Поделиться Поделиться

Створення позитивного фонду в спілкуванні подружжя

Таким чином, у загальному вигляді задачу корекції процесу спілкування дозволяється сформулювати як підвищення рефлексії чоловіка й жінки з приводу того, що, як і навіщо вони говорять один одному. Початкові етапи роботи з проблемами спілкування в подружній парі корисно побудувати на підставі заходів, пропонованих у межах поведінкової подружньої терапії (Jacobson N. S., Margolin G., 1979). Так, уже при першій розмові з парою може з'ясуватися, що у своїх стосунках вони використовують різні слова й вирази, можливо, навіть самі по собі нічого особливо неприємного не означаючі, проте вимовлені в такому тоні і використовуються в такі моменти, коли чути їх іншому неприємно (типу "відчепись", "принеси", "тобі б варто було б помовчати"). Ця проблема може бути використана як підстава для домашнього завдання.

Так, наприклад, членам подружжя дозволяється запропонувати в проміжку поміж зустрічами з консультантом фіксувати: 1) завжди те "неприємне", що говориться кожним партнером; 2) усе те "неприємне", що кожен сам говорить партнерові (не зупинився вчасно, не стримався і т. п.). Як завдання можуть бути використані й обидва пункти одночасно чи щось також, що вимагає від чоловіка й жінки постійного контролю й розуміння того, що і як вони говорять один одному. Таке домашнє завдання сприяє через те, що чоловік і жінка починають більше стримуватися й задумуватися про те, наскільки неприємні партнерові ті чи інші їхні висловлювання. Обговорення цих домашніх завдань може послужити підставою для глибокого аналізу того, які позиції чоловіка й жінки в процесі спілкування один з одним, що і навіщо вони один одному говорять.

Зовсім необов'язково, щоби чоловік і жінка спеціально фіксували лише щось негативне, тим більше, що в конфліктних подружніх парах такого негативного тла більш ніж достатньо, а позитивних висловлювань і переживань стосовно одне одного, звичайно, не вистачає. Через те як домашнє завдання доцільно запропонувати подружжю говорити один одному щодня якнайбільше приємного, нехай це будуть навіть дрібниці типу: "Велике спасибі" чи "Мені дуже приємно". Варто також наголосити, що єдиний спосіб збільшити кількість приємних висловлень стосовно себе - це звертати увагу на те, що говорить партнер і відповідати йому/їй тим же, запропонувати кожному спеціально відзначати всі приємні висловлювання партнера і відповідати на них.

Спільна розмова з обома членами родини, як уже відзначалося вище, є зручною ситуацією, коли якась невдала взаємодія поміж ними може бути відзначена консультантом і проаналізована разом із партнерами. Як такий матеріал може виступити будь-яка конкретна інтеракція, що закінчилася невдачею (чоловік і жінка не зрозуміли одне одного, не змогли домовитися чи просто посварилися під час прийому). Коли подібні конкретні ситуації аналізуються з метою виявлення негативних зразків спілкування чоловіка і жінки, основну увагу варто приділяти наступним моментам: що кожен із них хотів сказати; що було сказано "насправді", тобто як те чи інше висловлення було сприйнято партнером, які можливі більш адекватні способи вираження того чи іншого змісту і т. д. Важливо, щоби під час обговорень у консультації спілкування чоловіка й жінки складалося позитивно, а не негативно.

Аналіз почуттів і переживань у процесі подружнього спілкування

Величезне значення в нормалізації міжособистісного спілкування чоловіка й жінки має переорієнтація їх тексту висловлення на ті почуття, що переживаються ними в той час, коли вони щось говорять чи слухають один одного. Уміння передати іншому свої почуття й переживання з приводу сказаною й зробленого ним/нею і, у свою чергу, зрозуміти те, що він/вона відчуває й говорить, є основою успішного спілкування. Проте людям, що уже давно спілкуються, не звертаючи уваги ні на свої, ні на чужі емоції, зробити такий перехід буває складно. Допомагаючи переорієнтуватися, консультант може попросити їх: "Розкажіть про те, що ви відчуваєте, коли чоловік говорить вам, що ви нічого в цьому не розумієте" чи прокоментувати: "Говорячи так, ви оцінюєте її, а не розповідаєте про свої переживання". Чоловік і жінка самі повинні відчути, чим відрізняється висловлення "Ти мене не розумієш" від "Коли ти говориш так, у мене виникає почуття, що тобі не хочеться зрозуміти мене, і мені самій стає образливо й важко говорити з тобою".

Одна з ефективних технік налагодження міжособистісного спілкування чоловіка й жінки - розмова поміж ними "віч на віч", коли обговорюється щось дійсно важливе для обох. У цьому випадку консультант може попросити їх звертатися безпосередньо одне до одного, дивлячись у вічі партнера і докладно описуючи власні почуття. При такій формі взаємодії усе, що ними говориться, має більшу вагу, глибше розуміється обома, залишаючи слід у душі кожного. Звичайно, членам подружжя не завжди звично й зручно говорити один з одним саме таким чином, і часто консультантові доводиться нагадувати й наголошувати: "Дивіться в очі один одному", "Говоріть лише про почуття!".

Консультант може спробувати розібратися в проблемах спілкування чоловіка й жінки, аналізуючи разом із ними, те що заважає довірливо говорити один з одним. З цією метою він може запропонувати згадати й спробувати сформулювати претензії, що, звичайно виникають у них до партнера в ситуаціях міжособистісного спілкування. Важливо, щоби зауваження й невдоволення, пов'язані з партнером, були сформульовані не як вимоги, а як розповідь про те, через що і як у спілкуванні з ним постійно виникають почуття напруженості й тривоги. Коли подружжю вдається в розмові один з одним перейти на рівень більш глибоких переживань, то кожен з них одержує змогу почути багато важливого й нового про внутрішній світ іншого і про те, як сприймається партнером він сам.

Запитання та завдання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте особливості роботи над створенням позитивного фонду в спілкуванні подружжя.

2. Як здійснюється аналіз почуттів і переживань у процесі подружнього спілкування?

Похожие статьи