Поделиться Поделиться

Гігієна праці в організації діяльності державних службовців. Вдосконалення режимів праці та відпочинку державних службовців.

Бюрократія: o bureau - бюро, канцелярія, тобто зазначення місця роботи чиновників і грецького слова κράτος – правило, панування, влада; o організація професійних державних службовців, яка спрямована на кваліфіковане, ефективне виконання державної політики; o правління канцелярії, система, в якій державні посади займають професіональні чиновники [3]; o ієрархічно стратифікована управлінська система зайнятості, в якій особи наймаються на роботу і отримують заробітну плату ;  
Основні типи бюрократії: веберівський; марксистський; імперський “східний”; “реалістичний”.

       
  Гігієна праці в організації діяльності державних службовців. Вдосконалення режимів праці та відпочинку державних службовців. - Инвестирование - 1
 
    Гігієна праці в організації діяльності державних службовців. Вдосконалення режимів праці та відпочинку державних службовців. - Инвестирование - 2


Раціональна бюрократична організація характеризується: 1) ефективністю, яка досягається завдяки чіткому розподілу обов’язків між членами організації, що дає можливість використовувати висококваліфікованих спеціалістів на керівних посадах; 2) суворою ієрархічністю влади, що дозволяє вищим посадовим особам здійснювати контроль за виконанням завдань підлеглими; 3) формально встановленою і чітко фіксованою системою правил, які забезпечують одноманітність управлінської діяльності і застосування загальних інструкцій до окремих випадків в найкоротший термін; 4) безособовістю адміністративної діяльності і емоційною нейтральністю стосунків, що виникають між функціонерами організації, де кожен має виступати не як індивід, а як носій соціальної влади, уособлення певної посади.  

Бюрократизм:

  • спосіб прояву негативних якостей бюрократії як особливої чиновницько-адміністративної верстви держави;
  • суспільні відносини, властиві сфері управління і відносини між управлінськими структурами й громадянами;
  • система управління, що характеризується відірваністю органів управління від волі та рішень більшості членів організації, управлінського апарату від громадськості; канцелярщина, зволікання, тяганина, зневажливе ставлення до суті справи під виглядом або заради додержання формальності
  • відображення у суспільній, груповій, індивідуальній свідомості і поведінці сутнісних ознак та особливостей функціонування бюрократії .

           
  Гігієна праці в організації діяльності державних службовців. Вдосконалення режимів праці та відпочинку державних службовців. - Инвестирование - 3
 
    Гігієна праці в організації діяльності державних службовців. Вдосконалення режимів праці та відпочинку державних службовців. - Инвестирование - 4
 
    Гігієна праці в організації діяльності державних службовців. Вдосконалення режимів праці та відпочинку державних службовців. - Инвестирование - 5

Гігієна праці в організації діяльності державних службовців. Вдосконалення режимів праці та відпочинку державних службовців. - Инвестирование - 6


Основними елементами процесу оптимізації приміщення для роботи державних службовців є:
  • Розробка інтер’єру службових приміщень. Робочі приміщення є обличчям організації, установи, а також впливають на продуктивність праці державних службовців. Головна вимога до оформлення інтер’єру робочого місця менеджера – об’ємно-просторова єдність усіх його складових: планування й архітектурно-будівельного оформлення кімнати, робочих меблів, устаткування, та ін.
  • забезпечення необхідного світлового режиму.Оскільки діяльність державних службовців пов’язана з передачею і переробкою великих масивів текстової, цифрової й графічної інформації, то це потребує особливого режиму освітлення, найбільшою мірою – природного освітлення. Раціональна освітленість робочого місця знижує стомлюваність і підвищує продуктивність праці. Кабінети державних службовців повинні мати максимальну площу віконних прорізів. При орієнтації вікон на південну сторону на вікнах повинні бути світлорозсіюючі штори чи жалюзі. Застосовуючи штучне освітлення, варто враховувати такі вимоги: достатність освітлення за рівнем і рівномірністю; правильний набір джерел; раціональний розподіл світла в приміщенні; відсутність прямих променів і відбитих відблисків; поєднання загальних і місцевих джерел світла.
  • усунення шуму, оскільки вони стомлюють центральну нервову систему, знижують увагу і працездатність працівників;
  • забезпечення необхідних параметрів повітрообміну, температури і вологості повітря.
 
1s ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Розкрийте сутність, зміст і риси управлінської діяльності.

2. Що таке організація діяльності державних службовців?

3. Назвіть основні види поділу та кооперування праці. Яке їх значення в організації діяльності державних службовців?

4. Які переваги і перешкоди творчого характеру праці державних службовців?

5. Які особливості функціонального, професійного та кваліфікаційного поділу праці в органах державної влади й місцевого самоврядування?

6. Розкрийте сутність і значення регламентування посадових обов’язків в організації діяльності державних службовців.

7. Означте основні обов’язки державних службовців тапосадових осіб місцевого самоврядування.

8. Який існує в управлінні взаємозв’язок між розподілом завдань та делегуванням повноважень?

9. Дайте визначення і розкрийте сутність планування діяльності в органах державної влади та місцевого самоврядування.

10.Яким чином здійснюється контроль виконавської та трудової дисципліни державних службовців?

11.Дайте визначення поняття бюрократія. Які риси притаманні діяльності бюрократії? Що таке бюрократизм? Які його характерні ознаки?

12.Якими нормативними актами регламентується стан умов праці на робочих місцях усіх державних службовців?

13.Визначте основні напрями оптимізації праці й організації діяльності державних службовців.

← Предыдущая страница | Следующая страница →