Учебные публикации: Менеджмент

Впровадження нововведень і трансформація організації

Коли мова йде про перевірені досвідом інших підприємств інновації, на слуху різні історії. Наприклад, про випадки, коли досить було одного наказу - і незабаром персонал рапортував про ефективне функціонування певної системи X. В інших історіях успіху мова йде про зміну... [читать полностью]

Моделювання

Модель являє собою спрощений образ дійсності. Моделі охоплюють, як правило, не всі ознаки та зв'язки оригіналу, що відображається, а лише ті,які, на погляд дослідника, є важливими в умовах конкретної постановки проблеми. Створення аналітичних моделей передбачає запис... [читать полностью]

Методи психологічного впливу

У правоохоронній діяльності найбільше поширення отримали методи впливу, які засновані на вербальних засобах. До цих методів відносяться: • переконання (аргументація); • примушення; • навіювання; • інформування. Переконуючий вплив у професійному спілкуванні... [читать полностью]

ФІНАНСИ

Фінанси (від лат. - платіж) - це система (сукупність) економічних відносин у процесі створення і використання централізованих та децентралізованих грошових коштів, яка виникла разом з появою держави і нерозривно пов'язана з ЇЇ існуванням та функціонуванням. Фінанси є... [читать полностью]

Відзнаки управління персоналом і управління людськими ресурсами

У сучасній ринковій економіці розвинутих країн світу широко розповсюджені такі: людські ресурси, трудові ресурси, персонал і поняття управління людськими ресурсами, управління трудовими ресурсами, управління персоналом. Досвідчені менеджери добре розуміють, що для... [читать полностью]

ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ

Суть довгострокової фермерської проблеми проявляється у несприятливій для фермерів довгостроковій динаміці цін на їхню продукцію та доходів від її продажу. Справа в через те, що в довгостроковому періоді темпи зростання фермерських цін і доходів є нижчими порівняно з... [читать полностью]

Звітність

За результатами господарської діяльності за звітний період (квартал) СПДЮО подають до органу державної податкової служби до 20 числа місяця, що наступає за звітним періодом, розрахунки про сплату єдиного податку, акцизного збору і, в разі обрання ними єдиного податку за... [читать полностью]

Право на організацію страйків та проведення інших масових заходів

Профспілки мають право на організацію та проведення страйків, зборів, мітингів, походів і демонстрацій на захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників згідно до закону. Профспілки мають право одержувати безоплатно інформацію від роботодавців... [читать полностью]

Навчально-методичне забезпечення курсу

Після ретельного ознайомлення з основними питаннями навчальної програми, прослуховування лекційного матеріалу з кожної теми розпочинається безпосередня самостійна робота з вивчення дисципліни "Операційний менеджмент". Дисципліна "Операційний менеджмент"... [читать полностью]

Функції та принципи громадянського суспільства в публічному управлінні

Найголовніші функції громадянського суспільства такі: – По-перше, громадянське суспільство є засобом самовиразу індивідів, їхньої самоорганізації та самостійної реалізації ними власних інтересів. Значну частину суспільно важливих питань громадські спілки та... [читать полностью]