробітну плату отримують різну. Незадоволення умовами праці призводить до невиконання планів, затримки постачань, зменшення показників виробництва.

Ситуація, що склалася у відділі постачання, потребує негайних заходів, спрямованих на поліпшення критичного становища.

Завдання

1. Проаналізуйте ситуацію, яка склалася у відділі постачання.

2. Сформулюйте головні проблеми відділу та причини їх виникнення.

3. Запропонуйте керівництву підприємства конкретні заходи відносно покращання ситуації відділу й оберіть з них першочергові.

З. У практиці менеджменту відомі два головні способи керівництва людьми: шляхом прямого використання влади чи відмови від неї.

Завдання

1. Котрий зі способів управління співробітниками фірми ви вважаєте доцільним: наказувати чи радитися з підлеглими, як ефективніше вирішити ту чи іншу проблему? Вибір обґрунтуйте.

2. У через що вбачаєте переваги неформального управління, порівняно з директивним?

VI. Структурно-логічні схеми

Заповніть порожні місця структурно-логічпих схем, позпа-чені запитаннями, необхідними терміпами (поняттями) згідно до змісту.

Схема 3.1. Етапи раціонального вирішення проблем

Схема 3.2. Реалізація та оцінювання. Фази, розміщені після процесу прийняття рішення та що стосуються розв'язання проблеми

← Предыдущая страница | Следующая страница →